C++ API för att exportera EML till EPUB

Förvandla EML till EPUB i C++-applikationen utan att behöva Microsoft Word eller Outlook

 

Är du en C++-utvecklare som vill lägga till funktioner för e-postkonvertering i dina applikationer? Genom att använda Aspose.Eml for C++ kan du konvertera EML-filformat till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Words for C++ API, kan du exportera HTML till EPUB. Båda API:erna kommer under paketet Aspose.Total for C++ .

C++ API för att konvertera EML till EPUB

  1. Öppna EML-filen med MailMessage klassreferens
  2. Konvertera EML till HTML genom att använda medlemsfunktionen Save
  3. Ladda HTML genom att använda klassen Document
  4. Spara dokumentet i EPUB-format med metoden Save och ställ in Epub som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total.Cpp eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

// load the EML file to be converted
System::SharedPtr<MailMessage> msg = MailMessage::Load(u"sourceFile.eml");
// save EML as a HTML 
msg->Save(u"HtmlOutput.html", SaveOptions::get_DefaultHtml());  
// load HTML with an instance of Document
System::SharedPtr<Document> doc = System::MakeObject<Document>(u"HtmlOutput.html");
// call save method while passing Epub as save format
doc->Save(u"convertedFile.Epub");

Analysera EML-fil via C++

Du kan inte bara konvertera din EML till EPUB, utan du kan läsa, manipulera och analysera EML-dokument. Du kan få ämne, adress, text, mottagares information för e-postmeddelandet genom att använda MapiMessage-klassen av Aspose.Eml for C++ API. Du kan till exempel söka efter en specifik avsändar-e-post för konverteringen genom att använda egenskapen get_SenderEmlAddress().

// create an instance of MapiMessage from file
System::SharedPtr<MapiMessage> msg = MapiMessage::FromFile(dataDir + L"message.eml");
// get subject
System::Console::WriteLine(System::String(L"Subject:") + msg->get_Subject());
// get from address
System::Console::WriteLine(System::String(L"From:") + msg->get_SenderEmlAddress());
// get body
System::Console::WriteLine(System::String(L"Body") + msg->get_Body());
// get recipients information
System::Console::WriteLine(System::String(L"Recipient: ") + msg->get_Recipients());

C++ API för att begränsa redigering av EPUB-filformat

Du kan också lägga till dokumentskyddsfunktioner i din app medan du exporterar dokumentet från EML till EPUB. Att lägga till skydd till ditt dokument är en enkel process, eftersom allt du behöver göra är att tillämpa skyddsmetoden på ditt dokument. Du kan ställa in skyddstypen på Skrivskyddad för att begränsa användaren att redigera dokumentet.

// create a new document and protect it with a password.
auto doc = System::MakeObject<Document>();
// apply Document Protection.
doc->Protect(ProtectionType::ReadOnly, u"password");
// save the document.
doc->Save(u"DocumentProtection.PasswordProtection.Epub");

Utforska EML konverteringsalternativ med C++

Konvertera EMLs till BMP (Bitmap Image File)
Konvertera EMLs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera EMLs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera EMLs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera EMLs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera EMLs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera EMLs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera EMLs till EMF (Enhanced Metafile Format)
Konvertera EMLs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera EMLs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera EMLs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera EMLs till JPEG (Joint Photographic Expert Group)
Konvertera EMLs till MD (Markdown Language)
Konvertera EMLs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera EMLs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera EMLs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera EMLs till PDF (Portable Document Format)
Konvertera EMLs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera EMLs till PS (PostScript File)
Konvertera EMLs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera EMLs till SVG (Scalar Vector Graphics)
Konvertera EMLs till TIFF (Tagged Image File Format)
Konvertera EMLs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera EMLs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera EMLs till XPS (XML Paper Specifications)

Vad är EML filformatet

En EML-fil är ett meddelande som sparats i EML-formatet, en e-poststandard för att lagra meddelanden i textformat som kan läsas i en mängd olika e-postklienter. Den innehåller meddelandetext, rubriker och eventuella bilagor i en fil. EML-filer används också ibland för att lagra icke-e-postmeddelanden, till exempel i vissa nyhetsgruppsapplikationer. EML-filer sparas i vanlig text och kan öppnas med vilken textredigerare som helst, som Microsoft Notepad eller Apple TextEdit. Men eftersom de innehåller specifik e-postformatering kommer de inte att visas korrekt i en textredigerare om inte redigeraren är konfigurerad att visa filen som vanlig text. EML-formatet utvecklades ursprungligen av Microsoft på 1990-talet för användning i Outlook Express. Det har sedan antagits av ett antal andra e-postklienter, inklusive Apple Mail, Mozilla Thunderbird och Microsoft Outlook. När ett e-postmeddelande skickas från en e-postklient som använder EML-formatet, sparas e-postmeddelandet vanligtvis även i mottagarens e-postklient i EML-formatet. Detta gör att e-postmeddelandet kan öppnas och läsas i alla e-postklienter som stöder EML-formatet.

Vad är EPUB filformatet

En EPUB-fil är en Open eBook File. Formatet har utvecklats av International Digital Publishing Forum (IDPF), och är baserat på XML och XHTML. EPUB-filer kan läsas på en mängd olika elektroniska enheter, inklusive e-läsare, surfplattor och smartphones. EPUB-filer består vanligtvis av tre komponenter:1. En ryggrad, som innehåller bokens huvudtext och i vilken ordning sidorna ska läsas.2. Ett manifest som listar alla filer som utgör boken, inklusive ryggraden, omslagsbilden och allt annat innehåll.3. En behållare som lagrar filerna i ett komprimerat format. EPUB-filer kan skapas med en mängd olika program, inklusive Adobe InDesign, Sigil och Calibre.