Renderuj XPS do FLATOPC przez .NET

.NET API do eksportu XPS do FLATOPC w systemach Windows, macOS i Linux bez użycia Microsoft Word

 

Aspose.Total for .NET to zaawansowany interfejs API do dodawania funkcji manipulacji dokumentami i konwersji w Twojej aplikacji .NET. Korzystając z zaawansowanego interfejsu API przetwarzania plików PDF Aspose.PDF dla .NET , możesz przekonwertować format pliku XPS na DOC. Następnie, korzystając z potężnego interfejsu API przetwarzania dokumentów Aspose.Words for .NET , możesz renderować DOC do FLATOPC.

C# API do konwersji XPS na FLATOPC

  1. Otwórz plik XPS za pomocą klasy Document
  2. Konwertuj XPS na Doc za pomocą metody Save
  3. Załaduj plik Doc za pomocą klasy Document Aspose.Words
  4. Zapisz dokument w formacie FLATOPC za pomocą metody Save i ustaw Flatopc jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .


Document document = new Document("template.xps");
 
document.Save("DocOutput.doc", SaveFormat.Doc); 

var outputDocument = new Aspose.Words.Document("DocOutput.doc");
// call save method while passing SaveFormat.FlatOpc
outputDocument.Save("output.flatopc", SaveFormat.FlatOpc);   

Odszyfruj plik XPS za pomocą hasła właściciela przez .NET

Przed konwersją XPS do FLATOPC, jeśli chcesz odszyfrować swój dokument, możesz to zrobić za pomocą interfejsu API. Aby odszyfrować plik PDF, musisz najpierw utworzyć obiekt Dokument i otworzyć XPS przy użyciu hasła właściciela. Następnie musisz wywołać metodę Decrypt obiektu Document. Na koniec zapisz zaktualizowany plik za pomocą metody Save obiektu Document.


Document document = new Document("Decrypt.xps", "password");

document.Decrypt();
 
document.Save("Decrypt_out.doc");

Utwórz plik FLATOPC tylko do odczytu przez .NET

Aby chronić swój FLATOPC przed edycją i uniemożliwić innym osobom edytowanie poufnych i poufnych informacji w Twoim dokumencie, możesz również ustawić ochronę dokumentu za pomocą interfejsu API. Możesz ograniczyć możliwość edycji dokumentu i zezwolić tylko na określone działania. Można to zrobić za pomocą interfejsu API Aspose.Words for .NET . Umożliwia kontrolowanie sposobu ograniczania zawartości za pomocą parametru wyliczenia ProtectionType . Możesz ustawić dokument jako tylko do odczytu, używając następujących wierszy kodu.


Document document = new Document("input.doc");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");
// call save method while passing SaveFormat.FlatOpc
document.Save("output.flatopc", SaveFormat.FlatOpc);    

Eksploruj XPS opcji konwersji z .NET

Przelicz XPSs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz XPSs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz XPSs na DOTM (Plik szablonu programu Microsoft Word 2007+)
Przelicz XPSs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz XPSs na GIF (Graficzny format wymiany)
Przelicz XPSs na MARKDOWN (Lekki język znaczników)
Przelicz XPSs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz XPSs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz XPSs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz XPSs na PS (Plik PostScript)
Przelicz XPSs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz XPSs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz XPSs na XAMLFLOW (Power Automate firmy Microsoft)
Przelicz XPSs na ODP (Format prezentacji OpenDocument)
Przelicz XPSs na OTP (Standardowy format OpenDocument)
Przelicz XPSs na POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
Przelicz XPSs na POTM (Plik szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz XPSs na POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz XPSs na POWERPOINT (Pliki prezentacji)
Przelicz XPSs na PPS (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz XPSs na PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
Przelicz XPSs na PPSX (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz XPSs na PPT (Prezentacja Powerpoint)
Przelicz XPSs na PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
Przelicz XPSs na SWF (Shockwave flashowy film)
Przelicz XPSs na APNG (Animowana przenośna grafika sieciowa)
Przelicz XPSs na CSV (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz XPSs na DICOM (Obrazowanie cyfrowe i komunikacja w medycynie)
Przelicz XPSs na DIF (Format wymiany danych)
Przelicz XPSs na DXF (Format wymiany rysunków Autodesk)
Przelicz XPSs na EMZ (Skompresowany rozszerzony metaplik systemu Windows)
Przelicz XPSs na EXCEL (Formaty plików arkuszy kalkulacyjnych)
Przelicz XPSs na FODS (Płaski arkusz kalkulacyjny XML OpenDocument)
Przelicz XPSs na JPEG2000 (Format obrazu J2K)
Przelicz XPSs na JPEG2000 (Format obrazu J2K)
Przelicz XPSs na MD (język Markdowna)
Przelicz XPSs na ODS (Arkusz kalkulacyjny OpenDocument)
Przelicz XPSs na PSD (Dokument Photoshopa)