HTML JPG PDF XML DOCM
Aspose.Total for .NET
PPTX

Konwertuj PPTX na RTF za pomocą C# lub online

Twórz aplikacje Microsoft PowerPoint PPTX Presentation do Word RTF do konwersji dokumentów na platformach .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin.

Jak przekonwertować PPTX na RTF za pomocą C#

Aby zautomatyzować proces konwersji wsadowej dowolnej prezentacji PowerPoint pptx na pliki rtf programu Word, użyjemy Aspose.Slides for .NET i Aspose.Words dla .NET API. Pierwszy z nich to interfejs API do manipulacji prezentacjami programu PowerPoint, który umożliwia tworzenie lub modyfikowanie slajdów programu Microsoft PowerPoint. Natomiast ten ostatni jest interfejsem API do przetwarzania tekstu do przetwarzania lub manipulowania dokumentami Microsoft Word. Oba interfejsy API są częścią pakietu Aspose.Total for .NET . Możesz bezpośrednio pobrać z Nuget lub użyć następujących poleceń z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Total

Kroki, aby przekonwertować PPTX na RTF za pomocą C#

 1. Dodaj odwołanie do Aspose.Slides dla .NET i Aspose.Words dla .NET
 2. Załaduj prezentację PowerPoint PPTX za pomocą klasy Aspose.Slides.Presentation
 3. Zapisz dokument w obiekcie MemoryStream
 4. Utwórz Aspose.Words.Document i zainicjuj go za pomocą obiektu MemoryStream
 5. Zapisz dokument za pomocą Aspose.Words.Document.Save(“output.rtf”, SaveFormat.Rtf)

Wymagania dotyczące konwersji

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono lub Xamarin.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides dla platformy .NET i Aspose.Words dla biblioteki DLL platformy .NET, do której odwołuje się projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować plik PPTX na RTF przy użyciu C#

// Load the Microsoft PowerPoint PPTX file
Aspose.Slides.Presentation pptx = new Aspose.Slides.Presentation("source.pptx");

var stream = new MemoryStream();

pptx.Save(stream, Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Html);
stream.Flush();
stream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
// stream.Position = 0;

// Load the content of the presentation to a Word document
var rtf = new Aspose.Words.Document(stream);
   
// Save the Word RTF document
rtf.Save("output.rtf", Aspose.Words.SaveFormat.Rtf);
 

Konwerter online dla PPTX na RTF

Darmowa aplikacja do konwersji PPTX na RTF

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your DOCM file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant PPTX file.

Często Zadawane Pytania

 • Jak mogę przekonwertować PPTX na RTF Online?
  Aplikacja online do konwersji PPTX jest zintegrowana powyżej. Aby korzystać z aplikacji, możesz dodać plik PPTX, przeciągając go i upuszczając w wyznaczonym obszarze lub klikając wewnątrz obszaru, aby zaimportować plik. Po dodaniu pliku kliknij przycisk Konwertuj, aby rozpocząć proces konwersji. Po zakończeniu konwersji PPTX na RTF możesz jednym kliknięciem pobrać nowo przekonwertowany plik, który będzie dostępny w formacie RTF.
 • Ile czasu zajmuje konwersja PPTX?
  ten konwerter online jest szybki, ale szybkość konwersji PPTX na RTF zależy głównie od rozmiaru konwertowanego pliku PPTX. Mniejsze pliki PPTX mogą być renderowane do formatu RTF w ciągu kilku sekund. Dodatkowo, jeśli zintegrowałeś kod konwersji PPTX do RTF w aplikacji .NET, szybkość konwersji będzie zależała od tego, jak dobrze zoptymalizowałeś aplikację pod kątem procesu konwersji.
 • Czy konwersja PPTX na RTF za pomocą darmowego konwertera Aspose.Total jest bezpieczna?
  Oczywiście! Po zakończeniu procesu konwersji PPTX na RTF link do pobrania przekonwertowanego pliku RTF będzie natychmiast dostępny. Wszystkie przesłane pliki, w tym pliki PPTX, są usuwane z systemu po 24 godzinach, a linki do pobierania przestają działać po tym czasie. Konwerter online zapewnia bezpieczeństwo i prywatność Twoich plików, a zintegrowana aplikacja jest dostępna bezpłatnie do celów testowych. Dzięki temu użytkownicy mogą sprawdzić wynik przed włączeniem kodu do swoich projektów.
 • Jakiej przeglądarki powinienem użyć do konwersji PPTX?
  Możesz użyć dowolnej współczesnej przeglądarki internetowej, takiej jak Google Chrome, Firefox, Opera lub Safari, aby przekonwertować pliki PPTX na RTF online. Jeśli jednak tworzysz aplikację komputerową, zalecany jest Aspose.Total PPTX Conversion API, aby zapewnić płynny i bezproblemowy proces konwersji.

Eksploruj PPTX opcji konwersji z .NET

Przelicz PPTXs na CSV (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz PPTXs na DIF (Format wymiany danych)
Przelicz PPTXs na EXCEL (Formaty plików arkuszy kalkulacyjnych)
Przelicz PPTXs na FODS (Płaski arkusz kalkulacyjny XML OpenDocument)
Przelicz PPTXs na MARKDOWN (Lekki język znaczników)
Przelicz PPTXs na ODS (Arkusz kalkulacyjny OpenDocument)
Przelicz PPTXs na SXC (Arkusz kalkulacyjny StarOffice Calc)
Przelicz PPTXs na TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
Przelicz PPTXs na XLAM (Dodatek programu Excel z obsługą makr)
Przelicz PPTXs na XLS (Format binarny programu Microsoft Excel)
Przelicz PPTXs na XLSB (Binarny skoroszyt programu Excel)
Przelicz PPTXs na XLSM (Arkusz kalkulacyjny z obsługą makr)
Przelicz PPTXs na XLSX (Otwórz skoroszyt XML)
Przelicz PPTXs na XLT (Szablon programu Excel 97 - 2003)
Przelicz PPTXs na XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
Przelicz PPTXs na XLTX (Szablon Excela)

Co to jest PPTX Format pliku

Format pliku PPTX jest następcą formatu PPT (PowerPoint Presentation) i jest używany przez Microsoft PowerPoint, popularne oprogramowanie do prezentacji zawarte w pakiecie Microsoft Office. Pliki PPTX zostały wprowadzone wraz z wydaniem pakietu Microsoft Office 2007 i są oparte na formacie pliku Open XML. Pliki PPTX przechowują prezentacje jako zbiór pojedynczych slajdów, z których każdy zawiera różne elementy, takie jak tekst, obrazy, kształty, wykresy, tabele i treści multimedialne. Format wykorzystuje kodowanie oparte na XML, co pozwala na wydajniejsze przechowywanie, lepsze odzyskiwanie danych i lepszą kompatybilność z innymi aplikacjami.

Jedną z kluczowych zalet formatu PPTX jest mniejszy rozmiar pliku w porównaniu z formatem starszy format PPT. Osiąga się to dzięki ulepszonym technikom kompresji i eliminacji zbędnych danych, co skutkuje bardziej kompaktowymi plikami, które są łatwiejsze do udostępniania, przesyłania i przechowywania.

Pliki PPTX oferują również zaawansowane funkcje i możliwości, w tym obsługę ulepszonego formatowania opcje, przejścia slajdów, animacje i osadzone elementy multimedialne. Format pozwala na większą elastyczność w projektowaniu i dostosowywaniu prezentacji, umożliwiając użytkownikom tworzenie atrakcyjnych wizualnie i interaktywnych pokazów slajdów.

Pliki PPTX można otwierać, edytować i prezentować za pomocą programu Microsoft PowerPoint lub zgodnych aplikacji na różnych platformach, w tym Windows, macOS i urządzenia mobilne. Można je udostępniać za pośrednictwem poczty e-mail, przesyłać do usług przechowywania w chmurze lub uzyskiwać do nich dostęp za pośrednictwem platform współpracy w celu bezproblemowej pracy zespołowej i dostarczania prezentacji.

Co to jest RTF Format pliku

Format pliku RTF (Rich Text Format) to wszechstronny i szeroko obsługiwany format plików do przechowywania dokumentów tekstowych z formatowaniem. Został opracowany przez firmę Microsoft pod koniec lat 80. XX wieku jako format międzyplatformowy, który można łatwo wymieniać między różnymi aplikacjami do edycji tekstu.

Pliki RTF są zwykle zapisywane z rozszerzeniem .rtf i można je otwierać i edytować za pomocą różne edytory tekstu i oprogramowanie do edycji tekstu, w tym Microsoft Word, Dokumenty Google i LibreOffice. Format pozwala na uwzględnienie różnych elementów formatowania, takich jak style czcionek, rozmiary, kolory, akapity, tabele i obrazy.

Jedną z kluczowych zalet formatu RTF jest jego niezależność od platformy, co oznacza, że format RTF plik utworzony w jednym systemie operacyjnym można otworzyć i poprawnie wyświetlić w innym bez utraty formatowania. To sprawia, że jest to preferowany wybór do wymiany dokumentów i współpracy.

Pliki RTF używają składni formatowania zwykłego tekstu, co oznacza, że są one czytelne dla człowieka iw razie potrzeby można je modyfikować za pomocą edytora tekstu. Jednak pliki RTF mogą mieć dość duży rozmiar w porównaniu z innymi formatami, takimi jak zwykły tekst lub Markdown, ponieważ jawnie przechowują informacje o formatowaniu.

Chociaż RTF jest używany głównie do dokumentów tekstowych, może również obsługiwać osadzanie innych typów plików, takich jak obrazy i obiekty, w dokumencie. Pozwala to na tworzenie bardziej złożonych i atrakcyjnych wizualnie dokumentów.