HTML JPG PDF XML DOCM
Aspose.Total for .NET
PPTX

Konwertuj PPTX na DOC za pomocą C# lub online

Twórz aplikacje Microsoft PowerPoint PPTX Presentation do Word DOC do konwersji dokumentów na platformach .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin.

Jak przekonwertować PPTX na DOC za pomocą C#

Aby zautomatyzować proces konwersji wsadowej dowolnej prezentacji PowerPoint pptx na pliki doc programu Word, użyjemy Aspose.Slides for .NET i Aspose.Words dla .NET API. Pierwszy z nich to interfejs API do manipulacji prezentacjami programu PowerPoint, który umożliwia tworzenie lub modyfikowanie slajdów programu Microsoft PowerPoint. Natomiast ten ostatni jest interfejsem API do przetwarzania tekstu do przetwarzania lub manipulowania dokumentami Microsoft Word. Oba interfejsy API są częścią pakietu Aspose.Total for .NET . Możesz bezpośrednio pobrać z Nuget lub użyć następujących poleceń z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Total

Kroki, aby przekonwertować PPTX na DOC za pomocą C#

 1. Dodaj odwołanie do Aspose.Slides dla .NET i Aspose.Words dla .NET
 2. Załaduj prezentację PowerPoint PPTX za pomocą klasy Aspose.Slides.Presentation
 3. Zapisz dokument w obiekcie MemoryStream
 4. Utwórz Aspose.Words.Document i zainicjuj go za pomocą obiektu MemoryStream
 5. Zapisz dokument za pomocą Aspose.Words.Document.Save(“output.doc”, SaveFormat.Doc)

Wymagania dotyczące konwersji

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides dla platformy .NET i Aspose.Words dla biblioteki DLL platformy .NET, do której odwołuje się projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik PPTX na DOC przy użyciu C#

// Load the Microsoft PowerPoint PPTX file
Aspose.Slides.Presentation pptx = new Aspose.Slides.Presentation("source.pptx");

var stream = new MemoryStream();

pptx.Save(stream, Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Html);
stream.Flush();
stream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
// stream.Position = 0;

// Load the content of the presentation to a Word document
var doc = new Aspose.Words.Document(stream);
   
// Save the Word DOC document
doc.Save("output.doc", Aspose.Words.SaveFormat.Doc);
 

Konwerter online dla PPTX na DOC

Darmowa aplikacja do konwersji PPTX na DOC

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your DOCM file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant PPTX file.

Często Zadawane Pytania

 • Jak mogę przekonwertować PPTX na DOC Online?
  Aplikacja online do konwersji PPTX jest zintegrowana powyżej. Aby korzystać z aplikacji, możesz dodać plik PPTX, przeciągając go i upuszczając w wyznaczonym obszarze lub klikając wewnątrz obszaru, aby zaimportować plik. Po dodaniu pliku kliknij przycisk Konwertuj, aby rozpocząć proces konwersji. Po zakończeniu konwersji PPTX na DOC możesz jednym kliknięciem pobrać nowo przekonwertowany plik, który będzie dostępny w formacie DOC.
 • Ile czasu zajmuje konwersja PPTX?
  ten konwerter online jest szybki, ale szybkość konwersji PPTX na DOC zależy głównie od rozmiaru konwertowanego pliku PPTX. Mniejsze pliki PPTX mogą być renderowane do formatu DOC w ciągu kilku sekund. Dodatkowo, jeśli zintegrowałeś kod konwersji PPTX do DOC w aplikacji .NET, szybkość konwersji będzie zależała od tego, jak dobrze zoptymalizowałeś aplikację pod kątem procesu konwersji.
 • Czy konwersja PPTX na DOC za pomocą darmowego konwertera Aspose.Total jest bezpieczna?
  Oczywiście! Po zakończeniu procesu konwersji PPTX na DOC link do pobrania przekonwertowanego pliku DOC będzie natychmiast dostępny. Wszystkie przesłane pliki, w tym pliki PPTX, są usuwane z systemu po 24 godzinach, a linki do pobierania przestają działać po tym czasie. Konwerter online zapewnia bezpieczeństwo i prywatność Twoich plików, a zintegrowana aplikacja jest dostępna bezpłatnie do celów testowych. Dzięki temu użytkownicy mogą sprawdzić wynik przed włączeniem kodu do swoich projektów.
 • Jakiej przeglądarki powinienem użyć do konwersji PPTX?
  Możesz użyć dowolnej współczesnej przeglądarki internetowej, takiej jak Google Chrome, Firefox, Opera lub Safari, aby przekonwertować pliki PPTX na DOC online. Jeśli jednak tworzysz aplikację komputerową, zalecany jest Aspose.Total PPTX Conversion API, aby zapewnić płynny i bezproblemowy proces konwersji.

Eksploruj PPTX opcji konwersji z .NET

Przelicz PPTXs na CSV (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz PPTXs na DIF (Format wymiany danych)
Przelicz PPTXs na EXCEL (Formaty plików arkuszy kalkulacyjnych)
Przelicz PPTXs na FODS (Płaski arkusz kalkulacyjny XML OpenDocument)
Przelicz PPTXs na MARKDOWN (Lekki język znaczników)
Przelicz PPTXs na ODS (Arkusz kalkulacyjny OpenDocument)
Przelicz PPTXs na SXC (Arkusz kalkulacyjny StarOffice Calc)
Przelicz PPTXs na TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
Przelicz PPTXs na XLAM (Dodatek programu Excel z obsługą makr)
Przelicz PPTXs na XLS (Format binarny programu Microsoft Excel)
Przelicz PPTXs na XLSB (Binarny skoroszyt programu Excel)
Przelicz PPTXs na XLSM (Arkusz kalkulacyjny z obsługą makr)
Przelicz PPTXs na XLSX (Otwórz skoroszyt XML)
Przelicz PPTXs na XLT (Szablon programu Excel 97 - 2003)
Przelicz PPTXs na XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
Przelicz PPTXs na XLTX (Szablon Excela)