Konwertuj plik HTML na WMZ za pomocą C#

Eksportuj HTML do WMZ w aplikacjach .NET bez użycia programu Adobe® Acrobat Reader lub innych aplikacji innych firm

 

Używając Aspose.Total for .NET możesz łatwo wyeksportować HTML do obrazu WMZ w dowolnej aplikacji .NET w dwóch prostych krokach. Po pierwsze, używając Aspose.PDF for .NET , możesz wyeksportować HTML do JPEG. Następnie za pomocą interfejsu API przetwarzania obrazów Aspose.Imaging for .NET możesz przekonwertować JPEG na WMZ.

Konwertuj plik HTML na WMZ przez .NET

  1. Otwórz plik HTML za pomocą klasy Document
  2. Zainicjuj obiekt klasy JpegDevice i wyrenderuj HTML do JPEG przy użyciu Process metoda
  3. Załaduj plik JPEG przy użyciu klasy Image
  4. Zapisz dokument w formacie WMZ metodą Save

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .

Konwertuj plik HTML na WMZ w jednym pliku za pomocą C#

Korzystając z API, możesz również przekonwertować plik HTML na WMZ do pojedynczego pliku obrazu. Aby przekonwertować wszystkie strony, możesz najpierw wyrenderować swój dokument HTML do jednego pliku TIFF, a następnie wyeksportować plik TIFF do WMZ. Możesz otworzyć plik wejściowy za pomocą klasy Document i utworzyć obiekty urządzeń Resolution, TiffSettings i TIFF. Możesz uzyskać pojedynczy obraz TIFF za pomocą metody Process TiffDevice . Na koniec możesz załadować plik TIFF przy użyciu klasy Image i zapisz go w formacie WMZ za pomocą metody Save .

Konwertuj i obróć plik HTML do WMZ za pomocą C#

Korzystając z interfejsu API, możesz również obracać wyjściowy obraz WMZ zgodnie z własnymi potrzebami. Metoda Image.RotateFlip może służyć do obracania obrazu o 90/180/270 stopni i odwracania obrazu w poziomie lub w pionie. Możesz określić typ obracania i odwracania, który ma być zastosowany do obrazu. Aby obrócić i odwrócić obraz, możesz załadować przekonwertowany obraz JPEG przy użyciu metody fabrycznej ujawnionej przez klasę Image i wywołać Image Metoda .RotateFlip z określeniem odpowiedniego RotateFlipType .

Eksploruj HTML opcji konwersji z .NET

Przelicz HTMLs na APNG (Animowana przenośna grafika sieciowa)
Przelicz HTMLs na DICOM (Obrazowanie cyfrowe i komunikacja w medycynie)
Przelicz HTMLs na DXF (Format wymiany rysunków Autodesk)
Przelicz HTMLs na EMZ (Skompresowany rozszerzony metaplik systemu Windows)
Przelicz HTMLs na JPEG2000 (Format obrazu J2K)
Przelicz HTMLs na JPEG2000 (Format obrazu J2K)
Przelicz HTMLs na PSD (Dokument Photoshopa)
Przelicz HTMLs na SVGZ (Skompresowana skalowalna grafika wektorowa)
Przelicz HTMLs na TGA (Karta graficzna Truevision)
Przelicz HTMLs na WMF (Metaplik systemu Windows)