Konwertuj WORDML na MHTML za pomocą Pythona

Konwersja WORDML do MHTML, HtmlFixed i HTML w aplikacjach Pythona bez instalowania Microsoft Word®.

 

Dla programisty Pythona, który próbuje dodać funkcję konwersji WORDML do MHTML (format archiwum internetowego) lub HtmlFixed oznacza, że chce zapisać dokument w formacie HTML przy użyciu absolutnie pozycjonowanych elementów w aplikacji. API Aspose.Total for Python via .NET może pomóc zautomatyzować proces konwersji. Jest to pełny pakiet różnych interfejsów API obsługujących różne formaty.

Używamy API Aspose.Words for Python via .NET , które jest częścią pakietu Aspose.Total for Python via .NET , aby dodać funkcję konwersji WORDML do MHTML. Jeśli plik WORDML jest prosty, to tylko dwie linijki kodu. Załaduj plik WORDML i wywołaj metodę save z odpowiednią ścieżką pliku wraz z wyliczeniem SaveFormat jako MHTML lub HTML_FIXED. Ale w przypadku, gdy istnieje potrzeba przywrócenia modelu dokumentu jak najbardziej zbliżonego do oryginalnego, konieczne jest zapisanie dodatkowych informacji w dokumencie wynikowym, zwanych informacjami w obie strony.

Jak Konwertuj WORDML na MHTML w Pythonie

  • Załaduj źródłowy plik WORDML przy użyciu klasy ASSOSE.WORDS.DOCUMENT
  • Utwórz wystąpienie HtmlSaveOptions
  • Ustaw export_roundtrip_information jako True
  • Określ SaveFormat jako MHTML
  • Wywołaj metodę save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat jako parametry. Więc twój plik WORDML jest konwertowany na MHTML w określonej ścieżce.

Wymagania dotyczące konwersji

  • Do konwersji formatu WORDML na MHTML lub HtmlFixed wymagany jest Python 3.5 lub nowszy
  • Referencyjne API w ramach projektu bezpośrednio z PyPI ( Aspose.Words )
  • Lub użyj następujących poleceń pip pip install aspose.words
  • Co więcej, system operacyjny oparty na Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej na temat Words ) oraz Linux sprawdź dodatkowe wymagania dla gcc i libpython i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku INSTALL
 

Zapisz WORDML do MHTML w Pythonie - Simple

 
 

Konwersja WORDML do MHTML w Pythonie

 

Eksploruj WORDML opcji konwersji z Python

Przelicz WORDMLs na CSV (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz WORDMLs na DIF (Format wymiany danych)
Przelicz WORDMLs na EML (Wiadomość e-mail)
Przelicz WORDMLs na EMLX (Wiadomość Apple Mail)
Przelicz WORDMLs na EXCEL (Formaty plików arkuszy kalkulacyjnych)
Przelicz WORDMLs na FODS (Płaski arkusz kalkulacyjny XML OpenDocument)
Przelicz WORDMLs na ICS (Plik kalendarza)
Przelicz WORDMLs na MBOX (Plik skrzynki pocztowej e-mail)
Przelicz WORDMLs na MSG (Plik elementu wiadomości programu Outlook)
Przelicz WORDMLs na ODP (Format prezentacji OpenDocument)
Przelicz WORDMLs na ODS (Arkusz kalkulacyjny OpenDocument)
Przelicz WORDMLs na OFT (Szablon pliku programu Outlook)
Przelicz WORDMLs na OST (Tabela przechowywania w trybie offline programu Outlook)
Przelicz WORDMLs na POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
Przelicz WORDMLs na POTM (Plik szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz WORDMLs na POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz WORDMLs na POWERPOINT (Pliki prezentacji)
Przelicz WORDMLs na PPS (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz WORDMLs na PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
Przelicz WORDMLs na PPSX (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz WORDMLs na PPT (Prezentacja Powerpoint)
Przelicz WORDMLs na PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
Przelicz WORDMLs na PPTX (Otwarty format prezentacji XML)
Przelicz WORDMLs na PST (Tabela przechowywania osobistego programu Outlook)
Przelicz WORDMLs na SXC (Arkusz kalkulacyjny StarOffice Calc)
Przelicz WORDMLs na TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
Przelicz WORDMLs na XLAM (Dodatek programu Excel z obsługą makr)
Przelicz WORDMLs na XLS (Format binarny programu Microsoft Excel)
Przelicz WORDMLs na XLSB (Binarny skoroszyt programu Excel)
Przelicz WORDMLs na XLSM (Arkusz kalkulacyjny z obsługą makr)
Przelicz WORDMLs na XLSX (Otwórz skoroszyt XML)
Przelicz WORDMLs na XLT (Szablon programu Excel 97 - 2003)
Przelicz WORDMLs na XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
Przelicz WORDMLs na XLTX (Szablon Excela)

Co to jest WORDML Format pliku

Microsoft Word 2003 wprowadził zastrzeżony format dokumentu znany jako WordprocessingML. Ten format, oparty na XML, wykorzystuje niestandardowy schemat XML do przechowywania różnych elementów dokumentu Word, obejmujących tekst, formatowanie, obrazy i inną zawartość. WordprocessingML ma na celu zapewnienie kompleksowej reprezentacji wszystkich informacji o dokumencie, przy jednoczesnym zachowaniu jakości czytelnej zarówno dla człowieka, jak i dla maszyny.

Czytelność dla człowieka oznacza, że dokumenty WordprocessML mogą być łatwo dostępne i edytowane za pomocą standardowego edytora tekstu. Ta dostępność umożliwia użytkownikom bezpośrednie manipulowanie bazową strukturą XML w razie potrzeby. Ponadto WordprocessingML został zaprojektowany w celu ułatwienia automatycznego przetwarzania i konwersji przez systemy komputerowe, umożliwiając bezproblemową transformację do innych formatów lub integrację z różnymi aplikacjami.

WordprocessingML to otwarty standard, co oznacza, że jego specyfikacje są publicznie dostępne w celach informacyjnych i wdrożenie przez programistów. Ta otwartość przyczyniła się do rozwoju wielu programów, w tym rozwiązań typu open source, takich jak OpenOffice.org i LibreOffice, które mogą odczytywać i zapisywać dokumenty WordprocessingML. Dostępność takich narzędzi rozszerza dostępność i interoperacyjność plików WordprocessingML poza ekosystem Microsoft Word.

Microsoft Word, będąc jednym z najczęściej używanych programów do edycji tekstu na świecie, przyczynił się do popularności WordprocessingML jako XML oparty na formacie edytora tekstu. Jego szeroka akceptacja sprawiła, że WordprocessingML stał się powszechnym standardem udostępniania i wymiany bogato sformatowanych dokumentów.

Co to jest MHTML Format pliku

MHTML, skrót od MIME HTML, to format pliku, który łączy kod HTML i powiązane z nim zasoby w jeden plik. To skrót od Multipurpose Internet Mail Extension HTML. Pliki MHTML są powszechnie używane do zapisywania stron internetowych, w tym całej ich zawartości, takiej jak obrazy, arkusze stylów CSS i JavaScript, w jednym pliku.

Pliki MHTML są często tworzone przez przeglądarki internetowe, gdy użytkownicy zapisują strony internetowe do trybu offline przeglądania lub archiwizacji. Łącząc wszystkie niezbędne zasoby w jednym pliku, MHTML zapewnia dokładne przeglądanie i renderowanie strony internetowej, nawet bez połączenia internetowego lub dostępu do oryginalnego serwera.

Format MHTML jest zgodny ze standardem MIME, który służy do kodowania i wymiany różnego rodzaju danych przez Internet. Wykorzystuje wieloczęściowe kodowanie MIME do spakowania kodu HTML i powiązanych zasobów w jednym pliku. Plik ma zwykle rozszerzenie .mht lub .mhtml.

Pliki MHTML można otwierać i wyświetlać w przeglądarkach internetowych obsługujących ten format, takich jak Internet Explorer, Microsoft Edge i Opera. Niektóre edytory tekstu i specjalistyczne oprogramowanie zapewniają również możliwość otwierania i edytowania plików MHTML.

Format MHTML oferuje korzyści pod względem przenośności i wygody, ponieważ umożliwia użytkownikom zapisywanie i udostępnianie stron internetowych jako jednego pliku, zapewnienie zachowania układu strony, formatowania i powiązanych zasobów. Warto jednak zauważyć, że MHTML nie jest tak szeroko stosowany jak inne formaty internetowe, takie jak HTML czy PDF, a kompatybilność może się różnić w zależności od oprogramowania i platform.