Svenska
 1. Produkter
 2.   Aspose.Total
 3.   Android via Java
 4.   Signature
 5.   Signera PPTX-fil digitalt online eller med Android-mobilappar

Signera PPTX-fil digitalt online eller med Android-appen

Utveckla kraftfulla Android-baserade PPTX-dokumentsigneringsapplikationer.Lägg fritt till digital signatur i olika dokument inklusive PPTX-filer online via app med omedelbar nedladdning.

Lägg till digital signatur i PPTX-filer online

 1. Ladda upp PPTX-filer för att signera digitalt
 2. Lägg till text för signatur eller ladda upp signaturbild
 3. Klicka på “Sign”-knappen
 4. Ladda ner den signerade PPTX-filen

Signera PPTX-fil digitalt via Android-appen

 1. Lägg till Java-biblioteksreferens i ditt projekt
 2. Skapa presentationsklassobjekt
 3. Skapa DigitalSignature-objekt med PFX-fil och lösenord som parametrar
 4. Kommentera ny digital signatur
 5. Lägg till digital signatur med getDigitalSignatures().add(signatureObj)
 6. Spara PPTX-fil
 

Java-kod: Lägg till digital signatur i PPTX-filer

 
 

Utveckla eSignature-applikationen med Android

Behöver du utveckla Android-skript eller hjälpprogram för att enkelt signera flera PPTX-filer elektroniskt?Med Aspose.Slides for Android via Java , barn-API för Aspose.Total for Android via Java , kan alla Android-utvecklare integrera ovanstående API-kod för att programmera e-signeringsappen för signaturer över dokument.Kraftfullt Android-bibliotek för dokumentsignering, stöder många populära format inklusive PPTX-format.

PPTX e-signaturbibliotek för Android-appar

 • Vi är värd för våra Java-paket i Maven-förråd .
 • Aspose.Slides for Java är en vanlig JAR-fil som innehåller byte-kod.
 • Följ steg för steg instruktioner om hur du installerar Aspose.Slides for Android via Java.

Systemkrav

 • J2SE 6.0 (Java 1.6) och högre
 • Java-paketet är plattformsoberoende och körs på alla operativsystem med JVM-implementering.

För mer information, se [Produktdokumentation](https://docs.aspose.com/slides/java/system-requirements/).

Utforska Fil eSkyltatur Alternativ med Android

Skylt DOC (Microsoft Word Binary Format)
Skylt DOCX (Office 2007+ Word Document)
Skylt ODP (OpenDocument Presentation Format)
Skylt ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Skylt ODT (OpenDocument Text File Format)
Skylt PDF (Portable Document Format)
Skylt PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Skylt PPTX (Open XML presentation Format)
Skylt XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Skylt XLSX (Open XML Workbook)