Konvertera JSON-format till FLATOPC i Android-applikationer

Analysera JSON till FLATOPC i Android-applikationer utan att använda Microsoft® Word

 

Du kan konvertera JSON till FLATOPC i dina Android-applikationer i tvåstegsprocess. För det första, genom att använda Powerful Spreadsheet Processing API Aspose.Cells for Android via Java kan du tolka JSON till PDF. I det andra steget kan du konvertera PDF till FLATOPC genom att använda Word Processing API Aspose.Words for Android via Java . Båda API:erna faller under produktfamiljen Aspose.Total for Android via Java .

Konvertera JSON-format till FLATOPC i Android via Java

  1. Skapa ett nytt Workbook objekt och läs giltig JSON-data från filen
  2. Importera JSON-fil till kalkylblad med klassen JsonUtility och Save den som PDF
  3. Ladda PDF-dokument med hjälp av klassen Document
  4. Spara dokumentet i FLATOPC-format med Save metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera bibliotek i din app.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Ställ in layout och konvertera JSON-format till FLATOPC i Android via Java

Dessutom låter API:et dig ställa in layoutalternativ för ditt JSON-format medan du analyserar JSON till FLATOPC med JsonLayoutOptions . Den låter dig bearbeta Array som en tabell, ignorera nollvärden, ignorera arraytitel, ignorera objekttitel, konvertera sträng till nummer eller datum, ställa in datum och nummerformat och ställa in titelstil. Alla dessa alternativ låter dig presentera din data enligt dina behov. Följande kodavsnitt visar hur du ställer in layoutalternativen.

Konvertera JSON-format till FLATOPC med vattenstämpel i Android via Java

Med hjälp av API:t kan du också konvertera JSON till FLATOPC med vattenstämpel. För att lägga till en vattenstämpel till ditt FLATOPC-dokument kan du först analysera JSON-filen till PDF och lägga till en vattenstämpel till den. För att lägga till en vattenstämpel, ladda den nyskapade PDF-filen med klassen Document , skapa en instans av TextWatermarkOptions och ställ in dess egenskaper, anrop Watermark.setText-metoden och skicka vattenstämpeltext och objekt av TextWatermarkOptions. När du har lagt till vattenstämpeln kan du spara dokumentet i FLATOPC.

Explore JSON Conversion Options with Android

Konvertera JSONs till CHM (Compiled HTML Help File)
Konvertera JSONs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera JSONs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera JSONs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera JSONs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera JSONs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera JSONs till MOBI (Open Ebook Format)
Konvertera JSONs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera JSONs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera JSONs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera JSONs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera JSONs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera JSONs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera JSONs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera JSONs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera JSONs till PS (PostScript File)
Konvertera JSONs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera JSONs till WORD (WordProcessing File Formats)
Konvertera JSONs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

Vad är JSON filformatet

JSON (JavaScript Object Notation) är ett öppet standardfilformat för att dela data som använder läsbar text för att lagra och överföra data. JSON-filer lagras med tillägget .json. JSON kräver mindre formatering och är ett bra alternativ för XML. JSON härrör från JavaScript men är ett språkoberoende dataformat. Generering och analys av JSON stöds av många moderna programmeringsspråk. application/json är mediatypen som används för JSON. Grundstrukturen för en JSON-fil är en samling nyckel-värdepar, där värdena är av olika typer som siffror, strängar och booleaner. Arrayer och kapslade objekt kan också representeras i en JSON-fil. JSON används ofta i webbutveckling för att utbyta data mellan klienten och servern. Det används ofta i AJAX-applikationer, där klienten begär data från servern utan att uppdatera hela sidan. JSON används också som ett enkelt databasformat för att lagra och hämta data, samt för att serialisera datastrukturer till ett strängformat som kan lagras eller överföras över ett nätverk.

Vad är FLATOPC filformatet

FLATOPC-formatet är ett XML-baserat filformat som används av Microsoft Word 2003 och senare. Formatet är en komprimerad form av WordprocessingML-formatet och är designat för att vara mer effektivt för lagring och överföring. Formatet används även av Microsoft Office Word Viewer och Microsoft Office Word för webben.