Konvertera JSON-format till POT i Android

Analysera JSON-format till POT i Android-applikationer utan att använda Microsoft® PowerPoint

 

Du kan konvertera JSON-format till POT i dina Android-applikationer i en tvåstegsprocess. För det första, genom att använda Aspose.Cells for Android via Java , kan du tolka JSON till PPTX. Efter det, genom att använda Aspose.Slides for Android via Java , kan du konvertera PPTX till POT. Båda API:erna ingår i paketet Aspose.Total for Android via Java .

Konvertera JSON-format till POT i Android

  1. Skapa ett nytt Workbook objekt och öppna JSON-filen
  2. Spara JSON som PPTX med save metod
  3. Ladda PPTX-dokument genom att använda klassen Presentation
  4. Spara dokumentet i POT-format med metoden save

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera bibliotek i din app.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Ställ in layout och konvertera JSON-format till POT i Android-applikationer

Dessutom låter API:et dig tolka JSON till POT med specificerade layoutalternativ. För att specificera layoutalternativen kan du använda klassen JsonLayoutOptions . Det låter dig bearbeta en array som en tabell, ignorera nollvärden, ignorera arraytitel, ignorera objekttitel, konvertera sträng till nummer eller datum, ställa in datum och nummerformat och ställa in titelstil. Alla dessa alternativ låter dig presentera din data enligt dina behov. Följande kodavsnitt visar hur du ställer in layoutalternativen.

Konvertera JSON-format till POT med vattenstämpel i Android via Java

Med hjälp av API:t kan du också konvertera JSON till POT med vattenstämpel. För att lägga till ett vattenmärke till ditt POT-dokument kan du först analysera JSON till PPTX och lägga till ett vattenmärke till det. För att lägga till en vattenstämpel, ladda den nyskapade PPTX-filen med klassen Presentation , gå igenom alla bilder, lägg till text med addTextFrame, ställ in alla relevanta alternativ som färg, fillType och mer och kan spara dokumentet till POT.

Explore JSON Conversion Options with Android

Konvertera JSONs till CHM (Compiled HTML Help File)
Konvertera JSONs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera JSONs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera JSONs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera JSONs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera JSONs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera JSONs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera JSONs till MOBI (Open Ebook Format)
Konvertera JSONs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera JSONs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera JSONs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera JSONs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera JSONs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera JSONs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera JSONs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera JSONs till PS (PostScript File)
Konvertera JSONs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera JSONs till WORD (WordProcessing File Formats)
Konvertera JSONs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)