Rendera CGM till PS på Android via Java

Konvertera CGM till PS i mobilappar utan att installera någon programvara

 

Du kan integrera konverteringsfunktionen CGM till PS i dina mobilappar genom att använda två API:er av paketet Aspose.Total for Android Java . Först måste du konvertera CGM-filen till DOC med Aspose.PDF for Android via Java . För det andra, genom att använda Word Processing API Aspose.Words for Android via Java , kan du rendera DOC till PS.

Konvertera CGM till PS på Android via Java

  1. Öppna CGM-filen med klassen Document
  2. Konvertera CGM till DOC genom att använda save metod
  3. Ladda DOC-fil genom att använda klassen Document av Aspose.Words
  4. Spara dokumentet i PS-format med metoden save och ställ in PS som SaveFormat

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera Aspose.PDF for Android via Java och Aspose.Words for Android via Java i dina applikationer.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

// load CGM file with an instance of Document class
Document document = new Document("template.cgm");
// save CGM as a DOC 
document.save("DocOutput.doc", SaveFormat.DOC); 
// load DOC with an instance of Document
Document outputDocument = new com.aspose.words.Document("DocOutput.doc");
// call save method while passing SaveFormat.PS
outputDocument.save("output.ps", SaveFormat.PS);   

Få CGM-filinformation på Android via Java

Innan du konverterar CGM till PS kan du behöva information om dokumentet, inklusive författare, skapelsedatum, nyckelord, ändringsdatum, ämne och titel. Denna information är användbar för beslutsfattande för konverteringsprocessen. Genom att använda det kraftfulla Aspose.PDF for Android via Java API kan du få allt. För att få filspecifik information om en CGM-fil, skaffa först objektet DocumentInfo med getInfo metod. När DocumentInfo-objektet är hämtat kan du få värdena för de enskilda egenskaperna.

// load CGM document
Document doc = new Document("template.cgm");
// get document information
DocumentInfo docInfo = doc.getInfo();
// show document information
System.out.println("Author: " + docInfo.getAuthor());
System.out.println("Creation Date: " + docInfo.getCreationDate());
System.out.println("Keywords: " + docInfo.getKeywords());
System.out.println("Modify Date: " + docInfo.getModDate());
System.out.println("Subject: " + docInfo.getSubject());
System.out.println("Title: " + docInfo.getTitle());

Infoga slutanteckningar i PS-dokument i Android via Java

Förutom dokumentkonvertering kan du också lägga till en massa andra funktioner i dina Android-applikationer med Aspose.Words for Android via Java API. En av dessa funktioner är att infoga slutanteckningar och numrering i PS-dokument. Om du vill infoga en fotnot eller en slutnot i ett PS-dokument, använd metoden DocumentBuilder.InsertFootnote. Denna metod infogar en fotnot eller slutnot i dokumentet. Klasserna EndnoteOptions och FootnoteOptions representerar numreringsalternativ för fotnot och slutnot.

// load document
Document doc = new Document("input.DOC");
// initialize document builder
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// add text in it
builder.write("Some text");
// insert footnote
builder.insertFootnote(FootnoteType.ENDNOTE, "Endnote text.");
// initialize endnote options
EndnoteOptions option = doc.getEndnoteOptions();
// set restart rule
option.setRestartRule(FootnoteNumberingRule.RESTART_PAGE);
// set position
option.setPosition(EndnotePosition.END_OF_SECTION);
// save the document to disk.
doc.save("output.ps", SaveFormat.PS);  

Explore CGM Conversion Options with Android

Konvertera CGMs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera CGMs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera CGMs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera CGMs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera CGMs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera CGMs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera CGMs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera CGMs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera CGMs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera CGMs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera CGMs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera CGMs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera CGMs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera CGMs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera CGMs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera CGMs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera CGMs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera CGMs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera CGMs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera CGMs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera CGMs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera CGMs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera CGMs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera CGMs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera CGMs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera CGMs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera CGMs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera CGMs till MD (Markdown Language)
Konvertera CGMs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera CGMs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera CGMs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera CGMs till TXT (Text Document)
Konvertera CGMs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera CGMs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera CGMs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera CGMs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)