C# API do konwersji MOBI na TSV lub Aplikacja internetowa

Eksportuj MOBI do TSV za pomocą C# bez użycia Microsoft® Word lub Microsoft® Excel

 

Używając Aspose.Total for .NET możesz dołączyć funkcję konwersji MOBI do TSV w dowolnej aplikacji .NET, C#, ASP.NET i VB.NET w dwa proste kroki. Po pierwsze, używając Aspose.Words for .NET , możesz wyeksportować MOBI do HTML. Następnie, używając Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, możesz przekonwertować HTML na TSV.

.NET API do konwersji MOBI na TSV

  1. Otwórz plik MOBI za pomocą klasy Document
  2. Konwertuj MOBI na HTML za pomocą metody Save
  3. Załaduj dokument HTML za pomocą klasy Książka
  4. Zapisz dokument w formacie TSV za pomocą metody Save i ustaw TSV jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .

Darmowy konwerter online dla MOBI na TSV

Załaduj dokument MOBI ze strumienia za pomocą C#

Aspose.Words for .NET umożliwia również ładowanie dokumentu MOBI przez strumień. Aby otworzyć dokument ze strumienia, po prostu przekaż obiekt strumienia, który zawiera dokument, do konstruktora Document . Poniższy przykład kodu pokazuje, jak otworzyć dokument ze strumienia:

Dodaj niestandardowe właściwości w pliku TSV za pomocą C#

Podczas konwertowania MOBI na TSV Aspose.Cells for .NET umożliwia dodawanie niestandardowych właściwości w dokumentach TSV. Aby dodać niestandardową właściwość, możesz użyć metody Add dla CustomDocumentPropertyCollection . Metoda Add dodaje właściwość do pliku Excel i zwraca odwołanie do nowej właściwości dokumentu jako [Aspose.Cells.Properties.DocumentProperty]( https://reference.aspose.com/cells/net/aspose.cells.properties /mobiumentproperty).

Eksploruj MOBI opcji konwersji z .NET

Przelicz MOBIs na CSV (Comma Seperated Values)
Przelicz MOBIs na DIF (Data Interchange Format)
Przelicz MOBIs na XLSX (Open XML Workbook)
Przelicz MOBIs na FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Przelicz MOBIs na ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Przelicz MOBIs na SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Przelicz MOBIs na TSV (Tab Seperated Values)
Przelicz MOBIs na XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Przelicz MOBIs na XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Przelicz MOBIs na XLSB (Excel Binary Workbook)
Przelicz MOBIs na XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Przelicz MOBIs na XLSX (Open XML Workbook)
Przelicz MOBIs na XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Przelicz MOBIs na XLTM (Excel Macro-Enabled Template)
Przelicz MOBIs na XLTX (Excel Template)

Co to jest MOBI Format pliku

Format MOBI to format pliku dla eBooków. Opiera się na standardzie Open eBook i jest używany przez kilka czytników e-booków, w tym Amazon Kindle. Format MOBI został zaprojektowany z myślą o łatwej konwersji do innych formatów e-booków, takich jak format ePub. Format MOBI obsługuje szeroki zakres funkcji, w tym: - Zabezpieczenie DRM - Audio i wideo - Spisy treści - Indeksy - Przypisy - Linki - Osadzone obrazy Format MOBI jest standardem otwartym, co oznacza, że nie jest własnością żadnej firmy . Ułatwia to każdemu tworzenie oprogramowania, które może odczytywać lub zapisywać pliki MOBI.

Czytaj więcej

Co to jest TSV Format pliku

Plik wartości rozdzielanych tabulatorami (TSV) to prosty format tekstowy do przechowywania danych w strukturze tabelarycznej, np. Baza danych lub arkusz kalkulacyjny. Każdy wiersz tabeli jest przechowywany w osobnym wierszu, a każda kolumna jest oddzielona znakiem tabulacji. Każdy wiersz jest oddzielony znakiem nowej linii, a każda kolumna jest oddzielona znakiem tabulacji. To bardzo ułatwia przetwarzanie plików TSV za pomocą edytora tekstu lub prostego skryptu. Nie ma formalnych standardów dla plików TSV, ale format ten jest szeroko stosowany i dobrze obsługiwany przez wiele aplikacji.

Czytaj więcej