Rendera TEX till MHTML på Android via Java

Konvertera TEX till MHTML i mobilappar utan att installera någon programvara

 

Du kan integrera konverteringsfunktionen TEX till MHTML i dina mobilappar genom att använda två API:er av paketet Aspose.Total for Android Java . Först måste du konvertera TEX-filen till DOC med Aspose.PDF for Android via Java . För det andra, genom att använda Word Processing API Aspose.Words for Android via Java , kan du rendera DOC till MHTML.

Konvertera TEX till MHTML på Android via Java

  1. Öppna TEX-filen med klassen Document
  2. Konvertera TEX till DOC genom att använda save metod
  3. Ladda DOC-fil genom att använda klassen Document av Aspose.Words
  4. Spara dokumentet i MHTML-format med metoden save och ställ in MHTML som SaveFormat

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera Aspose.PDF for Android via Java och Aspose.Words for Android via Java i dina applikationer.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

// load TEX file with an instance of Document class
Document document = new Document("template.tex");
// save TEX as a DOC 
document.save("DocOutput.doc", SaveFormat.DOC); 
// load DOC with an instance of Document
Document outputDocument = new com.aspose.words.Document("DocOutput.doc");
// call save method while passing SaveFormat.MHTML
outputDocument.save("output.mhtml", SaveFormat.MHTML);   

Få TEX-filinformation på Android via Java

Innan du konverterar TEX till MHTML kan du behöva information om dokumentet, inklusive författare, skapelsedatum, nyckelord, ändringsdatum, ämne och titel. Denna information är användbar för beslutsfattande för konverteringsprocessen. Genom att använda det kraftfulla Aspose.PDF for Android via Java API kan du få allt. För att få filspecifik information om en TEX-fil, skaffa först objektet DocumentInfo med getInfo metod. När DocumentInfo-objektet är hämtat kan du få värdena för de enskilda egenskaperna.

// load TEX document
Document doc = new Document("template.tex");
// get document information
DocumentInfo docInfo = doc.getInfo();
// show document information
System.out.println("Author: " + docInfo.getAuthor());
System.out.println("Creation Date: " + docInfo.getCreationDate());
System.out.println("Keywords: " + docInfo.getKeywords());
System.out.println("Modify Date: " + docInfo.getModDate());
System.out.println("Subject: " + docInfo.getSubject());
System.out.println("Title: " + docInfo.getTitle());

Infoga slutanteckningar i MHTML-dokument i Android via Java

Förutom dokumentkonvertering kan du också lägga till en massa andra funktioner i dina Android-applikationer med Aspose.Words for Android via Java API. En av dessa funktioner är att infoga slutanteckningar och numrering i MHTML-dokument. Om du vill infoga en fotnot eller en slutnot i ett MHTML-dokument, använd metoden DocumentBuilder.InsertFootnote. Denna metod infogar en fotnot eller slutnot i dokumentet. Klasserna EndnoteOptions och FootnoteOptions representerar numreringsalternativ för fotnot och slutnot.

// load document
Document doc = new Document("input.DOC");
// initialize document builder
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// add text in it
builder.write("Some text");
// insert footnote
builder.insertFootnote(FootnoteType.ENDNOTE, "Endnote text.");
// initialize endnote options
EndnoteOptions option = doc.getEndnoteOptions();
// set restart rule
option.setRestartRule(FootnoteNumberingRule.RESTART_PAGE);
// set position
option.setPosition(EndnotePosition.END_OF_SECTION);
// save the document to disk.
doc.save("output.mhtml", SaveFormat.MHTML);