Rendera TEX till MHTML på Android via Java

Konvertera TEX till MHTML i mobilappar utan att installera någon programvara

 

Du kan integrera konverteringsfunktionen TEX till MHTML i dina mobilappar genom att använda två API:er av paketet Aspose.Total for Android Java . Först måste du konvertera TEX-filen till DOC med Aspose.PDF for Android via Java . För det andra, genom att använda Word Processing API Aspose.Words for Android via Java , kan du rendera DOC till MHTML.

Konvertera TEX till MHTML på Android via Java

  1. Öppna TEX-filen med klassen Document
  2. Konvertera TEX till DOC genom att använda save metod
  3. Ladda DOC-fil genom att använda klassen Document av Aspose.Words
  4. Spara dokumentet i MHTML-format med metoden save och ställ in MHTML som SaveFormat

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera Aspose.PDF for Android via Java och Aspose.Words for Android via Java i dina applikationer.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

// load TEX file with an instance of Document class
Document document = new Document("template.tex");
// save TEX as a DOC 
document.save("DocOutput.doc", SaveFormat.DOC); 
// load DOC with an instance of Document
Document outputDocument = new com.aspose.words.Document("DocOutput.doc");
// call save method while passing SaveFormat.MHTML
outputDocument.save("output.mhtml", SaveFormat.MHTML);   

Få TEX-filinformation på Android via Java

Innan du konverterar TEX till MHTML kan du behöva information om dokumentet, inklusive författare, skapelsedatum, nyckelord, ändringsdatum, ämne och titel. Denna information är användbar för beslutsfattande för konverteringsprocessen. Genom att använda det kraftfulla Aspose.PDF for Android via Java API kan du få allt. För att få filspecifik information om en TEX-fil, skaffa först objektet DocumentInfo med getInfo metod. När DocumentInfo-objektet är hämtat kan du få värdena för de enskilda egenskaperna.

// load TEX document
Document doc = new Document("template.tex");
// get document information
DocumentInfo docInfo = doc.getInfo();
// show document information
System.out.println("Author: " + docInfo.getAuthor());
System.out.println("Creation Date: " + docInfo.getCreationDate());
System.out.println("Keywords: " + docInfo.getKeywords());
System.out.println("Modify Date: " + docInfo.getModDate());
System.out.println("Subject: " + docInfo.getSubject());
System.out.println("Title: " + docInfo.getTitle());

Infoga slutanteckningar i MHTML-dokument i Android via Java

Förutom dokumentkonvertering kan du också lägga till en massa andra funktioner i dina Android-applikationer med Aspose.Words for Android via Java API. En av dessa funktioner är att infoga slutanteckningar och numrering i MHTML-dokument. Om du vill infoga en fotnot eller en slutnot i ett MHTML-dokument, använd metoden DocumentBuilder.InsertFootnote. Denna metod infogar en fotnot eller slutnot i dokumentet. Klasserna EndnoteOptions och FootnoteOptions representerar numreringsalternativ för fotnot och slutnot.

// load document
Document doc = new Document("input.DOC");
// initialize document builder
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// add text in it
builder.write("Some text");
// insert footnote
builder.insertFootnote(FootnoteType.ENDNOTE, "Endnote text.");
// initialize endnote options
EndnoteOptions option = doc.getEndnoteOptions();
// set restart rule
option.setRestartRule(FootnoteNumberingRule.RESTART_PAGE);
// set position
option.setPosition(EndnotePosition.END_OF_SECTION);
// save the document to disk.
doc.save("output.mhtml", SaveFormat.MHTML);  

Explore TEX Conversion Options with Android

Konvertera TEXs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera TEXs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera TEXs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera TEXs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera TEXs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera TEXs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera TEXs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera TEXs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera TEXs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera TEXs till PS (PostScript File)
Konvertera TEXs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera TEXs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera TEXs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera TEXs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera TEXs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera TEXs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera TEXs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera TEXs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera TEXs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera TEXs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera TEXs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera TEXs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera TEXs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera TEXs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera TEXs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera TEXs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera TEXs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera TEXs till MD (Markdown Language)
Konvertera TEXs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera TEXs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera TEXs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera TEXs till TXT (Text Document)
Konvertera TEXs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera TEXs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera TEXs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera TEXs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)

Vad är TEX filformatet

En TEX-fil är en vanlig textfil som innehåller källkoden för ett LaTeX-dokument. LaTeX är ett sättningssystem som används för att skapa professionella dokument. Det används oftast för att skapa uppsatser för akademiska tidskrifter och för att skriva böcker. TEX-filer sparas i samma katalog som LaTeX-dokumentet och har filtillägget .tex. De kan öppnas och redigeras med vilken textredigerare som helst, men de visas och kompileras vanligtvis med en LaTeX-redigerare, som TeXnicCenter eller Texmaker. När en TEX-fil kompileras, konverteras den till en PDF- eller DVI-fil, som kan visas med en PDF-visare, som Adobe Reader, eller en DVI-visare, som Yap.

Vad är MHTML filformatet

MHTML, förkortning för MIME HTML, är ett webbsidearkivformat som används för att kombinera resurser som vanligtvis representeras av externa länkar (som bilder, Flash-animationer, Java-applets och ljudfiler) med HTML-kod till en enda fil. Den resulterande filen kan sparas och öppnas av webbläsare.MHTML stöds av de flesta större webbläsare, inklusive Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox och Opera. Safari har begränsat stöd för MHTML. När en webbsida sparas som en MHTML-fil kodas HTML-koden och resurserna vanligtvis med MIME-typen multipart/related. Denna typ av kodning är nödvändig för att upprätthålla korrekt sekvens av HTML-koden och resurserna när de kombineras till en enda fil. MHTML-formatet används ofta för att arkivera webbsidor eller för att distribuera webbsidor som behöver ses offline.