Rendera XPS till FLATOPC på Android via Java

Konvertera XPS till FLATOPC i mobilappar utan att installera någon programvara

 

Du kan integrera konverteringsfunktionen XPS till FLATOPC i dina mobilappar genom att använda två API:er av paketet Aspose.Total for Android Java . Först måste du konvertera XPS-filen till DOC med Aspose.PDF for Android via Java . För det andra, genom att använda Word Processing API Aspose.Words for Android via Java , kan du rendera DOC till FLATOPC.

Konvertera XPS till FLATOPC på Android via Java

  1. Öppna XPS-filen med klassen Document
  2. Konvertera XPS till DOC genom att använda save metod
  3. Ladda DOC-fil genom att använda klassen Document av Aspose.Words
  4. Spara dokumentet i FLATOPC-format med metoden save och ställ in FLATOPC som SaveFormat

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera Aspose.PDF for Android via Java och Aspose.Words for Android via Java i dina applikationer.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

// load XPS file with an instance of Document class
Document document = new Document("template.xps");
// save XPS as a DOC 
document.save("DocOutput.doc", SaveFormat.DOC); 
// load DOC with an instance of Document
Document outputDocument = new com.aspose.words.Document("DocOutput.doc");
// call save method while passing SaveFormat.FLAT_OPC
outputDocument.save("output.flat_opc", SaveFormat.FLAT_OPC);   

Få XPS-filinformation på Android via Java

Innan du konverterar XPS till FLATOPC kan du behöva information om dokumentet, inklusive författare, skapelsedatum, nyckelord, ändringsdatum, ämne och titel. Denna information är användbar för beslutsfattande för konverteringsprocessen. Genom att använda det kraftfulla Aspose.PDF for Android via Java API kan du få allt. För att få filspecifik information om en XPS-fil, skaffa först objektet DocumentInfo med getInfo metod. När DocumentInfo-objektet är hämtat kan du få värdena för de enskilda egenskaperna.

// load XPS document
Document doc = new Document("template.xps");
// get document information
DocumentInfo docInfo = doc.getInfo();
// show document information
System.out.println("Author: " + docInfo.getAuthor());
System.out.println("Creation Date: " + docInfo.getCreationDate());
System.out.println("Keywords: " + docInfo.getKeywords());
System.out.println("Modify Date: " + docInfo.getModDate());
System.out.println("Subject: " + docInfo.getSubject());
System.out.println("Title: " + docInfo.getTitle());

Infoga slutanteckningar i FLATOPC-dokument i Android via Java

Förutom dokumentkonvertering kan du också lägga till en massa andra funktioner i dina Android-applikationer med Aspose.Words for Android via Java API. En av dessa funktioner är att infoga slutanteckningar och numrering i FLATOPC-dokument. Om du vill infoga en fotnot eller en slutnot i ett FLATOPC-dokument, använd metoden DocumentBuilder.InsertFootnote. Denna metod infogar en fotnot eller slutnot i dokumentet. Klasserna EndnoteOptions och FootnoteOptions representerar numreringsalternativ för fotnot och slutnot.

// load document
Document doc = new Document("input.DOC");
// initialize document builder
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// add text in it
builder.write("Some text");
// insert footnote
builder.insertFootnote(FootnoteType.ENDNOTE, "Endnote text.");
// initialize endnote options
EndnoteOptions option = doc.getEndnoteOptions();
// set restart rule
option.setRestartRule(FootnoteNumberingRule.RESTART_PAGE);
// set position
option.setPosition(EndnotePosition.END_OF_SECTION);
// save the document to disk.
doc.save("output.flat_opc", SaveFormat.FLAT_OPC);  

Explore XPS Conversion Options with Android

Konvertera XPSs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera XPSs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera XPSs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera XPSs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera XPSs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera XPSs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera XPSs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera XPSs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera XPSs till PS (PostScript File)
Konvertera XPSs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera XPSs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera XPSs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera XPSs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera XPSs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera XPSs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera XPSs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera XPSs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera XPSs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera XPSs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera XPSs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera XPSs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera XPSs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera XPSs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera XPSs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera XPSs till MD (Markdown Language)
Konvertera XPSs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera XPSs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera XPSs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera XPSs till TXT (Text Document)
Konvertera XPSs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera XPSs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera XPSs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera XPSs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)