Renderuj TEX do GIF przez .NET

.NET API do eksportu TEX do GIF w systemach Windows, macOS i Linux bez użycia Microsoft Word

 

Aspose.Total for .NET to zaawansowany interfejs API do dodawania funkcji manipulacji dokumentami i konwersji w Twojej aplikacji .NET. Korzystając z zaawansowanego interfejsu API przetwarzania plików PDF Aspose.PDF dla .NET , możesz przekonwertować format pliku TEX na DOC. Następnie, korzystając z potężnego interfejsu API przetwarzania dokumentów Aspose.Words for .NET , możesz renderować DOC do GIF.

C# API do konwersji TEX na GIF

  1. Otwórz plik TEX za pomocą klasy Document
  2. Konwertuj TEX na Doc za pomocą metody Save
  3. Załaduj plik Doc za pomocą klasy Document Aspose.Words
  4. Zapisz dokument w formacie GIF za pomocą metody Save i ustaw Gif jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .


Document document = new Document("template.tex");
 
document.Save("DocOutput.doc", SaveFormat.Doc); 

var outputDocument = new Aspose.Words.Document("DocOutput.doc");

outputDocument.Save("output.gif", SaveFormat.Gif);   

Odszyfruj plik TEX za pomocą hasła właściciela przez .NET

Przed konwersją TEX do GIF, jeśli chcesz odszyfrować swój dokument, możesz to zrobić za pomocą interfejsu API. Aby odszyfrować plik PDF, musisz najpierw utworzyć obiekt Dokument i otworzyć TEX przy użyciu hasła właściciela. Następnie musisz wywołać metodę Decrypt obiektu Document. Na koniec zapisz zaktualizowany plik za pomocą metody Save obiektu Document.


Document document = new Document("Decrypt.tex", "password");

document.Decrypt();
 
document.Save("Decrypt_out.doc");

Utwórz plik GIF tylko do odczytu przez .NET

Aby chronić swój GIF przed edycją i uniemożliwić innym osobom edytowanie poufnych i poufnych informacji w Twoim dokumencie, możesz również ustawić ochronę dokumentu za pomocą interfejsu API. Możesz ograniczyć możliwość edycji dokumentu i zezwolić tylko na określone działania. Można to zrobić za pomocą interfejsu API Aspose.Words for .NET . Umożliwia kontrolowanie sposobu ograniczania zawartości za pomocą parametru wyliczenia ProtectionType . Możesz ustawić dokument jako tylko do odczytu, używając następujących wierszy kodu.


Document document = new Document("input.doc");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.gif", SaveFormat.Gif);    

Eksploruj TEX opcji konwersji z .NET

Przelicz TEXs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz TEXs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz TEXs na DOTM (Plik szablonu programu Microsoft Word 2007+)
Przelicz TEXs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz TEXs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz TEXs na MARKDOWN (Lekki język znaczników)
Przelicz TEXs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz TEXs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz TEXs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz TEXs na PS (Plik PostScript)
Przelicz TEXs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz TEXs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz TEXs na XAMLFLOW (Power Automate firmy Microsoft)
Przelicz TEXs na ODP (Format prezentacji OpenDocument)
Przelicz TEXs na OTP (Standardowy format OpenDocument)
Przelicz TEXs na POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
Przelicz TEXs na POTM (Plik szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz TEXs na POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz TEXs na POWERPOINT (Pliki prezentacji)
Przelicz TEXs na PPS (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz TEXs na PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
Przelicz TEXs na PPSX (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz TEXs na PPT (Prezentacja Powerpoint)
Przelicz TEXs na PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
Przelicz TEXs na SWF (Shockwave flashowy film)
Przelicz TEXs na APNG (Animowana przenośna grafika sieciowa)
Przelicz TEXs na CSV (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz TEXs na DICOM (Obrazowanie cyfrowe i komunikacja w medycynie)
Przelicz TEXs na DIF (Format wymiany danych)
Przelicz TEXs na DXF (Format wymiany rysunków Autodesk)
Przelicz TEXs na EMZ (Skompresowany rozszerzony metaplik systemu Windows)
Przelicz TEXs na EXCEL (Formaty plików arkuszy kalkulacyjnych)
Przelicz TEXs na FODS (Płaski arkusz kalkulacyjny XML OpenDocument)
Przelicz TEXs na IMAGE (Pliki obrazów)
Przelicz TEXs na JPEG2000 (Format obrazu J2K)
Przelicz TEXs na MD (język Markdowna)
Przelicz TEXs na ODS (Arkusz kalkulacyjny OpenDocument)
Przelicz TEXs na PSD (Dokument Photoshopa)