Konwertuj XLSX na PPTX za pomocą C# lub Aplikacja internetowa

Eksportuj Excel® XLSX do PPTX na platformach .NET Framework, .NET Core, Mono lub Xamarin

Konwersja XLSX do PPTX w .NET

  1. Otwórz plik XLSX za pomocą klasy Książka
  2. Konwertuj XLSX na PDF i ustaw SaveFormat na Auto
  3. Załaduj przekonwertowany plik PDF za pomocą klasy Pptxument
  4. Zapisz dokument w formacie PPTX za pomocą metody Save i ustaw Pptx jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .

Kod .NET C# do konwersji XLSX na PPTX

// load the XLSX file using Workbook class
var book = new Aspose.Cells.Workbook("input.xlsx");
// save XLSX as PDF
book.Save("pdfOutput.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Auto); 
// load the PDF file using Pptxument class
var pptxument = new Aspose.Pdf.Pptxument("pdfOutput.pdf");
// save pptxument in PPTX format
pptxument.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx); 

Darmowy konwerter online dla XLSX na PPTX

Eksploruj XLSX opcji konwersji z .NET

Przelicz XLSXs na DOC (Microsoft Word Binary Format)
Przelicz XLSXs na DOCX (Office 2007+ Word Document)
Przelicz XLSXs na PPTX (Open XML presentation Format)
Przelicz XLSXs na PPTX (Open XML presentation Format)
Przelicz XLSXs na DOC (Microsoft Word Binary Format)

Co to jest XLSX Format pliku

Plik XLSX to plik skoroszytu programu Microsoft Excel Open XML. Pliki XLSX służą do przechowywania danych arkusza kalkulacyjnego. Są podobne do plików XLS, ale używają formatu pliku opartego na XML opracowanego przez firmę Microsoft. Pliki XLSX są tworzone przez aplikację Microsoft Excel. Można je otwierać i edytować w programach Microsoft Excel, Apple Numbers i innych aplikacjach do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Pliki XLSX przechowują dane w arkuszach zawierających komórki ułożone w wiersze i kolumny. Każda komórka może zawierać tekst, liczby lub formuły. Pliki XLSX obsługują również takie funkcje, jak wykresy, tabele przestawne i formatowanie warunkowe.

Czytaj więcej

Co to jest PPTX Format pliku

Open XML Presentation (PPTX) to format pliku do przechowywania prezentacji w formacie XML, opracowany przez firmę Microsoft. PPTX to skompresowany, oparty na XML format pliku używany do przechowywania prezentacji slajdów. Jest następcą formatu PPT i jest używany przez program Microsoft PowerPoint 2007 i nowsze wersje. Format pliku PPTX jest oparty na schemacie XML i wykorzystuje algorytm kompresji ZIP. Pliki PPTX są przechowywane w strukturze folderów, która zawiera plik document.xml, plik wzorca slajdów i pewną liczbę plików slajdów. Plik document.xml przechowuje zawartość prezentacji, podczas gdy plik wzorca slajdów przechowuje układ i projekt slajdów. Pliki slajdów przechowują poszczególne slajdy w prezentacji. Pliki PPTX można otwierać w programie PowerPoint 2007 i nowszych wersjach, a także w innych programach do prezentacji.

Czytaj więcej