Konwertuj WORDML na obrazy za pomocą Pythona

Konwersja obrazów WORDML do JPG, TIFF, BMP, PNG i GIF w aplikacjach Pythona bez instalowania programu Microsoft Word®.

 

Dla programisty Pythona, który próbuje dodać WORDML do funkcji konwersji obrazów PNG, BMP, TIFF, JPEG i GIF w aplikacji. Aspose.Total for Python via .NET API może pomóc w imporcie i eksporcie obrazów oraz plików Word, a także zautomatyzować proces konwersji. Jest to pełny pakiet różnych interfejsów API obsługujących różne formaty.

Używamy API Aspose.Words for Python via .NET , które jest częścią pakietu Aspose.Total for Python via .NET , aby dodać WORDML do funkcji konwersji obrazów JPG, PNG, GIF, BMP i TIFF. Dla samej konwersji to tylko dwie linijki kodu. Załaduj plik WORDML i wywołaj metodę save z odpowiednią ścieżką obrazu wraz z SaveFormat o odpowiednim formacie. Ale w przypadku, gdy zachodzi potrzeba ustawienia dodatkowych informacji, takich jak ustawienie rozdzielczości poziomej i pionowej, skali, formatu pikseli, jasności i innych, to jest do tego klasa ImageSaveOptions Za pomocą ImageSaveOptions można łatwo renderować określoną stronę WORDML na obraz z przezroczystym lub kolorowym tłem, określić rozdzielczość podczas renderowania, skonfigurować kompresję i wiele więcej. W zależności od wymagań można użyć jako jego wymagania, Oto inny sposób konwersji Word To Image .

Jak Konwertuj WORDML na obrazy w Pythonie

  • Załaduj źródłowy plik WORDML przy użyciu klasy Document
  • Utwórz wystąpienie ImageSaveOptions
  • Określ numer strony do konwersji za pomocą PageSet
  • Ustaw właściwości
  • Wywołaj metodę save podczas przekazywania ścieżki pliku wyjściowego i określonych opcji jako parametrów. Więc twój plik WORDML jest konwertowany na obrazy w określonej ścieżce.

Wymagania dotyczące konwersji

  • Do konwersji WORDML na obrazy (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF) wymagany jest Python 3.5 lub nowszy
  • Referencyjne API w ramach projektu bezpośrednio z PyPI ( Aspose.Words )
  • Lub użyj następujących poleceń pip pip install aspose.words
  • Co więcej, system operacyjny oparty na Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej na temat Words ) oraz Linux sprawdź dodatkowe wymagania dla gcc i libpython i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku INSTALL
 

Zapisz WORDML do obrazów w Pythonie - prosta konwersja

 
 

Konwersja WORDML na obrazy z określonymi opcjami

 

Eksploruj WORDML opcji konwersji z Python

Przelicz BMPs na EMAIL (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz BMPs na EML (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz BMPs na EMLX (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz BMPs na ICS (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz BMPs na MBOX (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz BMPs na MSG (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz BMPs na OFT (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz BMPs na OST (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz BMPs na PST (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz BMPs na VCF (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz CSVs na DOC (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na DOCM (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na DOCX (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na DOT (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na DOTM (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na DOTX (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na MOBI (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na ODT (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na OTT (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na POT (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na POTX (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na POWERPOINT (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na PPS (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na PPSM (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na PPSX (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na PPT (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na PPTM (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na PPTX (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na RTF (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na WORD (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz CSVs na WORDML (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz DIFs na DOC (Format wymiany danych)
Przelicz DIFs na DOCM (Format wymiany danych)
Przelicz DIFs na DOCX (Format wymiany danych)
Przelicz DIFs na DOT (Format wymiany danych)
Przelicz DIFs na DOTM (Format wymiany danych)
Przelicz DIFs na DOTX (Format wymiany danych)
Przelicz DIFs na MOBI (Format wymiany danych)
Przelicz DIFs na ODT (Format wymiany danych)
Przelicz DIFs na OTT (Format wymiany danych)

Co to jest WORDML Format pliku

Microsoft Word 2003 wprowadził zastrzeżony format dokumentu znany jako WordprocessingML. Ten format, oparty na XML, wykorzystuje niestandardowy schemat XML do przechowywania różnych elementów dokumentu Word, obejmujących tekst, formatowanie, obrazy i inną zawartość. WordprocessingML ma na celu zapewnienie kompleksowej reprezentacji wszystkich informacji o dokumencie, przy jednoczesnym zachowaniu jakości czytelnej zarówno dla człowieka, jak i dla maszyny.

Czytelność dla człowieka oznacza, że dokumenty WordprocessML mogą być łatwo dostępne i edytowane za pomocą standardowego edytora tekstu. Ta dostępność umożliwia użytkownikom bezpośrednie manipulowanie bazową strukturą XML w razie potrzeby. Ponadto WordprocessingML został zaprojektowany w celu ułatwienia automatycznego przetwarzania i konwersji przez systemy komputerowe, umożliwiając bezproblemową transformację do innych formatów lub integrację z różnymi aplikacjami.

WordprocessingML to otwarty standard, co oznacza, że jego specyfikacje są publicznie dostępne w celach informacyjnych i wdrożenie przez programistów. Ta otwartość przyczyniła się do rozwoju wielu programów, w tym rozwiązań typu open source, takich jak OpenOffice.org i LibreOffice, które mogą odczytywać i zapisywać dokumenty WordprocessingML. Dostępność takich narzędzi rozszerza dostępność i interoperacyjność plików WordprocessingML poza ekosystem Microsoft Word.

Microsoft Word, będąc jednym z najczęściej używanych programów do edycji tekstu na świecie, przyczynił się do popularności WordprocessingML jako XML oparty na formacie edytora tekstu. Jego szeroka akceptacja sprawiła, że WordprocessingML stał się powszechnym standardem udostępniania i wymiany bogato sformatowanych dokumentów.