Aspose.Total  for C++

C++ API:er för Microsoft Office-filformat, PDF och streckkod

Utveckla inbyggda C++-applikationer för att manipulera Microsoft Project, Excel, Word, PowerPoint, Outlook och PDF-format. Streckkodsgenerator & läsare ingår också!

  Ladda ner gratis prövning
 
 

Aspose.Total for C++ är ett komplett paket med C++ File Format Automation-bibliotek som är speciellt utformade för att skapa, manipulera och konvertera populära format från Microsoft Office och PDF utan att behöva Office eller Adobe Automation. C++ API-paketet innehåller också ett specialiserat bibliotek för att generera och känna igen streckkodsetiketter från bilder med avancerade funktioner för att anpassa streckkodsgenereringen och -igenkänningsprocessen.

Aspose.Total for C++ inkluderar följande C++-bibliotek:

Aspose.Words for C++

Aspose.Words for C++

Ett C++-klassbibliotek för programmerare att utföra ett brett utbud av dokumentanalysuppgifter direkt från C++-applikationer. Det gör det möjligt att skapa, konvertera och manipulera DOC, DOT, DOCX, DOCM, DOTX, DOTM, RTF, FlatOPC, TXT, ODT och flera andra populära ordbehandlingsfilformat utan några beroenden.

Aspose.PDF for C++

Aspose.PDF for C++

Ett C++ PDF-bibliotek som gör det möjligt for C++-applikationer att skapa, manipulera och rendera PDF-filer utan att använda Adobe Acrobat. Aspose.PDF for C++ stöder skapande och hantering av formulär, manipulering av bilagor, anteckningar, bokmärken, vattenmärken samt rendering av sidor till PNG-, JPEG- och BMP-bilder.

Aspose.Cells for C++

Aspose.Cells for C++

Aspose.Cells for C++ låter utvecklarna arbeta med Excel-filformat i sina egna C++-applikationer utan att Microsoft Excel behöver installeras. Excel C++ API stöder alla de viktigaste Microsoft Excel-filformaten inklusive XLSX, XLS, XLSM, XLSB, CSV & Tab Delimited och kan exportera alla kalkylbladsformat till PDF, XPS, HTML och bilder.

Aspose.Email for C++

Aspose.Email for C++

Aspose.Email for C++ är ett MIME- och e-postbibliotek för C++ som erbjuder manipulering av e-postfiler och e-postmeddelandearkiv från C++-applikationer. Email C++ API kan skapa, manipulera och konvertera de flesta populära meddelandeformat som MSG, EML, EMLX och MHTML, och kan skapa, inspektera och extrahera meddelanden från PST & OST-arkiv.

Aspose.Slides for C++

Aspose.Slides for C++

Det är ett unikt PowerPoint-presentations- och bildhanterings- och parsnings-API som gör det möjligt för C++-applikationer att läsa, skriva och redigera presentationer och bilder i PPT-, POT-, PPTX-, PPS-, PPSX-, POTX- och OPD-format. Utvecklare kan skapa, ändra, konvertera och rendera presentationer utan behov av Microsoft PowerPoint.

Aspose.BarCode for C++

Aspose.BarCode for C++

Streckkod C++-biblioteket erbjuder höghastighetsgenererings- och igenkänningsalgoritmer för 1D, 2D och poststreckkoder för utvecklarna att lägga till streckkodsfunktioner till sina egna C++-applikationer. Streckkodsbibliotek för C++ gör det också möjligt för utvecklarna att exportera streckkodsetiketter till rasterbildsformat samt läsa roterade streckkoder från bilder.

Aspose.Tasks for C++

Aspose.Tasks for C++

Aspose.Tasks for C++ är ett bibliotek för bearbetning och analys av Microsoft Project-filer. Det gör det möjligt att skapa, läsa och manipulera flera format samt rendera projektet till olika utdataformat. Hantera dessutom huvud- och standardprojektinställningar, utökade attribut, begränsningar för uppgifter samt definiera veckodagar för projektet, kalendrar och kalenderundantag.

Aspose.OCR for C++

Aspose.OCR for C++

Aspose.OCR for C++ är ett inbyggt OCR-bibliotek för att extrahera text från bilder med olika typsnitt och stilar. Utvecklare kan spara tid och ansträngning för att utveckla en OCR-programvara från grunden. API stöder flera bildformat inklusive BMP, JPG och PNG.

Aspose.Page for C++

Aspose.Page for C++

Aspose.Page for C++ är ett fristående och pålitligt Postscript- och XPS-filbearbetnings- och parsningsbibliotek. Det gör det möjligt att skapa, ladda och manipulera XPS-, PS- och EPS-format. Dessutom tillhandahåller API konvertering av PS- och EPS-filer till PDF- och rasterbildsformat inklusive EMF, BMP, GIF, PNG, JPEG och TIFF.

Aspose.PUB for C++

Aspose.PUB for C++

Aspose.PUB for C++ är ett fristående och pålitligt Microsoft Publisher-filbearbetnings- och analysbibliotek. Utvecklare kan enkelt läsa och analysera .pub-format. Dessutom är PUB till PDF-konvertering en av dess kärnfunktioner.

Aspose.Font for C++

Aspose.Font for C++

Aspose.Font for C++ är ett fontintegrerings- och hanterings-API för att fungera med olika teckensnittsformat som TrueType, CFF, OpenType och Type1. Man kan enkelt ladda, rita och spara typsnitt från filer samt streama.

Aspose.TeX for C++

Aspose.TeX for C++

Aspose.TeX for C++ är ett tex-integrerings- och hanterings-API för att arbeta med tex-filer. Man kan enkelt ladda, sätta in och spara resultatet som bild eller pdf.

Översikt över C++-bibliotek för Office-filformat

Bygg Microsoft Excel & Word rapporterar i farten

High-fidelity-rendering av Microsoft Office-filer

Konvertera PDF-dokument eller sidor till bildformat

Lägg till, ta bort, ersätt eller extrahera text från PDF

Manipulering av bild, bokmärken, anteckningar & vattenstämplar

Anpassad teckensnittshantering för PDF-generering & omvandling

Inter-konvertera e-postmeddelanden & meddelandearkiv

Skapa & konsumera återkommande mönster enligt iCalendar RFC

Extrahera eller inspektera meddelanden från PST & OST

Exportera presentationer, kalkylblad & dokument som HTML

Importera & exportera HTML-text i kalkylblad, dokument & rutschbanor

Lägg till layoutbilder till presentationer med API

Spara EPS & XPS-filer till PDF och rasterbilder

Arbeta med XPS-filelement som sökvägar, dukar och amp; glyfer

Stöd för PostScript-språknivå 1-3

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användare har att säga om Aspose.Total API:er.

 
 
Visa fallstudier