HTML JSON XML SVG POWERPOINT
EXCEL

Konwertuj EXCEL na POWERPOINT za pomocą C#

Eksportuj Excel® EXCEL do POWERPOINT na platformach .NET Framework, .NET Core, Mono lub Xamarin

Konwersja EXCEL do POWERPOINT w .NET

  1. Otwórz plik EXCEL za pomocą klasy Książka
  2. Konwertuj EXCEL na PDF i ustaw SaveFormat na Auto
  3. Załaduj przekonwertowany plik PDF za pomocą klasy Powerpointument
  4. Zapisz dokument w formacie POWERPOINT za pomocą metody Save i ustaw Powerpoint jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .

Kod .NET C# do konwersji EXCEL na POWERPOINT

// load the EXCEL file using Workbook class
var book = new Aspose.Cells.Workbook("input.excel");
// save EXCEL as PDF
book.Save("pdfOutput.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Auto); 
// load the PDF file using Powerpointument class
var powerpointument = new Aspose.Pdf.Powerpointument("pdfOutput.pdf");
// save powerpointument in PPTX format
powerpointument.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx); 

Eksploruj EXCEL opcji konwersji z .NET

Przelicz EXCELs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz EXCELs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz EXCELs na PPTX (Otwarty format prezentacji XML)
Przelicz EXCELs na WORD (Formaty plików edytora tekstu)