Förvandla EMAIL till XPS i Andorid Apps

Utformar Andorid-applikationer för att exportera EMAIL till XPS genom att använda Andorid via Java API

 

Andorid Apps är enkla att använda för slutanvändare dagligen. Dag för dag ökar antalet användare av Andorid-telefoner. Genom att använda de kraftfulla Aspose.Total for Android via Java filformatsautomatiseringsbibliotek kan du utveckla applikationer för e-postmanipulation och -konvertering. Du kan konvertera EMAIL till XPS genom att kombinera Aspose.Email for Android Java och Aspose.Words for Andorid Java . Med det första API:et kan du konvertera EMAIL-filformatet till HTML och genom att använda det andra API:et kan du rendera HTML som XPS.

Konvertera EMAIL till XPS i Andorid

  1. Öppna EMAIL-filen med klassen MailMessage
  2. Konvertera EMAIL till HTML genom att använda save metod
  3. Ladda HTML genom att använda klassen Document
  4. Spara dokumentet i XPS-format med save ) och ställ in XPS som SaveFormat

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera Aspose.Email for Android via Java och Aspose.Words för Andorid via Java i dina applikationer.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

// load the EMAIL file to be converted
MailMessage message = MailMessage.load("sourceFile.msg"); 
// save EMAIL as a HTML 
message.save("HtmlOutput.html", SaveOptions.getDefaultHtml());
// load HTML with an instance of Document
Document document = new Document("HtmlOutput.html");
// call save method while passing SaveFormat.XPS
document.save("output.xps", SaveFormat.XPS); 

Explore EMAIL Conversion Options with Android

Konvertera MSGs till BMP (Bitmap Image File)
Konvertera MSGs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera MSGs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera MSGs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera MSGs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera MSGs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera MSGs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera MSGs till EMF (Enhanced Metafile Format)
Konvertera MSGs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera MSGs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MSGs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera MSGs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera MSGs till JPEG (Joint Photographic Expert Group)
Konvertera MSGs till MD (Markdown Language)
Konvertera MSGs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera MSGs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera MSGs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera MSGs till PDF (Portable Document Format)
Konvertera MSGs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera MSGs till PS (PostScript File)
Konvertera MSGs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera MSGs till SVG (Scalar Vector Graphics)
Konvertera MSGs till TIFF (Tagged Image File Format)
Konvertera MSGs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera MSGs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MSGs till XPS (XML Paper Specifications)