Konwertuj format JSON na ODP za pomocą C#

C# API do parsowania JSON do ODP bez użycia Microsoft® PowerPoint

 

Możesz przekonwertować JSON na ODP w dowolnej aplikacji .NET, C#, ASP.NET i VB.NET w dwóch prostych krokach. Po pierwsze, używając Aspose.Cells for .NET , możesz przetworzyć JSON na PPTX. Następnie, używając Aspose.Slides for .NET , możesz przekonwertować PPTX na ODP. Oba interfejsy API są objęte pakietem Aspose.Total for .NET .

Konwertuj format JSON na ODP za pomocą C#

  1. Utwórz nowy obiekt Skoroszyt i odczytaj prawidłowe dane JSON z pliku
  2. Zaimportuj plik JSON do arkusza roboczego za pomocą klasy JsonUtility i [Save]( https://reference.aspose.com/ cell/net/aspose.cells.workbook/save/methods/4) to jako PPTX
  3. Załaduj dokument PPTX za pomocą klasy Presentation
  4. Zapisz dokument w formacie ODP za pomocą metody Save

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .

Ustaw układ i konwertuj format JSON na ODP za pomocą C#

Podczas analizowania JSON do ODP możesz również ustawić opcje układu dla formatu JSON za pomocą JsonLayoutOptions . Pozwala przetwarzać tablicę jako tabelę, ignorować wartości null, ignorować tytuł tablicy, ignorować tytuł obiektu, konwertować ciąg na liczbę lub datę, ustawić format daty i liczby oraz ustawić styl tytułu. Wszystkie te opcje umożliwiają prezentację danych zgodnie z własnymi potrzebami. Poniższy fragment kodu pokazuje, jak ustawić opcje układu.

Konwertuj format JSON na ODP za pomocą znaku wodnego

Korzystając z API, możesz również przekonwertować JSON na ODP ze znakiem wodnym. Aby dodać znak wodny do dokumentu ODP, możesz najpierw przeanalizować JSON do PPTX i dodać do niego znak wodny. Aby dodać znak wodny, wczytaj nowo utworzony plik PPTX za pomocą klasy Prezentacja , wybierz prezentację wzorcową, dodaj typ kształtu za pomocą AddAutoShape i dodaj tekst znaku wodnego za pomocą AddTextFrame. Po dodaniu znaku wodnego możesz zapisać dokument w ODP.

Eksploruj JSON opcji konwersji z .NET

Przelicz JSONs na APNG (Animowana przenośna grafika sieciowa)
Przelicz JSONs na CHM (Skompilowany plik pomocy HTML)
Przelicz JSONs na DICOM (Obrazowanie cyfrowe i komunikacja w medycynie)
Przelicz JSONs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz JSONs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DXF (Format wymiany rysunków Autodesk)
Przelicz JSONs na EMZ (Skompresowany rozszerzony metaplik systemu Windows)
Przelicz JSONs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz JSONs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz JSONs na JPEG2000 (Format obrazu J2K)
Przelicz JSONs na JPEG2000 (Format obrazu J2K)
Przelicz JSONs na MOBI (Otwórz format ebooka)
Przelicz JSONs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz JSONs na OTP (Standardowy format OpenDocument)
Przelicz JSONs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz JSONs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz JSONs na POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POTM (Plik szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POWERPOINT (Pliki prezentacji)
Przelicz JSONs na PPS (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz JSONs na PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
Przelicz JSONs na PPSX (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz JSONs na PPT (Prezentacja Powerpoint)
Przelicz JSONs na PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
Przelicz JSONs na PS (Plik PostScript)
Przelicz JSONs na PSD (Dokument Photoshopa)
Przelicz JSONs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz JSONs na SVGZ (Skompresowana skalowalna grafika wektorowa)
Przelicz JSONs na TGA (Karta graficzna Truevision)
Przelicz JSONs na WMF (Metaplik systemu Windows)
Przelicz JSONs na WMZ (Skompresowany metaplik systemu Windows)
Przelicz JSONs na WORD (Formaty plików edytora tekstu)
Przelicz JSONs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)

Co to jest JSON Format pliku

Format pliku JSON (JavaScript Object Notation) to lekki i szeroko stosowany format wymiany danych. Wywodzi się z języka programowania JavaScript, ale obecnie jest niezależny od języka i obsługiwany przez różne języki programowania. Pliki JSON przechowują dane w ustrukturyzowanym i czytelnym formacie, dzięki czemu są łatwe do zrozumienia i przetwarzania zarówno przez ludzi, jak i przez maszyny.

Pliki JSON składają się z par klucz-wartość zorganizowanych w hierarchiczną strukturę. Reprezentują dane w prosty i intuicyjny sposób za pomocą obiektów (ujętych w nawiasy klamrowe {}) oraz tablic (ujętych w nawiasy kwadratowe []). Każdy klucz jest sparowany z odpowiednią wartością, która może być ciągiem znaków, liczbą, wartością logiczną, wartością null, obiektem lub tablicą. Ta elastyczność pozwala JSON obsługiwać złożone i zagnieżdżone struktury danych.

Jedną z głównych zalet formatu JSON jest jego prostota i łatwość użycia. Jego lekkość i minimalna składnia sprawiają, że jest wydajny do przesyłania danych przez sieci i przechowywania w plikach. Pliki JSON są powszechnie używane do wymiany danych między serwerami internetowymi a klientami, a także do plików konfiguracyjnych, interfejsów API i przechowywania danych strukturalnych.

Pliki JSON są czytelne dla człowieka i można je łatwo zrozumieć i zmodyfikować za pomocą tekstu redaktor. Można je również odczytywać maszynowo, co pozwala aplikacjom efektywnie analizować i przetwarzać dane JSON. Wiele języków programowania zapewnia wbudowane biblioteki lub pakiety do pracy z JSON, upraszczając analizę i serializację danych JSON.

Co to jest ODP Format pliku

ODP to format pliku używany do przechowywania slajdów prezentacji w formacie Open Document Format (ODF). ODP oznacza otwartą prezentację dokumentów. Jest to domyślny format plików w aplikacjach do prezentacji, takich jak LibreOffice Impress, OpenOffice Impress i Apache OpenOffice.

Pliki ODP są oparte na XML, który jest językiem znaczników używanym do organizowania i strukturyzacji danych. Zostały zaprojektowane jako otwarty i interoperacyjny format, umożliwiający użytkownikom tworzenie, edytowanie i udostępnianie slajdów prezentacji w różnych aplikacjach i platformach.

Format ODP obsługuje szeroki zakres funkcji i elementów powszechnie używanych w prezentacjach . Obejmuje obsługę układów slajdów, formatowanie tekstu, obrazy, wykresy, tabele, przejścia, animacje i elementy multimedialne, takie jak audio i wideo.

Jedną z zalet formatu ODP jest jego kompatybilność z różnymi programami do prezentacji . Użytkownicy mogą tworzyć prezentacje ODP w jednej aplikacji i otwierać je w innej bez utraty formatowania lub zawartości. Ułatwia to współpracę i umożliwia bezproblemowe udostępnianie i edytowanie prezentacji między użytkownikami.

Pliki ODP można łatwo konwertować na inne popularne formaty prezentacji, takie jak format PPTX lub PDF programu Microsoft PowerPoint, w celu zwiększenia dostępności i udostępniania. Ponadto format ODP sprzyja długoterminowemu przechowywaniu i udostępnianiu dokumentów, zapewniając, że prezentacje mogą być przeglądane i wyświetlane dokładnie w miarę upływu czasu.