Eksportuj EMAIL do RTF przez .NET

Interfejs API .NET do renderowania poczty e-mail do RTF w systemach Windows, macOS i Linux bez korzystania z programu Word lub Outlook

 

Jeśli jesteś programistą .NET i chcesz dodać funkcje konwersji EMAIL do RTF w swoich aplikacjach, najlepszym rozwiązaniem są interfejsy API Aspose.Total for .NET Naprzód. Używając Aspose.Email for .NET , możesz przekonwertować format pliku EMAIL na HTML. Następnie, używając Aspose.Words for .NET , możesz renderować HTML do RTF.

C# API do konwersji EMAIL na RTF

  1. Otwórz plik EMAIL za pomocą klasy MailMessage
  2. Konwertuj EMAIL na HTML za pomocą metody Save
  3. Załaduj HTML za pomocą klasy Document
  4. Zapisz dokument w formacie RTF za pomocą metody Save i ustaw Rtf jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.msg");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.rtf", SaveFormat.Rtf); 

Przeanalizuj plik EMAIL przez .NET

Przed konwersją EMAIL na RTF, jeśli chcesz się upewnić, że konwertujesz poprawny e-mail, możesz załadować dokument EMAIL, przeanalizować go i spojrzeć na żądaną właściwość. Korzystając z klasy MapiMessage [Aspose.Email for .NET]( https://products.aspose.com/email /net/) API, możesz uzyskać informacje o nadawcy i odbiorcy. Na przykład możesz sprawdzić konkretny adres e-mail nadawcy dla konwersji za pomocą właściwości NazwaNadawcy .


var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.msg");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}
.aspose.com

Ogranicz edycję dokumentów RTF przez .NET

Podczas zapisywania dokumentu z EMAIL do RTF może być konieczne zabezpieczenie dokumentu wyjściowego. Czasami może zajść potrzeba ograniczenia możliwości edycji dokumentu i zezwolenia tylko na określone czynności. Może to być przydatne, aby uniemożliwić innym osobom edytowanie poufnych i poufnych informacji w Twoim dokumencie. Interfejs API Aspose.Words for .NET umożliwia kontrolowanie sposobu ograniczania treści za pomocą [ProtectionType]( https://apireference.aspose . com/words/net/aspose.words/protectiontype) parametr wyliczenia. Możesz ustawić dokument jako tylko do odczytu, używając następujących wierszy kodu.


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.rtf", SaveFormat.Rtf);  

Eksploruj EMAIL opcji konwersji z .NET

Przelicz MSGs na BMP (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz MSGs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz MSGs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz MSGs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOTM (Plik szablonu programu Microsoft Word 2007+)
Przelicz MSGs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na EMF (Rozszerzony format metaplików)
Przelicz MSGs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz MSGs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz MSGs na GIF (Graficzny format wymiany)
Przelicz MSGs na PNG (Przenośna grafika sieciowa)
Przelicz MSGs na JPEG (Wspólna Grupa Ekspertów Fotograficznych)
Przelicz MSGs na MD (język Markdowna)
Przelicz MSGs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz MSGs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz MSGs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz MSGs na PDF (format dokumentu przenośnego)
Przelicz MSGs na PNG (Przenośna grafika sieciowa)
Przelicz MSGs na PS (Plik PostScript)
Przelicz MSGs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz MSGs na SVG (Skalarna grafika wektorowa)
Przelicz MSGs na TIFF (Oznaczony format pliku obrazu)
Przelicz MSGs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz MSGs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz MSGs na XPS (Specyfikacje papieru XML)

Co to jest EMAIL Format pliku

Plik wiadomości e-mail jest zgodny z określonym formatem rozpoznawanym przez programy pocztowe. Zawiera sekcję nagłówka i część główną, oddzielone pustą linią. Nagłówek zawiera podstawowe informacje, takie jak adres e-mail nadawcy, adres e-mail odbiorcy, temat wiadomości e-mail oraz data i godzina jej wysłania. Treść wiadomości e-mail zawiera rzeczywistą przekazywaną wiadomość. Pliki e-mail mogą istnieć w formacie zwykłego tekstu lub HTML. Jednak e-maile w formacie HTML stały się ostatnio bardziej rozpowszechnione ze względu na możliwość dołączania obrazów i innych elementów formatujących.

Nagłówek pliku e-mail zawiera kluczowe metadane, które pomagają w kierowaniu i organizowaniu wiadomości. Pozwala programowi pocztowemu zidentyfikować nadawcę, odbiorcę, temat i znacznik czasu. Sekcja treści zawiera treść wiadomości e-mail, która może zawierać tekst, obrazy, hiperłącza i inne elementy multimedialne. E-maile w formacie zwykłego tekstu są proste i dostępne na różnych urządzeniach i klientach poczty e-mail, natomiast e-maile w formacie HTML oferują większą elastyczność projektowania i interaktywność.

Dzięki powszechnemu wykorzystaniu e-maili w formacie HTML nadawcy mogą tworzyć atrakcyjne wizualnie i angażujące wiadomości. Wiadomości e-mail w formacie HTML umożliwiają włączenie elementów marki, stylów formatowania i treści multimedialnych, poprawiając w ten sposób ogólną prezentację i wrażenia użytkownika.

Co to jest RTF Format pliku

Format pliku RTF (Rich Text Format) to wszechstronny i szeroko obsługiwany format plików do przechowywania dokumentów tekstowych z formatowaniem. Został opracowany przez firmę Microsoft pod koniec lat 80. XX wieku jako format międzyplatformowy, który można łatwo wymieniać między różnymi aplikacjami do edycji tekstu.

Pliki RTF są zwykle zapisywane z rozszerzeniem .rtf i można je otwierać i edytować za pomocą różne edytory tekstu i oprogramowanie do edycji tekstu, w tym Microsoft Word, Dokumenty Google i LibreOffice. Format pozwala na uwzględnienie różnych elementów formatowania, takich jak style czcionek, rozmiary, kolory, akapity, tabele i obrazy.

Jedną z kluczowych zalet formatu RTF jest jego niezależność od platformy, co oznacza, że format RTF plik utworzony w jednym systemie operacyjnym można otworzyć i poprawnie wyświetlić w innym bez utraty formatowania. To sprawia, że jest to preferowany wybór do wymiany dokumentów i współpracy.

Pliki RTF używają składni formatowania zwykłego tekstu, co oznacza, że są one czytelne dla człowieka iw razie potrzeby można je modyfikować za pomocą edytora tekstu. Jednak pliki RTF mogą mieć dość duży rozmiar w porównaniu z innymi formatami, takimi jak zwykły tekst lub Markdown, ponieważ jawnie przechowują informacje o formatowaniu.

Chociaż RTF jest używany głównie do dokumentów tekstowych, może również obsługiwać osadzanie innych typów plików, takich jak obrazy i obiekty, w dokumencie. Pozwala to na tworzenie bardziej złożonych i atrakcyjnych wizualnie dokumentów.