Eksportuj OFT do PNG przez .NET

Interfejs API .NET do renderowania poczty e-mail do PNG w systemach Windows, macOS i Linux bez korzystania z programu Word lub Outlook

 

Jeśli jesteś programistą .NET i chcesz dodać funkcje konwersji OFT do PNG w swoich aplikacjach, najlepszym rozwiązaniem są interfejsy API Aspose.Total for .NET Naprzód. Używając Aspose.Cells for .NET , możesz przekonwertować format pliku OFT na HTML. Następnie, używając Aspose.Words for .NET , możesz renderować HTML do PNG.

C# API do konwersji OFT na PNG

  1. Otwórz plik OFT za pomocą klasy MailMessage
  2. Konwertuj OFT na HTML za pomocą metody Save
  3. Załaduj HTML za pomocą klasy Document
  4. Zapisz dokument w formacie PNG za pomocą metody Save i ustaw Png jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.oft");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.png", SaveFormat.Png); 

Przeanalizuj plik OFT przez .NET

Przed konwersją OFT na PNG, jeśli chcesz się upewnić, że konwertujesz poprawny e-mail, możesz załadować dokument OFT, przeanalizować go i spojrzeć na żądaną właściwość. Korzystając z klasy MapiMessage Aspose.Cells for .NET API, możesz uzyskać informacje o nadawcy i odbiorcy. Na przykład możesz sprawdzić konkretny adres e-mail nadawcy dla konwersji za pomocą właściwości NazwaNadawcy .

// instantiate MapiMessage to load an OFT file from disk
var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.oft");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}

Ogranicz edycję dokumentów PNG przez .NET

Podczas zapisywania dokumentu z OFT do PNG może być konieczne zabezpieczenie dokumentu wyjściowego. Czasami może zajść potrzeba ograniczenia możliwości edycji dokumentu i zezwolenia tylko na określone czynności. Może to być przydatne, aby uniemożliwić innym osobom edytowanie poufnych i poufnych informacji w Twoim dokumencie. Interfejs API Aspose.Words for .NET umożliwia kontrolowanie sposobu ograniczania treści za pomocą ProtectionType parametr wyliczenia. Możesz ustawić dokument jako tylko do odczytu, używając następujących wierszy kodu.


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.png", SaveFormat.Png);  

Eksploruj OFT opcji konwersji z .NET

Przelicz OFTs na BMP (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz OFTs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz OFTs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz OFTs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz OFTs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz OFTs na DOTM (Plik szablonu programu Microsoft Word 2007+)
Przelicz OFTs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz OFTs na EMF (Rozszerzony format metaplików)
Przelicz OFTs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz OFTs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz OFTs na GIF (Graficzny format wymiany)
Przelicz OFTs na IMAGE (Pliki obrazów)
Przelicz OFTs na JPEG (Wspólna Grupa Ekspertów Fotograficznych)
Przelicz OFTs na MD (język Markdowna)
Przelicz OFTs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz OFTs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz OFTs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz OFTs na PDF (format dokumentu przenośnego)
Przelicz OFTs na PS (Plik PostScript)
Przelicz OFTs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz OFTs na SVG (Skalarna grafika wektorowa)
Przelicz OFTs na TIFF (Oznaczony format pliku obrazu)
Przelicz OFTs na WORD (Formaty plików edytora tekstu)
Przelicz OFTs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz OFTs na XPS (Specyfikacje papieru XML)

Co to jest OFT Format pliku

Format pliku OFT jest powiązany z programem Microsoft Outlook i służy do tworzenia szablonów wiadomości e-mail. OFT oznacza szablon formularza programu Outlook. Jest to format pliku, który pozwala użytkownikom projektować i zapisywać wstępnie sformatowane szablony wiadomości e-mail z określonym układem, formatowaniem i zawartością.

Pliki OFT są zwykle używane, gdy użytkownicy chcą tworzyć spójne i standardowe wiadomości e-mail do powtarzalnych zadań lub wspólną korespondencję. Mogą zawierać symbole zastępcze dla zmiennych, takich jak nazwiska odbiorców lub wiersze tematu, co ułatwia personalizację szablonu dla poszczególnych odbiorców.

Kiedy plik OFT jest otwierany w programie Microsoft Outlook, tworzona jest nowa wiadomość e-mail na podstawie projekt szablonu. Użytkownicy mogą następnie dostosowywać treść, dodawać lub usuwać odbiorców oraz wprowadzać wszelkie niezbędne modyfikacje przed wysłaniem wiadomości e-mail.

Pliki OFT są szczególnie przydatne dla firm lub osób, które często wysyłają podobne rodzaje wiadomości e-mail, takie jak biuletyny, ogłoszenia lub odpowiedzi na typowe zapytania. Korzystając z szablonów OFT, użytkownicy mogą zaoszczędzić czas i zapewnić spójność komunikacji e-mail.

Należy pamiętać, że pliki OFT można otwierać i używać tylko w programie Microsoft Outlook. Inne klienty poczty e-mail lub aplikacje mogą nie obsługiwać tego formatu plików. Ponadto, udostępniając szablony OFT innym osobom, należy upewnić się, że używają one programu Microsoft Outlook, aby prawidłowo korzystać z szablonu.

Co to jest PNG Format pliku

PNG (Portable Network Graphics) to szeroko stosowany format pliku grafiki rastrowej, który został zaprojektowany jako zamiennik starszego formatu GIF (Graphics Interchange Format). W przeciwieństwie do formatu GIF, który ma ograniczoną paletę kolorów i obsługuje tylko kolory indeksowane, format PNG obsługuje obrazy w rzeczywistych kolorach i w skali szarości o bogatej głębi kolorów.

Format PNG wykorzystuje bezstratną kompresję, co oznacza, że może zmniejszyć rozmiar pliku bez poświęcając jakość obrazu. Dzięki temu nadaje się do przechowywania grafiki wymagającej dużej szczegółowości i przejrzystości, takiej jak zdjęcia, ilustracje i logo. Pliki PNG są często używane w Internecie w przypadku obrazów, które wymagają przezroczystości, ponieważ format PNG obsługuje przezroczystość kanału alfa, umożliwiając płynne łączenie obrazów z różnymi tłami.

Jedną z zalet formatu PNG jest to, że obsługuje on zarówno przeplot, jak i obrazy bez przeplotu. Pliki PNG z przeplotem ładują się stopniowo, wyświetlając wersję obrazu o niskiej rozdzielczości przed stopniowym renderowaniem szczegółów o wyższej rozdzielczości. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku dużych obrazów lub wolnych połączeń internetowych, ponieważ zapewnia lepsze wrażenia użytkownika, wyświetlając podgląd podczas ładowania obrazu.

Pliki PNG można tworzyć i edytować za pomocą różnych programów graficznych, takich jak Adobe Photoshop, GIMP i Paint.NET. Są szeroko obsługiwane przez nowoczesne przeglądarki internetowe, przeglądarki obrazów i narzędzia do edycji w różnych systemach operacyjnych.