C++ API för att konvertera DOCX till PPTX eller onlineapp

Exportera DOCX till PPTX i dina C++-program utan att använda Microsoft Word® eller PowerPoint

 

Aspose.Total for C++ består av kraftfulla filautomatiserings-API:er som gör det möjligt att automatisera DOCX till PPTX-konvertering samtidigt som två av dess API:er används. Ladda ditt dokument med Aspose.Words for C++ och konvertera det till HTML, ladda sedan HTML-koden via PowerPoint-manipulation C++ API Aspose.Slides for C++ för att skapa en ny presentation och spara den som PPTX.

DOCX till PPTX-konvertering på C++

 1. Öppna DOCX-filen med Document klassreferens
 2. Konvertera DOCX till HTML genom att använda medlemsfunktionen Save
 3. Initiera ett nytt Presentation objekt
 4. Lägg till en AutoShape i din bild och lägg till AddTextFrame i den
 5. Ladda HTML-innehållet och skriv det i din presentationsfil
 6. Spara dokumentet i PPTX-format med metoden Save och ställ in Pptx som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total.Cpp eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

// load DOCX file with an instance of Document
Document document = new Document("template.docx");
System::SharedPtr<Document> docx = System::MakeObject<Document>(u"sourceFile.docx");
// save the document in HTML file format
docx->Save(u"HtmlOutput.HTML");
// load the desired the presentation
SharedPtr<Presentation> pres = MakeObject<Presentation>();
// access first slide
SharedPtr<ISlide> sld = pres->get_Slides()->idx_get(0);
// add an AutoShape of Rectangle type
SharedPtr<IAutoShape> ashp = sld->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, 10, 10, 700, 500);
// reset default fill color
ashp->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::NoFill);
// add TextFrame to the Rectangle
ashp->AddTextFrame(u" ");
// access the text frame
SharedPtr<ITextFrame> txtFrame = ashp->get_TextFrame();
// get Paragraphs collection
SharedPtr<Aspose::Slides::IParagraphCollection>ParaCollection = txtFrame->get_Paragraphs();
// clear all paragraphs in added text frame
ParaCollection->Clear();
// load the HTML file using stream reader
SharedPtr<System::IO::StreamReader> tr = MakeObject<System::IO::StreamReader>(HtmlOutput.HTML);
// add text from HTML stream reader in text frame
ParaCollection->AddFromHtml(tr->ReadToEnd());
// save presentation as Pptx
pres->Save(output.pptx, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);         

Gratis onlinekonverterare för DOCX till PPTX

Ladda lösenordsskyddat DOCX-dokument via C++

Förutom dokumentkonvertering tillåter Aspose.Words for C++ API massor av dokumentmanipuleringsfunktioner för C++-utvecklare. Om ditt Microsoft Word DOCX-filformat är lösenordsskyddat kan du fortfarande öppna det med API:et. För att ladda det krypterade dokumentet kan du använda en speciell konstruktoröverbelastning, som accepterar ett LoadOptions objekt. Detta objekt innehåller egenskapen Password, som anger lösenordssträngen.

// when loading password protected document, the password is passed to the document's constructor using a LoadOptions object.
auto options = MakeObject<LoadOptions>(u"docxPassword");
// load thDocumentnt from the local fiDocument by filename:
SharedPtr<Docxument> docx = MakeObject<Docxument>(u"Encrypted.docx", options);

Lägg till kommentarer i PPTX-dokument via C++

Medan du sparar DOCX som PPTX kan du också använda Aspose.Slides for C++ för att lägga till ytterligare funktioner i ditt PPTX-dokument. Du kan till exempel lägga till kommentarer i din presentation. Presentationsbildkommentaren är kopplad till en viss författare. Klassen Presentation innehåller samlingen av författare i ICommentAuthorCollection som är ansvariga för att lägga till bildkommentarer. För varje författare finns det en samling kommentarer i ICommentCollection.

// instantiate Presentation class
SharedPtr<Presentation>pres = MakeObject<Presentation>();
// access first slide
SharedPtr<ILayoutSlide>layout = pres->get_LayoutSlides()->idx_get(0);
// add empty slide
pres->get_Slides()->AddEmptySlide(layout);
// adding Author
SharedPtr<ICommentAuthor> author = pres->get_CommentAuthors()->AddAuthor(u"John Doe", u"MF");
// set position of comments
System::Drawing::PointF point = System::Drawing::PointF(0.2f, 0.2f);
// add slide comment for an author on slide 1
author->get_Comments()->AddComment(u"Hello John, this is a slide comment", pres->get_Slides()->idx_get(1), point, DateTime::get_Now());
// access ISlide 1
SharedPtr<ISlide> slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);
// save presentation as Pptx
pres->Save(output.pptx, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx); 

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera DOCX till PPTX Online?
  Du hittar onlineappen för DOCX-konvertering ovan. För att starta konverteringsprocessen kan du lägga till DOCX-filen antingen genom att dra och släppa den eller genom att klicka i det vita området för att importera dokumentet. När du har lagt till filen kan du helt enkelt klicka på knappen "Konvertera". När DOCX till PPTX-konverteringen är klar kan du ladda ner din konverterade fil med bara ett klick.
 • Hur lång tid tar det att konvertera DOCX?
  Hastigheten på denna onlinekonverterare beror till stor del på storleken på DOCX-filen som konverteras. Små DOCX-filer kan konverteras till PPTX på bara några sekunder. Om du använder konverteringskoden i en C++-applikation kommer konverteringshastigheten att bero på hur väl du har optimerat din applikation.
 • Är det säkert att konvertera DOCX till PPTX med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! Efter att din DOCX-fil har konverterats till PPTX med vår onlinekonverterare, kommer nedladdningslänken för PPTX-filen att vara tillgänglig omedelbart. Vi tar säkerheten och integriteten för dina uppladdade filer på allvar och raderar dem 24 timmar efter att konverteringsprocessen är klar. Var säker, ingen kommer att ha tillgång till dina filer. Vår konverteringsprocess, inklusive DOCX-konvertering, är helt säker. Vi tillhandahåller en gratis app för teständamål så att du kan verifiera resultaten innan du integrerar koden.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera DOCX?
  För online DOCX-konvertering kan du använda vilken modern webbläsare som helst, som Google Chrome, Firefox, Opera eller Safari. Men om du utvecklar ett skrivbordsprogram rekommenderas Aspose.Total DOCX Conversion API för smidig prestanda.

Utforska DOCX konverteringsalternativ med C++

Konvertera DOCXs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera DOCXs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera DOCXs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera DOCXs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera DOCXs till JSON (JavaScript Object Notation File)
Konvertera DOCXs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera DOCXs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera DOCXs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera DOCXs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera DOCXs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera DOCXs till PPTX (Open XML presentation Format)
Konvertera DOCXs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera DOCXs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera DOCXs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera DOCXs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera DOCXs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera DOCXs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera DOCXs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera DOCXs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera DOCXs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera DOCXs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera DOCXs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera DOCXs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera DOCXs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera DOCXs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)
Konvertera DOCXs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera DOCXs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera DOCXs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera DOCXs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera DOCXs till PPTX (Open XML presentation Format)
Konvertera DOCXs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera DOCXs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera DOCXs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera DOCXs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera DOCXs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera DOCXs till PPTX (Open XML presentation Format)