Konvertera PPTX till XLTM i Android via Java

Exportera PPTX-fil till XLTM i Android-applikationer utan att använda Microsoft® Excel eller PowerPoint

 

Du kan enkelt konvertera PPTX-fil till XLTM i dina Android-applikationer i en tvåstegsprocess via Aspose.Total for Android via Java . I det första steget kan du exportera PPTX-fil till HTML genom att använda Aspose.Slides for Android via Java . För det andra, genom att använda Aspose.Cells for Android via Java , kan du konvertera HTML till XLTM.

Hur man konverterar PPTX till XLTM i Android

 1. Öppna PPTX-filen med klassen Presentation
 2. Konvertera PPTX till HTML genom att använda save metod
 3. Ladda HTML-dokument med hjälp av klassen Workbook
 4. Spara dokumentet i XLTM-format med save

Konverteringskrav

För att konvertera PPTX till XLTM kan du enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera bibliotek i din app.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Gratis onlinekonverterare för PPTX till XLTM

Konvertera Protected PPTX till XLTM i Android via Java

Med hjälp av API:t kan du också öppna det lösenordsskyddade dokumentet. Om ditt inmatade PPTX-dokument är lösenordsskyddat kan du inte konvertera det till XLTM utan att använda lösenordet. API:et låter dig öppna det krypterade dokumentet genom att skicka in rätt lösenord i ett LoadOptions-objekt. Följande kodexempel visar hur du försöker öppna ett krypterat dokument med ett lösenord:

Konvertera PPTX-fil till XLTM med vattenstämpel i Android

När du konverterar PPTX-fil till XLTM kan du också lägga till vattenstämpel till ditt utdata-XLTM-filformat. För att lägga till en vattenstämpel, skapa en ny arbetsbok för att öppna den konverterade HTML-filen. Välj kalkylblad via dess index, skapa en form och använd dess addTextEffect-funktion, ställ in färger, transparens och mer. Efter det kan du spara ditt HTML-dokument som XLTM med vattenstämpel.

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera PPTX till XLTM Online?
  Online-app för PPTX-konvertering är integrerad ovan. För att starta PPTX-filkonverteringen, lägg helt enkelt till filen genom att antingen dra och släppa den i det vita området eller klicka inuti området för att importera dokumentet. När filen har lagts till klickar du på knappen Konvertera för att starta konverteringsprocessen. När PPTX till XLTM-konverteringen är klar kan du omedelbart ladda ner din konverterade fil med bara ett klick.
 • Hur lång tid tar det att konvertera PPTX?
  Hastigheten på denna onlineomvandlare beror till stor del på storleken på PPTX-filen du vill konvertera. Mindre filer kan konverteras till XLTM på bara några sekunder. Dessutom, om du planerar att integrera konverteringskoden i en Android App-applikation, kommer hastigheten att bero på hur du har optimerat din applikation för konverteringsprocessen.
 • Är det säkert att konvertera PPTX till XLTM med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! Efter konverteringsprocessen kan du omedelbart komma åt och ladda ner XLTM-filerna via den medföljande nedladdningslänken. Det är viktigt att notera att vi tar bort uppladdade filer efter 24 timmar, och nedladdningslänkarna blir inaktiva efter denna period, vilket garanterar säkerheten och integriteten för dina filer. Vår filkonverteringsprocess, inklusive PPTX, är helt säker och ingen annan kan komma åt dina filer. Vi har också integrerat en gratis app för att göra det möjligt att testa och verifiera konverteringsresultaten innan koden integreras.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera PPTX?
  Du kan använda en mängd moderna webbläsare som Google Chrome, Firefox, Opera och Safari för denna onlinekonvertering. Men om du bygger ett skrivbordsprogram är Aspose.Total PPTX Conversion API ett pålitligt alternativ som kommer att fungera smidigt.

Explore PPTX Conversion Options with Android

Konvertera PPTXs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera PPTXs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera PPTXs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera PPTXs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera PPTXs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera PPTXs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera PPTXs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera PPTXs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera PPTXs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera PPTXs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera PPTXs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera PPTXs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera PPTXs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera PPTXs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera PPTXs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera PPTXs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera PPTXs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera PPTXs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera PPTXs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera PPTXs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera PPTXs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera PPTXs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera PPTXs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera PPTXs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera PPTXs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera PPTXs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera PPTXs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera PPTXs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera PPTXs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera PPTXs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera PPTXs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera PPTXs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera PPTXs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till XLSX (Open XML Workbook)

Vad är PPTX filformatet

Open XML Presentation (PPTX) är ett filformat för lagring av presentationer i XML-format, utvecklat av Microsoft. PPTX är ett zippat, XML-baserat filformat som används för att lagra bildpresentationer. Det är en efterföljare till PPT-formatet och används av Microsoft PowerPoint 2007 och senare versioner. PPTX-filformatet är baserat på XML-schemat och använder en ZIP-komprimeringsalgoritm. PPTX-filer lagras i en mappstruktur som innehåller en document.xml-fil, en bildhuvudfil och ett antal bildfiler. Document.xml-filen lagrar innehållet i presentationen, medan bildhuvudfilen lagrar layouten och designen för bilderna. Bildfilerna lagrar de enskilda bilderna i presentationen. PPTX-filer kan öppnas i PowerPoint 2007 och senare versioner, samt i någon annan presentationsprogramvara.

Vad är XLTM filformatet

En Excel-makroaktiverad mallfil har filtillägget XLTM och är en kalkylbladsfil i Microsoft Excel Open XML-format som har skapats av Microsoft Office Excel. Filformatet introducerades först i Microsoft Office Excel 2007 och gör det möjligt att spara makron som kan köras i kalkylarksprogrammet. Makron är skrivna i Visual Basic for Applications (VBA) och kan automatisera uppgifter i Excel. XLTM-filformatet liknar filformatet XLSM, vilket är en annan Microsoft Excel Open XML Format Spreadsheet-fil som kan innehålla makron. Den största skillnaden mellan de två filformaten är att filformatet XLTM kan användas som en mall för andra Excel-filer. När en användare skapar en ny arbetsbok baserat på en XLTM-mall, kommer makron i mallen att kopieras till den nya arbetsboken. Makron kan sedan köras från den nya arbetsboken. XLTM-filformatet är användbart för att skapa mallar som kan användas om och om igen. Till exempel kan en mall skapas som innehåller makron för att skapa en månadsrapport. Mallen kan sedan användas för att skapa en ny arbetsbok varje månad. Makron i mallen genererar automatiskt rapporten baserat på data i den nya arbetsboken. Filformatet XLTM är också användbart för att dela makron med andra användare. En användare kan till exempel skapa en mall som innehåller makron för att skapa en rapport. Mallen kan sedan mailas till en annan användare. Mottagaren av e-postmeddelandet kunde sedan öppna mallen i Excel och använda makron för att generera rapporten.