Förvandla EMAIL till PCL i Andorid Apps

Utformar Andorid-applikationer för att exportera EMAIL till PCL genom att använda Andorid via Java API

 

Andorid Apps är enkla att använda för slutanvändare dagligen. Dag för dag ökar antalet användare av Andorid-telefoner. Genom att använda de kraftfulla Aspose.Total for Android via Java filformatsautomatiseringsbibliotek kan du utveckla applikationer för e-postmanipulation och -konvertering. Du kan konvertera EMAIL till PCL genom att kombinera Aspose.Email for Android Java och Aspose.Words for Andorid Java . Med det första API:et kan du konvertera EMAIL-filformatet till HTML och genom att använda det andra API:et kan du rendera HTML som PCL.

Konvertera EMAIL till PCL i Andorid

  1. Öppna EMAIL-filen med klassen MailMessage
  2. Konvertera EMAIL till HTML genom att använda save metod
  3. Ladda HTML genom att använda klassen Document
  4. Spara dokumentet i PCL-format med save ) och ställ in PCL som SaveFormat

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera Aspose.Email for Android via Java och Aspose.Words för Andorid via Java i dina applikationer.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

// load the EMAIL file to be converted
MailMessage message = MailMessage.load("sourceFile.msg"); 
// save EMAIL as a HTML 
message.save("HtmlOutput.html", SaveOptions.getDefaultHtml());
// load HTML with an instance of Document
Document document = new Document("HtmlOutput.html");
// call save method while passing SaveFormat.PCL
document.save("output.pcl", SaveFormat.PCL); 

Explore EMAIL Conversion Options with Android

Konvertera MSGs till BMP (Bitmap Image File)
Konvertera MSGs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera MSGs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera MSGs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera MSGs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera MSGs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera MSGs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera MSGs till EMF (Enhanced Metafile Format)
Konvertera MSGs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera MSGs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MSGs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera MSGs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera MSGs till JPEG (Joint Photographic Expert Group)
Konvertera MSGs till MD (Markdown Language)
Konvertera MSGs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera MSGs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera MSGs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera MSGs till PDF (Portable Document Format)
Konvertera MSGs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera MSGs till PS (PostScript File)
Konvertera MSGs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera MSGs till SVG (Scalar Vector Graphics)
Konvertera MSGs till TIFF (Tagged Image File Format)
Konvertera MSGs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera MSGs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MSGs till XPS (XML Paper Specifications)

Vad är EMAIL filformatet

En e-postfil har ett specifikt format som känns igen av e-postprogram. Formatet innehåller en rubrik och en brödtext, som är åtskilda av en tom rad. Rubriken innehåller avsändarens e-postadress, mottagarens e-postadress, ämnet för e-postmeddelandet och datum och tid då e-postmeddelandet skickades. E-postmeddelandet innehåller själva meddelandet. E-postfiler kan vara antingen i vanlig text eller HTML-format. HTML-e-postmeddelanden är vanligare nuförtiden, eftersom de kan innehålla bilder och annan formatering.

Vad är PCL filformatet

Printer Command Language (PCL) är ett sidbeskrivningsspråk (PDL) utvecklat av Hewlett-Packard som ett skrivarprotokoll och har blivit en de facto industristandard. PCL kallas ibland HP-PCL. PCL är ett sidbeskrivningsspråk som används i laserskrivare. Det är ett plattformsoberoende språk som används för att styra hur text och grafik skrivs ut på en sida. PCL-kommandon är vanligtvis inbäddade i ett dokument eller en fil som skickas till skrivaren. PCL utvecklades av Hewlett-Packard (HP) i början av 1980-talet och har blivit de facto industristandard. PCL kallas ibland HP-PCL. PCL är ett sidbeskrivningsspråk som används i laserskrivare. Det är ett plattformsoberoende språk som används för att styra hur text och grafik skrivs ut på en sida. PCL-kommandon är vanligtvis inbäddade i ett dokument eller en fil som skickas till skrivaren. PCL utvecklades av Hewlett-Packard (HP) i början av 1980-talet och har blivit de facto industristandard. PCL kallas ibland HP-PCL. PCL är ett sidbeskrivningsspråk som används i laserskrivare. Det är ett plattformsoberoende språk som används för att styra hur text och grafik skrivs ut på en sida. PCL-kommandon är vanligtvis inbäddade i ett dokument eller en fil som skickas till skrivaren. PCL utvecklades av Hewlett-Packard (HP) i början av 1980-talet och har blivit de facto industristandard. PCL kallas ibland HP-PCL.