Konvertera XPS till PPT på Android via Java

Förvandla XPS till PPT i dina Android-applikationer utan att använda Microsoft® PowerPoint eller Adobe® Acrobat Reader

 

Du kan integrera XPS till PPT-konverteringsfunktionen i dina Android-applikationer genom att använda två enkla steg. I det första steget kan du exportera XPS till PPTX genom att använda Aspose.PDF for Android via Java . Efter det, genom att använda Aspose.Slides for Android via Java , kan du konvertera PPTX till PPT. Båda API:erna ingår i paketet Aspose.Total for Android via Java .

Android API för att exportera XPS till PPT

  1. Öppna XPS-filen med klassen Document
  2. Konvertera XPS till PPTX genom att använda metoden save
  3. Ladda PPTX-dokument genom att använda klassen Presentation
  4. Spara dokumentet i PPT-format med metoden save och ställ in Ppt som SaveFormat

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total for Android via Java direkt från Maven och installera Aspose.PDF for Android via Java och Aspose.Slides for Android via Java /androidjava/install-aspose-slides-for-android-via-java/) i dina applikationer.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

// load XPS file with an instance of Document class
Document document = new Document("template.xps");
// save XPS as PPTX format 
document.save("PptxOutput.pptx", SaveFormat.Pptx); 
// instantiate a Presentation object that represents a PPTX file
Presentation presentation = new Presentation("PptxOutput.pptx");
// save the presentation as Ppt format
presentation.save("output.ppt", SaveFormat.Ppt);   

Öppna lösenordsskyddad XPS-fil i Android via Java

När du laddar XPS-filformat kan ditt dokument vara lösenordsskyddat. Aspose.PDF for Android via Java låter dig också öppna krypterade dokument. För att öppna den krypterade filen kan du initiera en ny instans av Document klass och skicka filnamn och lösenord som argument.

// open XPS document
Document doc = new Document("input.xps", "Your@Password");
// save XPS as PPTX format 
document.save("PptxOutput.pptx", SaveFormat.Pptx); 

Skapa miniatyrbild av PPT-fil i Android-applikationer

Efter att ha konverterat XPS till PPT kan du också skapa miniatyrbilder av ditt utdatadokument. Genom att använda rik på funktioner Aspose.Slides for Android via Java kan du skapa miniatyrbilder av bilderna genom att skapa och instans av Presentation . Efter det kan du få referensen till vilken önskad bild som helst genom att använda dess ID eller index och få miniatyrbilden av den refererade bilden i en specificerad skala.

// instantiate a Presentation object that represents a PPT file
Presentation presentation = new Presentation("output.ppt");
// access the first slide
ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);
// create a full scale image
BufferedImage image = sld.getThumbnail(1f, 1f);
 // save the image to disk in PNG format
ImageIO.write(image, "PNG", new java.io.File("Thumbnail_out.png"));

Explore XPS Conversion Options with Android

Konvertera XPSs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera XPSs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera XPSs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera XPSs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera XPSs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera XPSs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera XPSs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera XPSs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera XPSs till PS (PostScript File)
Konvertera XPSs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera XPSs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera XPSs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera XPSs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera XPSs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera XPSs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera XPSs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera XPSs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera XPSs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera XPSs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera XPSs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera XPSs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera XPSs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera XPSs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera XPSs till MD (Markdown Language)
Konvertera XPSs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera XPSs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera XPSs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera XPSs till TXT (Text Document)
Konvertera XPSs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera XPSs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera XPSs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera XPSs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)