Rendera TEX till XLSM i Android via Java

Omvandla TEX till XLSM i Android-applikationer utan att behöva Microsoft® Excel eller Adobe® Acrobat Reader

 

Du kan integrera TEX till XLSM-konverteringsfunktionen i dina Android-applikationer i tvåstegsprocess. För det första, genom att använda Aspose.PDF for Android via Java kan du dold TEX till XLSX. För det andra kan du konvertera XLSX till XLSM genom att använda Powerful Spreadsheet Processing API Aspose.Cells for Android via Java . Båda API:erna faller under produktfamiljen Aspose.Total for Android via Java .

Android API för att rendera TEX till XLSM

  1. Öppna TEX-filen med klassen Document
  2. Konvertera TEX till XLSX genom att använda save metod
  3. Ladda XLSX-dokument med hjälp av klassen Workbook
  4. Spara dokumentet i XLSM-format med save metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera Aspose.PDF for Android via Java och Aspose.Cells for Android via Java i dina applikationer.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Få XMP-metadata för TEX-fil i Android via Java

Aspose.PDF for Android via Java låter dig komma åt en TEX-fils XMP-metadata. För att få metadata, skapa ett Document -objekt och öppna TEX-inmatningsfilen och använd getMetadata() för att hämta metadata.

Skydda XLSM-dokument i Android via Java

Aspose.Cells for Android via Java stöder skydd av din XLSM-fil beroende på dina behov. För att skydda ditt dokument kan du använda metoden protectSharedWorkbook enligt Arbetsbok klass.

Explore TEX Conversion Options with Android

Konvertera TEXs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera TEXs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera TEXs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera TEXs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera TEXs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera TEXs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera TEXs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera TEXs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera TEXs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera TEXs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera TEXs till PS (PostScript File)
Konvertera TEXs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera TEXs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera TEXs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera TEXs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera TEXs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera TEXs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera TEXs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera TEXs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera TEXs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera TEXs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera TEXs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera TEXs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera TEXs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera TEXs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera TEXs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera TEXs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera TEXs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera TEXs till MD (Markdown Language)
Konvertera TEXs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera TEXs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera TEXs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera TEXs till TXT (Text Document)
Konvertera TEXs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera TEXs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera TEXs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)