Renderuj XPS do DOT przez .NET

.NET API do eksportu XPS do DOT w systemach Windows, macOS i Linux bez użycia Microsoft Word

 

Aspose.Total for .NET to zaawansowany interfejs API do dodawania funkcji manipulacji dokumentami i konwersji w Twojej aplikacji .NET. Korzystając z zaawansowanego interfejsu API przetwarzania plików PDF Aspose.PDF dla .NET , możesz przekonwertować format pliku XPS na DOC. Następnie, korzystając z potężnego interfejsu API przetwarzania dokumentów Aspose.Words for .NET , możesz renderować DOC do DOT.

C# API do konwersji XPS na DOT

  1. Otwórz plik XPS za pomocą klasy Document
  2. Konwertuj XPS na Doc za pomocą metody Save
  3. Załaduj plik Doc za pomocą klasy Document Aspose.Words
  4. Zapisz dokument w formacie DOT za pomocą metody Save i ustaw Dot jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .


Document document = new Document("template.xps");
 
document.Save("DocOutput.doc", SaveFormat.Doc); 

var outputDocument = new Aspose.Words.Document("DocOutput.doc");

outputDocument.Save("output.dot", SaveFormat.Dot);   

Odszyfruj plik XPS za pomocą hasła właściciela przez .NET

Przed konwersją XPS do DOT, jeśli chcesz odszyfrować swój dokument, możesz to zrobić za pomocą interfejsu API. Aby odszyfrować plik PDF, musisz najpierw utworzyć obiekt Dokument i otworzyć XPS przy użyciu hasła właściciela. Następnie musisz wywołać metodę Decrypt obiektu Document. Na koniec zapisz zaktualizowany plik za pomocą metody Save obiektu Document.


Document document = new Document("Decrypt.xps", "password");

document.Decrypt();
 
document.Save("Decrypt_out.doc");

Utwórz plik DOT tylko do odczytu przez .NET

Aby chronić swój DOT przed edycją i uniemożliwić innym osobom edytowanie poufnych i poufnych informacji w Twoim dokumencie, możesz również ustawić ochronę dokumentu za pomocą interfejsu API. Możesz ograniczyć możliwość edycji dokumentu i zezwolić tylko na określone działania. Można to zrobić za pomocą interfejsu API Aspose.Words for .NET . Umożliwia kontrolowanie sposobu ograniczania zawartości za pomocą parametru wyliczenia ProtectionType . Możesz ustawić dokument jako tylko do odczytu, używając następujących wierszy kodu.


Document document = new Document("input.doc");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.dot", SaveFormat.Dot);    

Eksploruj XPS opcji konwersji z .NET

Przelicz XPSs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz XPSs na DOTM (Plik szablonu programu Microsoft Word 2007+)
Przelicz XPSs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz XPSs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz XPSs na GIF (Graficzny format wymiany)
Przelicz XPSs na MARKDOWN (Lekki język znaczników)
Przelicz XPSs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz XPSs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz XPSs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz XPSs na PS (Plik PostScript)
Przelicz XPSs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz XPSs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz XPSs na XAMLFLOW (Power Automate firmy Microsoft)
Przelicz XPSs na ODP (Format prezentacji OpenDocument)
Przelicz XPSs na OTP (Standardowy format OpenDocument)
Przelicz XPSs na POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
Przelicz XPSs na POTM (Plik szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz XPSs na POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz XPSs na POWERPOINT (Pliki prezentacji)
Przelicz XPSs na PPS (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz XPSs na PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
Przelicz XPSs na PPSX (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz XPSs na PPT (Prezentacja Powerpoint)
Przelicz XPSs na PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
Przelicz XPSs na SWF (Shockwave flashowy film)
Przelicz XPSs na APNG (Animowana przenośna grafika sieciowa)
Przelicz XPSs na CSV (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz XPSs na DICOM (Obrazowanie cyfrowe i komunikacja w medycynie)
Przelicz XPSs na DIF (Format wymiany danych)
Przelicz XPSs na DXF (Format wymiany rysunków Autodesk)
Przelicz XPSs na EMZ (Skompresowany rozszerzony metaplik systemu Windows)
Przelicz XPSs na EXCEL (Formaty plików arkuszy kalkulacyjnych)
Przelicz XPSs na FODS (Płaski arkusz kalkulacyjny XML OpenDocument)
Przelicz XPSs na JPEG2000 (Format obrazu J2K)
Przelicz XPSs na JPEG2000 (Format obrazu J2K)
Przelicz XPSs na MD (język Markdowna)
Przelicz XPSs na ODS (Arkusz kalkulacyjny OpenDocument)
Przelicz XPSs na PSD (Dokument Photoshopa)

Co to jest XPS Format pliku

XPS, skrót od XML Paper Specification, to format pliku stworzony przez firmę Microsoft w celu reprezentowania dokumentów o stałym układzie. Pliki XPS zawierają treść i ustawienia drukowania dokumentu, dzięki czemu nadają się do zachowania układu i wyglądu dokumentu na różnych urządzeniach i platformach.

Format XPS jest oparty na XML (eXtensible Markup Language), a powszechnie używany język znaczników do reprezentacji danych strukturalnych. Pliki XPS zawierają zawartość dokumentu, taką jak tekst, obrazy, grafika wektorowa i adnotacje, w ustrukturyzowanym formacie XML. Umożliwia to łatwą interpretację i renderowanie elementów wizualnych dokumentu.

Pliki XPS są koncepcyjnie podobne do plików PDF (Portable Document Format), ponieważ oba mają na celu zapewnienie niezawodnego sposobu prezentowania i udostępniania dokumentów przy jednoczesnym zachowaniu ich formatowania i układ. Jednak pliki PDF zyskały szersze wsparcie w różnych aplikacjach i urządzeniach sprzętowych, dzięki czemu są powszechniej akceptowane i kompatybilne.

Aby przeglądać pliki XPS i pracować z nimi, firma Microsoft udostępnia XPS Viewer jako część systemu operacyjnego Windows . Różne aplikacje i narzędzia innych firm oferują również obsługę otwierania, tworzenia i konwertowania plików XPS. Jednak w porównaniu z PDF zakres oprogramowania i sprzętu obsługującego format XPS może być bardziej ograniczony.

Co to jest DOT Format pliku

Format pliku DOT jest powszechnie używany przez Microsoft Word i inne oprogramowanie do edycji tekstu do przechowywania dokumentów. Chociaż podobne do plików DOC, pliki DOT są zapisywane w odrębnym formacie, który jest niezgodny z plikami DOC. Pliki DOT są zapisywane w formacie tekstowym, do którego można uzyskać dostęp i modyfikować go w dowolnym edytorze tekstu.

Aby przekonwertować plik DOT na plik DOC, dostępne są różne metody. Jednym z powszechnych podejść jest użycie edytora tekstu zdolnego do odczytu plików DOT. Obejmuje to otwarcie pliku DOT w programie, a następnie zapisanie go jako pliku DOC. Inną opcją jest skorzystanie z narzędzia do konwersji plików lub usługi online przeznaczonej do konwersji plików DOT do formatu DOC.

Ważne jest, aby pamiętać, że pliki DOT są często używane jako szablony w programie Microsoft Word. Szablony te służą jako podstawa do tworzenia nowych dokumentów z predefiniowanymi strukturami, formatowaniem i zawartością. W niektórych przypadkach pliki DOT mogą również zawierać makra lub inne dostosowania. Podczas konwertowania pliku DOT do pliku DOC kluczowe znaczenie ma zapewnienie zachowania wszelkich dostosowań w przekonwertowanym dokumencie.

Zrozumienie różnicy między plikami DOT i DOC oraz zastosowanie odpowiednich metod konwersji pozwala użytkownikom skutecznie zarządzać i wykorzystują swoje dokumenty, niezależnie od tego, czy pochodzą one z szablonów, czy wymagają przekształceń formatu plików.