Rendera XLSX till PPTX på Android via Java eller onlineapp

Förvandla XLSX till PPTX i dina Android-applikationer utan att använda Microsoft® Excel

 

Aspose.Total for Android via Java är ett paket med kraftfulla API:er för filautomatisering. Genom att använda två av dess API:er kan du integrera XLSX till PPTX-konverteringsfunktionen i dina Android-applikationer. I det första steget kan du exportera XLSX till PDF genom att använda Aspose.Cells for Android via Java . Efter det, genom att använda Aspose.PDF for Android via Java , kan du konvertera PDF till PPTX.

Android API för att exportera XLSX till PPTX

 1. Öppna XLSX-filen med klassen Workbook
 2. Konvertera XLSX till PDF och ställ in SaveFormat till AUTO
 3. Ladda den konverterade PDF-filen med klassen Pptxument
 4. Spara dokumentet i PPTX-format med [save]( https://reference.aspose.com/pdf/java/com.aspose.pdf/Pptxument#save-java.lang.String-com.aspose.pdf.SaveOptions -) metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera Aspose.PDF for Android via Java och [Aspose.Cells for Android via Java]( https://pptxs.aspose.com/cells /java/aspose-cells-for-android-via-java-installation/#install-asposecells-for-android-via-java-from-maven-repository) i dina applikationer.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

// load the XLSX file using Workbook class
Workbook book = new Workbook("input.xlsx");
// save XLSX as PDF
book.save("pdfOutput.pdf", com.aspose.cells.SaveFormat.AUTO);
// load the PDF file using Pptxument class
Pptxument pptxument = new Pptxument("pdfOutput.pdf");
// save pptxument in PPTX format
pptxument.save("output.pptx", com.aspose.pdf.SaveFormat.Pptx);  

Gratis onlinekonverterare för XLSX till PPTX

Ta bort anpassade egenskaper från XLSX-fil i Android via Java

Förutom dokumentkonvertering ger Aspose.Cells for Android via Java massor av andra funktioner också. Innan konverteringsprocessen kan du ta bort anpassade egenskaper för XLSX-dokument. För att ta bort anpassade egenskaper, anropar du metoden PptxumentPropertyCollection.remove och skickar namnet på dokumentegenskapen som ska tas bort.

// load the XLSX file using Workbook class
Workbook book = new Workbook("input.xlsx");
// retrieve a list of all custom pptxument properties of the Excel file
PptxumentPropertyCollection customProperties = workbook.getWorksheets().getCustomPptxumentProperties();
// remove a custom pptxument property
customProperties.remove("Publisher"); 

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera XLSX till PPTX Online?
  Online-app för XLSX-konvertering är integrerad ovan. För att påbörja konverteringsprocessen från XLSX till PPTX är det första steget att importera din XLSX-fil. Detta kan göras på två sätt: du kan antingen dra och släppa XLSX-filen i konverteringsverktyget, eller så kan du klicka inuti det vita området i verktyget för att bläddra i din dator och välja den XLSX-fil du vill konvertera. När du har lyckats importera XLSX-filen måste du klicka på knappen Konvertera för att starta konverteringsprocessen.
  Under konverteringsprocessen kommer XLSX-filen att omvandlas till en PPTX-fil. Konverteringsverktyget kommer att göra sin magi, och när processen är klar kommer du att kunna ladda ner din nyligen konverterade PPTX-fil. Detta innebär att du enkelt kan få ut PPTX-filer med bara ett klick, utan att behöva någon komplicerad programvara eller teknisk kunskap.
 • Hur lång tid tar det att konvertera XLSX?
  En av nyckelfunktionerna i denna online XLSX till PPTX-omvandlare är dess snabba omvandlingshastighet. Men hastigheten på konverteringsprocessen beror främst på storleken på XLSX-filen som du vill konvertera. Om du arbetar med en liten XLSX-fil kan du förvänta dig att konverteringsprocessen ska slutföras på bara några sekunder.
  Om du dessutom har integrerat konverteringskoden i en Android App-applikation kommer hastigheten på konverteringsprocessen att bero på hur du har optimerat din applikation. Om din applikation är väloptimerad och har utformats för att hantera konverteringsprocessen effektivt, blir konverteringshastigheten snabbare. Å andra sidan, om din applikation inte är optimerad för detta ändamål, kan konverteringsprocessen ta längre tid att slutföra.
 • Är det säkert att konvertera XLSX till PPTX med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! Nedladdningslänken för PPTX-filer kommer att vara tillgänglig direkt efter konvertering. På vår XLSX till PPTX-omvandlare tar vi din integritet och säkerhet på allvar. Vi förstår att dina filer innehåller känslig och personlig information, varför vi har implementerat flera åtgärder för att säkerställa att dina filer är säkra och säkra.
  För det första tar vi automatiskt bort alla uppladdade filer efter 24 timmar. Det betyder att när konverteringsprocessen är klar och du har laddat ner din konverterade fil, kommer vi att ta bort den ursprungliga XLSX-filen och den resulterande PPTX-filen från våra servrar. Dessutom slutar nedladdningslänkarna för dina filer att fungera efter 24 timmar, vilket säkerställer att dina filer inte är tillgängliga för någon efter denna tidsperiod.
  Vi vidtar också åtgärder för att säkerställa att dina filer skyddas från obehörig åtkomst. Ingen har tillgång till dina filer under eller efter konverteringsprocessen, och all dataöverföring mellan din dator och våra servrar är krypterad och säker.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera XLSX?
  Denna online XLSX till PPTX-omvandlare kan nås via alla moderna webbläsare, som Google Chrome, Firefox, Opera eller Safari. Det betyder att du enkelt kan använda det här verktyget på vilken enhet som helst med en internetanslutning, utan att behöva någon specialiserad programvara eller teknisk kunskap.
  Men om du utvecklar ett skrivbordsprogram och behöver konvertera XLSX-filer till PPTX-filer, rekommenderar vi att du använder Aspose.Total XLSX Conversion API. Detta API ger ett smidigt och effektivt sätt att konvertera XLSX-filer till PPTX-filer i ditt skrivbordsprogram. Aspose.Total XLSX Conversion API är designat för att vara lätt att använda och integrera i din applikation, och det ger en snabb och pålitlig konverteringsprocess.

Explore XLSX Conversion Options with Android

Konvertera XLSXs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera XLSXs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera XLSXs till WORD (WordProcessing File Formats)

Vad är XLSX filformatet

En XLSX-fil är en Microsoft Excel Open XML Workbook-fil. XLSX-filer används för att lagra kalkylbladsdata. De liknar XLS-filer men använder det XML-baserade filformatet som utvecklats av Microsoft. XLSX-filer skapas av Microsoft Excel-applikationen. De kan öppnas och redigeras av Microsoft Excel, Apple Numbers och andra kalkylbladsprogram.XLSX-filer lagrar data i kalkylblad som innehåller celler ordnade i rader och kolumner. Varje cell kan innehålla text, siffror eller formler.XLSX-filer stöder även funktioner som diagram, pivottabeller och villkorlig formatering.

Vad är PPTX filformatet

Open XML Presentation (PPTX) är ett filformat för lagring av presentationer i XML-format, utvecklat av Microsoft. PPTX är ett zippat, XML-baserat filformat som används för att lagra bildpresentationer. Det är en efterföljare till PPT-formatet och används av Microsoft PowerPoint 2007 och senare versioner. PPTX-filformatet är baserat på XML-schemat och använder en ZIP-komprimeringsalgoritm. PPTX-filer lagras i en mappstruktur som innehåller en document.xml-fil, en bildhuvudfil och ett antal bildfiler. Document.xml-filen lagrar innehållet i presentationen, medan bildhuvudfilen lagrar layouten och designen för bilderna. Bildfilerna lagrar de enskilda bilderna i presentationen. PPTX-filer kan öppnas i PowerPoint 2007 och senare versioner, samt i någon annan presentationsprogramvara.