Dokumentkonvertering med C++

Konvertera Microsoft® Office Word, Excel, PowerPoint, PDF, bilder och olika andra format med C++-biblioteket.

 

Total C++ Library löser problemet med dokumentkonvertering och utvecklare kan enkelt automatisera dokumenthanterings- och manipuleringslösningen genom att integrera API i nyutvecklade applikationer eller i befintliga applikationer. C++-programmerare kan lägga till funktioner som att skapa, redigera eller konvertera dokument i olika format i sin lösning utan att förlita sig på någon programvara. Få generiska fall som txt till PDF, SVG till PNG, XLSX till CSV, JSON till CSV, Word till PDF, HTML till PDF, man kan enkelt konvertera. Dessutom, några få fall som API handlar listade nedan och få länkar för relevanta konverteringsfall.

Konvertera Microsoft Word till Excel

Total C++ API stöder konvertering från Microsoft Word DOC/DOCX till Excel. Processen är att ladda Word DOC / DOCX-fil med Document klassreferens och anropa Spara medlemsfunktion för att konvertera till HTML först. Ladda sedan HTML-dokument genom att använda klassreferensen IWorkbook och anropa Spara medlemsfunktion för att spara dokumentet i Excel-format.

C++ - Konvertering av Word till Excel

 

Konvertering av PDF till Word

C++ konverteringsbibliotek stöder även PDF till word DOC, DOCX och andra formatkonverteringar. Med tanke på fallet med att rendera PDF till RTF, är det en tvåstegsprocess, först konvertera PDF till Word DOC/DOCX-format och sedan rendera det till RTF. Inkluderade steg för detta, laddar PDF-fil med Document klassreferens och anropar Spara medlemsfunktion för att konvertera PDF till Word. Ladda nu Word DOC / DOCX-filen igen genom att använda Document klassreferens för Aspose.Words API och spara den i RTF-format med hjälp av Spara medlemsfunktion.

C++ - Konvertering av PDF till Word

 

Konvertera JSON till Word

För JSON-konvertering stöder C++ API olika kombinationer som JSON till Word, Json till PowerPoint, Word till JSON etc. Med tanke på fallet med Word-konvertering, Process is, läs giltig JSON-data från filen genom att använda ett nytt IWorkbook objekt och anropa sedan Spara metod för att spara JSON som PDF-fil. Så ladda nu sparad fil med klassen Document och spara den i Word-dokumentformat med Spara .

C++ - JSON till Word-konvertering