Rendera XPS till EXCEL i Android via Java

Omvandla XPS till EXCEL i Android-applikationer utan att behöva Microsoft® Excel eller Adobe® Acrobat Reader

 

Du kan integrera XPS till EXCEL-konverteringsfunktionen i dina Android-applikationer i tvåstegsprocess. För det första, genom att använda Aspose.PDF for Android via Java kan du dold XPS till XLSX. För det andra kan du konvertera XLSX till EXCEL genom att använda Powerful Spreadsheet Processing API Aspose.Cells for Android via Java . Båda API:erna faller under produktfamiljen Aspose.Total for Android via Java .

Android API för att rendera XPS till EXCEL

  1. Öppna XPS-filen med klassen Document
  2. Konvertera XPS till XLSX genom att använda save metod
  3. Ladda XLSX-dokument med hjälp av klassen Workbook
  4. Spara dokumentet i EXCEL-format med save metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera Aspose.PDF for Android via Java och Aspose.Cells for Android via Java i dina applikationer.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Få XMP-metadata för XPS-fil i Android via Java

Aspose.PDF for Android via Java låter dig komma åt en XPS-fils XMP-metadata. För att få metadata, skapa ett Document -objekt och öppna XPS-inmatningsfilen och använd getMetadata() för att hämta metadata.

Skydda EXCEL-dokument i Android via Java

Aspose.Cells for Android via Java stöder skydd av din EXCEL-fil beroende på dina behov. För att skydda ditt dokument kan du använda metoden protectSharedWorkbook enligt Arbetsbok klass.