Konvertera JSON-format till MOBI i Android-applikationer

Analysera JSON till MOBI i Android-applikationer utan att använda Microsoft® Word

 

Du kan konvertera JSON till MOBI i dina Android-applikationer i tvåstegsprocess. För det första, genom att använda Powerful Spreadsheet Processing API Aspose.Cells for Android via Java kan du tolka JSON till PDF. I det andra steget kan du konvertera PDF till MOBI genom att använda Word Processing API Aspose.Words for Android via Java . Båda API:erna faller under produktfamiljen Aspose.Total for Android via Java .

Konvertera JSON-format till MOBI i Android via Java

  1. Skapa ett nytt Workbook objekt och läs giltig JSON-data från filen
  2. Importera JSON-fil till kalkylblad med klassen JsonUtility och Save den som PDF
  3. Ladda PDF-dokument med hjälp av klassen Document
  4. Spara dokumentet i MOBI-format med Save metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera bibliotek i din app.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Ställ in layout och konvertera JSON-format till MOBI i Android via Java

Dessutom låter API:et dig ställa in layoutalternativ för ditt JSON-format medan du analyserar JSON till MOBI med JsonLayoutOptions . Den låter dig bearbeta Array som en tabell, ignorera nollvärden, ignorera arraytitel, ignorera objekttitel, konvertera sträng till nummer eller datum, ställa in datum och nummerformat och ställa in titelstil. Alla dessa alternativ låter dig presentera din data enligt dina behov. Följande kodavsnitt visar hur du ställer in layoutalternativen.

Konvertera JSON-format till MOBI med vattenstämpel i Android via Java

Med hjälp av API:t kan du också konvertera JSON till MOBI med vattenstämpel. För att lägga till en vattenstämpel till ditt MOBI-dokument kan du först analysera JSON-filen till PDF och lägga till en vattenstämpel till den. För att lägga till en vattenstämpel, ladda den nyskapade PDF-filen med klassen Document , skapa en instans av TextWatermarkOptions och ställ in dess egenskaper, anrop Watermark.setText-metoden och skicka vattenstämpeltext och objekt av TextWatermarkOptions. När du har lagt till vattenstämpeln kan du spara dokumentet i MOBI.