Konwertuj format JSON na PPS za pomocą C#

C# API do parsowania JSON do PPS bez użycia Microsoft® PowerPoint

 

Możesz przekonwertować JSON na PPS w dowolnej aplikacji .NET, C#, ASP.NET i VB.NET w dwóch prostych krokach. Po pierwsze, używając Aspose.Cells for .NET , możesz przetworzyć JSON na PPTX. Następnie, używając Aspose.Slides for .NET , możesz przekonwertować PPTX na PPS. Oba interfejsy API są objęte pakietem Aspose.Total for .NET .

Konwertuj format JSON na PPS za pomocą C#

  1. Utwórz nowy obiekt Skoroszyt i odczytaj prawidłowe dane JSON z pliku
  2. Zaimportuj plik JSON do arkusza roboczego za pomocą klasy JsonUtility i [Save]( https://reference.aspose.com/ cell/net/aspose.cells.workbook/save/methods/4) to jako PPTX
  3. Załaduj dokument PPTX za pomocą klasy Presentation
  4. Zapisz dokument w formacie PPS za pomocą metody Save

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .

Ustaw układ i konwertuj format JSON na PPS za pomocą C#

Podczas analizowania JSON do PPS możesz również ustawić opcje układu dla formatu JSON za pomocą JsonLayoutOptions . Pozwala przetwarzać tablicę jako tabelę, ignorować wartości null, ignorować tytuł tablicy, ignorować tytuł obiektu, konwertować ciąg na liczbę lub datę, ustawić format daty i liczby oraz ustawić styl tytułu. Wszystkie te opcje umożliwiają prezentację danych zgodnie z własnymi potrzebami. Poniższy fragment kodu pokazuje, jak ustawić opcje układu.

Konwertuj format JSON na PPS za pomocą znaku wodnego

Korzystając z API, możesz również przekonwertować JSON na PPS ze znakiem wodnym. Aby dodać znak wodny do dokumentu PPS, możesz najpierw przeanalizować JSON do PPTX i dodać do niego znak wodny. Aby dodać znak wodny, wczytaj nowo utworzony plik PPTX za pomocą klasy Prezentacja , wybierz prezentację wzorcową, dodaj typ kształtu za pomocą AddAutoShape i dodaj tekst znaku wodnego za pomocą AddTextFrame. Po dodaniu znaku wodnego możesz zapisać dokument w PPS.

Eksploruj JSON opcji konwersji z .NET

Przelicz JSONs na APNG (Animowana przenośna grafika sieciowa)
Przelicz JSONs na CHM (Skompilowany plik pomocy HTML)
Przelicz JSONs na DICOM (Obrazowanie cyfrowe i komunikacja w medycynie)
Przelicz JSONs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz JSONs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DXF (Format wymiany rysunków Autodesk)
Przelicz JSONs na EMZ (Skompresowany rozszerzony metaplik systemu Windows)
Przelicz JSONs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz JSONs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz JSONs na JPEG2000 (Format obrazu J2K)
Przelicz JSONs na JPEG2000 (Format obrazu J2K)
Przelicz JSONs na MOBI (Otwórz format ebooka)
Przelicz JSONs na ODP (Format prezentacji OpenDocument)
Przelicz JSONs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz JSONs na OTP (Standardowy format OpenDocument)
Przelicz JSONs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz JSONs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz JSONs na POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POTM (Plik szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POWERPOINT (Pliki prezentacji)
Przelicz JSONs na PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
Przelicz JSONs na PPSX (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz JSONs na PPT (Prezentacja Powerpoint)
Przelicz JSONs na PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
Przelicz JSONs na PS (Plik PostScript)
Przelicz JSONs na PSD (Dokument Photoshopa)
Przelicz JSONs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz JSONs na SVGZ (Skompresowana skalowalna grafika wektorowa)
Przelicz JSONs na TGA (Karta graficzna Truevision)
Przelicz JSONs na WMF (Metaplik systemu Windows)
Przelicz JSONs na WMZ (Skompresowany metaplik systemu Windows)
Przelicz JSONs na WORD (Formaty plików edytora tekstu)
Przelicz JSONs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)

Co to jest JSON Format pliku

Format pliku JSON (JavaScript Object Notation) to lekki i szeroko stosowany format wymiany danych. Wywodzi się z języka programowania JavaScript, ale obecnie jest niezależny od języka i obsługiwany przez różne języki programowania. Pliki JSON przechowują dane w ustrukturyzowanym i czytelnym formacie, dzięki czemu są łatwe do zrozumienia i przetwarzania zarówno przez ludzi, jak i przez maszyny.

Pliki JSON składają się z par klucz-wartość zorganizowanych w hierarchiczną strukturę. Reprezentują dane w prosty i intuicyjny sposób za pomocą obiektów (ujętych w nawiasy klamrowe {}) oraz tablic (ujętych w nawiasy kwadratowe []). Każdy klucz jest sparowany z odpowiednią wartością, która może być ciągiem znaków, liczbą, wartością logiczną, wartością null, obiektem lub tablicą. Ta elastyczność pozwala JSON obsługiwać złożone i zagnieżdżone struktury danych.

Jedną z głównych zalet formatu JSON jest jego prostota i łatwość użycia. Jego lekkość i minimalna składnia sprawiają, że jest wydajny do przesyłania danych przez sieci i przechowywania w plikach. Pliki JSON są powszechnie używane do wymiany danych między serwerami internetowymi a klientami, a także do plików konfiguracyjnych, interfejsów API i przechowywania danych strukturalnych.

Pliki JSON są czytelne dla człowieka i można je łatwo zrozumieć i zmodyfikować za pomocą tekstu redaktor. Można je również odczytywać maszynowo, co pozwala aplikacjom efektywnie analizować i przetwarzać dane JSON. Wiele języków programowania zapewnia wbudowane biblioteki lub pakiety do pracy z JSON, upraszczając analizę i serializację danych JSON.

Co to jest PPS Format pliku

Format pliku PPS to rozszerzenie używane przez program Microsoft PowerPoint do zapisywania prezentacji zaprojektowanych specjalnie do celów pokazu slajdów. Oznacza „Pokaz slajdów programu PowerPoint” i jest ściśle powiązany z formatem PPT (Prezentacja programu PowerPoint). Pliki PPS zawierają kolekcję slajdów, z których każdy ma własną treść, układ i formatowanie.

W przeciwieństwie do plików PPT, które otwierają się w edytorze PowerPoint, pliki PPS są przeznaczone do otwierania bezpośrednio w trybie pokazu slajdów. Po otwarciu pliku PPS uruchamia prezentację w trybie pełnoekranowym, natychmiast wyświetlając slajdy w kolejności, w jakiej zostały utworzone. Pozwala to na bezproblemową i nieprzerwaną prezentację bez konieczności ręcznej nawigacji.

Pliki PPS są powszechnie używane do udostępniania prezentacji innym osobom, które potrzebują jedynie przeglądać slajdy, a nie je edytować. Zapisując prezentację jako plik PPS, zapewniasz odbiorcom możliwość otwierania i przeglądania prezentacji zgodnie z przeznaczeniem bez przypadkowego modyfikowania zawartości. Dzięki temu jest to wygodny format do dystrybucji pokazów slajdów na spotkaniach, konferencjach lub samodzielnych prezentacjach.

Format PPS zachowuje wszystkie elementy wizualne, animacje, przejścia i treści multimedialne zawarte w oryginalnej prezentacji programu PowerPoint. Zapewnia wygodny sposób dostarczania dopracowanych i profesjonalnie wyglądających pokazów slajdów, które zachowują zamierzony projekt i efekty.

Aby otwierać i wyświetlać pliki PPS, odbiorcy zazwyczaj potrzebują kompatybilnego oprogramowania, takiego jak Microsoft PowerPoint, PowerPoint Viewer lub inne oprogramowanie do prezentacji zdolne do odczytywania plików PPS. Aplikacje te pozwalają użytkownikom cieszyć się pełnią możliwości prezentacji bez potrzeby tworzenia lub edytowania.