Rendera EXCEL till POWERPOINT på Android via Java

Förvandla EXCEL till POWERPOINT i dina Android-applikationer utan att använda Microsoft® Excel

 

Aspose.Total for Android via Java är ett paket med kraftfulla API:er för filautomatisering. Genom att använda två av dess API:er kan du integrera EXCEL till POWERPOINT-konverteringsfunktionen i dina Android-applikationer. I det första steget kan du exportera EXCEL till PDF genom att använda Aspose.Cells for Android via Java . Efter det, genom att använda Aspose.PDF for Android via Java , kan du konvertera PDF till POWERPOINT.

Android API för att exportera EXCEL till POWERPOINT

  1. Öppna EXCEL-filen med klassen Workbook
  2. Konvertera EXCEL till PDF och ställ in SaveFormat till AUTO
  3. Ladda den konverterade PDF-filen med klassen Powerpointument
  4. Spara dokumentet i POWERPOINT-format med [save]( https://reference.aspose.com/pdf/java/com.aspose.pdf/Powerpointument#save-java.lang.String-com.aspose.pdf.SaveOptions -) metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera Aspose.PDF for Android via Java och [Aspose.Cells for Android via Java]( https://powerpoints.aspose.com/cells /java/aspose-cells-for-android-via-java-installation/#install-asposecells-for-android-via-java-from-maven-repository) i dina applikationer.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

// load the EXCEL file using Workbook class
Workbook book = new Workbook("input.excel");
// save EXCEL as PDF
book.save("pdfOutput.pdf", com.aspose.cells.SaveFormat.AUTO);
// load the PDF file using Powerpointument class
Powerpointument powerpointument = new Powerpointument("pdfOutput.pdf");
// save powerpointument in PPTX format
powerpointument.save("output.pptx", com.aspose.pdf.SaveFormat.Pptx);    

Ta bort anpassade egenskaper från EXCEL-fil i Android via Java

Förutom dokumentkonvertering ger Aspose.Cells for Android via Java massor av andra funktioner också. Innan konverteringsprocessen kan du ta bort anpassade egenskaper för EXCEL-dokument. För att ta bort anpassade egenskaper, anropar du metoden PowerpointumentPropertyCollection.remove och skickar namnet på dokumentegenskapen som ska tas bort.

// load the EXCEL file using Workbook class
Workbook book = new Workbook("input.excel");
// retrieve a list of all custom powerpointument properties of the Excel file
PowerpointumentPropertyCollection customProperties = workbook.getWorksheets().getCustomPowerpointumentProperties();
// remove a custom powerpointument property
customProperties.remove("Publisher"); 

Explore EXCEL Conversion Options with Android

Konvertera EXCELs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera EXCELs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera EXCELs till PPTX (Open XML presentation Format)
Konvertera EXCELs till WORD (WordProcessing File Formats)