Dokumentkonvertering med Android API

Konvertera Microsoft® Office Word, Excel, PowerPoint, PDF, bilder och olika andra format med Aspose.Total for Android via Java.

 

Total Android API tillhandahåller dokumentkonverterings- och hanteringslösningen for Android-applikationer utan att förlita sig på någon annan programvara. Programmerare kan enkelt automatisera dokumenthanterings- och manipuleringslösningen genom att integrera API i nyutvecklade applikationer eller i befintliga applikationer. Genom att integrera API:t kan programmeraren enkelt lägga till funktionalitet för att skapa, redigera eller konvertera dokument i olika format i applikationen. PDF Converter API i Android hanterar konverteringsfall som Office DOCX, XLSX, PPTX till PDF eller vice versa. Dessutom, några få fall som API handlar listade nedan och få länkar för relevanta konverteringsfall.

Konvertera PDF till CSV

Total Android API stöder PDF till Excel XLSX och CSV-konvertering. Det är en process i två steg. Två totala API:er Aspose.PDF for Android via Java och Aspose.Cells for Android via Java involverade. Processen är att du först kan dold PDF till Excel XLSX-format och sedan XLSX till CSV. Mer detaljerat, ladda PDF-filen via klassen Document och rendera till XLSX via spara . Ladda sedan det renderade XLSX-dokumentet genom att använda klassen Workbook och anropa save metod.

Android - Konvertering av PDF till Excel

 

Excel till Word-konvertering

Android API hanterar även Excel-konvertering. Processen är, ladda EXCEL XLSX-fil med Workbook klass och konvertera EXCEL till PDF genom att först ställa in SaveFormat till AUTO. Ladda sedan den sparade PDF-filen med klassen Document och anropa save metod för att spara dokumentet i Word DOC/DOCX-format.

Android - Excel till Word-konvertering

 

Konvertera POWERPOINT till HTML och MHTML

Android Total API hanterar olika format inklusive PowerPoint-filer så kan konvertera presentationer till HTML och MHTML. Processen är, ladda POWERPOINT PPT/PPTX-fil med Presentation klass och anropa save .com/slides/java/com.aspose.slides/Presentation#save-java.lang.String-int-com.aspose.slides.ISaveOptions-) metod för att konvertera POWERPOINT till HTML. Dessutom, ladda nu det konverterade HTML-dokumentet genom att använda klassen Workbook och anropa save .com/cells/java/com.aspose.cells/) metod för MHTML-konvertering.

Android - PowerPoint-bilder till HTML och MHTML-konvertering