Konvertera WORD till JSON-format i Android via Java

Designa Android-program för att exportera WORD till JSON utan att använda Microsoft® Word eller Excel

 

Du kan konvertera WORD till JSON-format i dina Android-applikationer via Aspose.Total for Android via Java . Genom att använda API för dokumentmanipulation och konvertering Aspose.Words for Android via Java , kan du exportera WORD till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for Android via Java , kan du konvertera HTML till JSON.

Konvertera WORD till JSON-format i Android

  1. Öppna WORD-filen med klassen Wordument
  2. Konvertera WORD till HTML genom att använda Save metod
  3. Ladda HTML-dokument med hjälp av klassen Workbook
  4. Spara dokumentet i JSON-format med Save metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera bibliotek i din app.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Konvertera skyddad WORD till JSON-format i Android via Java

Med hjälp av API:et kan du också öppna det lösenordsskyddade dokumentet. Om ditt inmatade WORD-dokument är lösenordsskyddat kan du inte konvertera det till JSON-format utan att använda lösenordet. API:et låter dig öppna det krypterade dokumentet genom att skicka in rätt lösenord i ett LoadOptions-objekt. Följande kodexempel visar hur man öppnar ett krypterat dokument med ett lösenord.

Konvertera WORD till JSON i Range i Android via Java

Medan du konverterar WORD till JSON kan du också ställa in intervallet till ditt utdata-JSON-format. För att ställa in intervallet kan du öppna den konverterade HTML-koden med Workbook-klassen, skapa ett dataområde som ska exporteras med metoden Cells.createRange, anropa metoden JsonUtility.exportRangeToJson med referenser till Range & ExportRangeToJsonOptions och skriva sträng JSON-data till fil via BufferedWriter.write-metoden.

Explore WORD Conversion Options with Android

Konvertera WORDs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera WORDs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera WORDs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera WORDs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera WORDs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera WORDs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera WORDs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera WORDs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera WORDs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera WORDs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera WORDs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera WORDs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera WORDs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera WORDs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)