Konvertera JSON-format till PPTM i Android

Analysera JSON-format till PPTM i Android-applikationer utan att använda Microsoft® PowerPoint

 

Du kan konvertera JSON-format till PPTM i dina Android-applikationer i en tvåstegsprocess. För det första, genom att använda Aspose.Cells for Android via Java , kan du tolka JSON till PPTX. Efter det, genom att använda Aspose.Slides for Android via Java , kan du konvertera PPTX till PPTM. Båda API:erna ingår i paketet Aspose.Total for Android via Java .

Konvertera JSON-format till PPTM i Android

  1. Skapa ett nytt Workbook objekt och öppna JSON-filen
  2. Spara JSON som PPTX med save metod
  3. Ladda PPTX-dokument genom att använda klassen Presentation
  4. Spara dokumentet i PPTM-format med metoden save

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera bibliotek i din app.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Ställ in layout och konvertera JSON-format till PPTM i Android-applikationer

Dessutom låter API:et dig tolka JSON till PPTM med specificerade layoutalternativ. För att specificera layoutalternativen kan du använda klassen JsonLayoutOptions . Det låter dig bearbeta en array som en tabell, ignorera nollvärden, ignorera arraytitel, ignorera objekttitel, konvertera sträng till nummer eller datum, ställa in datum och nummerformat och ställa in titelstil. Alla dessa alternativ låter dig presentera din data enligt dina behov. Följande kodavsnitt visar hur du ställer in layoutalternativen.

Konvertera JSON-format till PPTM med vattenstämpel i Android via Java

Med hjälp av API:t kan du också konvertera JSON till PPTM med vattenstämpel. För att lägga till ett vattenmärke till ditt PPTM-dokument kan du först analysera JSON till PPTX och lägga till ett vattenmärke till det. För att lägga till en vattenstämpel, ladda den nyskapade PPTX-filen med klassen Presentation , gå igenom alla bilder, lägg till text med addTextFrame, ställ in alla relevanta alternativ som färg, fillType och mer och kan spara dokumentet till PPTM.

Explore JSON Conversion Options with Android

Konvertera JSONs till CHM (Compiled HTML Help File)
Konvertera JSONs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera JSONs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera JSONs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera JSONs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera JSONs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera JSONs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera JSONs till MOBI (Open Ebook Format)
Konvertera JSONs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera JSONs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera JSONs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera JSONs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera JSONs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera JSONs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera JSONs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera JSONs till PS (PostScript File)
Konvertera JSONs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera JSONs till WORD (WordProcessing File Formats)
Konvertera JSONs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

Vad är JSON filformatet

JSON (JavaScript Object Notation) är ett öppet standardfilformat för att dela data som använder läsbar text för att lagra och överföra data. JSON-filer lagras med tillägget .json. JSON kräver mindre formatering och är ett bra alternativ för XML. JSON härrör från JavaScript men är ett språkoberoende dataformat. Generering och analys av JSON stöds av många moderna programmeringsspråk. application/json är mediatypen som används för JSON. Grundstrukturen för en JSON-fil är en samling nyckel-värdepar, där värdena är av olika typer som siffror, strängar och booleaner. Arrayer och kapslade objekt kan också representeras i en JSON-fil. JSON används ofta i webbutveckling för att utbyta data mellan klienten och servern. Det används ofta i AJAX-applikationer, där klienten begär data från servern utan att uppdatera hela sidan. JSON används också som ett enkelt databasformat för att lagra och hämta data, samt för att serialisera datastrukturer till ett strängformat som kan lagras eller överföras över ett nätverk.

Vad är PPTM filformatet

En PPTM-fil är en PowerPoint-makroaktiverad presentationsfil. PPTM-filer liknar PPTX-filer men kan innehålla makron skrivna i Visual Basic for Applications (VBA). Makron i PPTM-filer kan automatisera uppgifter, som att lägga till bildnummer eller köra ett bildspel. Microsoft PowerPoint är ett presentationsprogram som skapar bildspel med en mängd olika layouter, grafik och övergångar. PowerPoint-presentationer kan sparas i flera format, inklusive formaten PPT, PPTX och PPTM. PPTM-formatet är den makroaktiverade versionen av PPTX-formatet. PPTM-filer är XML-baserade och kan innehålla makron skrivna i VBA. Makron i PPTM-filer kan automatisera uppgifter, som att lägga till bildnummer eller köra ett bildspel. När ska du använda PPTM-formatet PPTM-formatet ska användas när du behöver skapa en PowerPoint-presentation som innehåller makron. Makron kan automatisera uppgifter, som att lägga till bildnummer eller köra ett bildspel. Hur man öppnar en PPTM FilePPTM-filer kan öppnas med Microsoft PowerPoint. PowerPoint Viewer kan också användas för att öppna PPTM-filer, men det kommer inte att köra makron. Microsoft PowerPoint är ett presentationsprogram som skapar bildspel med en mängd olika layouter, grafik och övergångar. PowerPoint-presentationer kan sparas i flera format, inklusive formaten PPT, PPTX och PPTM. PPTM-formatet är den makroaktiverade versionen av PPTX-formatet. PPTM-filer är XML-baserade och kan innehålla makron skrivna i VBA. Makron i PPTM-filer kan automatisera uppgifter, som att lägga till bildnummer eller köra ett bildspel. När ska du använda PPTM-formatet PPTM-formatet ska användas när du behöver skapa en PowerPoint-presentation som innehåller makron. Makron kan automatisera uppgifter, som att lägga till bildnummer eller köra ett bildspel. Hur man öppnar en PPTM FilePPTM-filer kan öppnas med Microsoft PowerPoint. PowerPoint Viewer kan också användas för att öppna PPTM-filer, men det kommer inte att köra makron.