C++ API för att exportera EMLX till RTF

Förvandla EMLX till RTF i C++-applikationen utan att behöva Microsoft Word eller Outlook

 

Är du en C++-utvecklare som vill lägga till funktioner för e-postkonvertering i dina applikationer? Genom att använda Aspose.Emlx for C++ kan du konvertera EMLX-filformat till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Words for C++ API, kan du exportera HTML till RTF. Båda API:erna kommer under paketet Aspose.Total for C++ .

C++ API för att konvertera EMLX till RTF

  1. Öppna EMLX-filen med MailMessage klassreferens
  2. Konvertera EMLX till HTML genom att använda medlemsfunktionen Save
  3. Ladda HTML genom att använda klassen Document
  4. Spara dokumentet i RTF-format med metoden Save och ställ in Rtf som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total.Cpp eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

// load the EMLX file to be converted
System::SharedPtr<MailMessage> msg = MailMessage::Load(u"sourceFile.emlx");
// save EMLX as a HTML 
msg->Save(u"HtmlOutput.html", SaveOptions::get_DefaultHtml());  
// load HTML with an instance of Document
System::SharedPtr<Document> doc = System::MakeObject<Document>(u"HtmlOutput.html");
// call save method while passing Rtf as save format
doc->Save(u"convertedFile.Rtf");

Analysera EMLX-fil via C++

Du kan inte bara konvertera din EMLX till RTF, utan du kan läsa, manipulera och analysera EMLX-dokument. Du kan få ämne, adress, text, mottagares information för e-postmeddelandet genom att använda MapiMessage-klassen av Aspose.Emlx for C++ API. Du kan till exempel söka efter en specifik avsändar-e-post för konverteringen genom att använda egenskapen get_SenderEmlxAddress().

// create an instance of MapiMessage from file
System::SharedPtr<MapiMessage> msg = MapiMessage::FromFile(dataDir + L"message.emlx");
// get subject
System::Console::WriteLine(System::String(L"Subject:") + msg->get_Subject());
// get from address
System::Console::WriteLine(System::String(L"From:") + msg->get_SenderEmlxAddress());
// get body
System::Console::WriteLine(System::String(L"Body") + msg->get_Body());
// get recipients information
System::Console::WriteLine(System::String(L"Recipient: ") + msg->get_Recipients());

C++ API för att begränsa redigering av RTF-filformat

Du kan också lägga till dokumentskyddsfunktioner i din app medan du exporterar dokumentet från EMLX till RTF. Att lägga till skydd till ditt dokument är en enkel process, eftersom allt du behöver göra är att tillämpa skyddsmetoden på ditt dokument. Du kan ställa in skyddstypen på Skrivskyddad för att begränsa användaren att redigera dokumentet.

// create a new document and protect it with a password.
auto doc = System::MakeObject<Document>();
// apply Document Protection.
doc->Protect(ProtectionType::ReadOnly, u"password");
// save the document.
doc->Save(u"DocumentProtection.PasswordProtection.Rtf");

Utforska EMLX konverteringsalternativ med C++

Konvertera EMLXs till BMP (Bitmap Image File)
Konvertera EMLXs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera EMLXs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera EMLXs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera EMLXs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera EMLXs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera EMLXs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera EMLXs till EMF (Enhanced Metafile Format)
Konvertera EMLXs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera EMLXs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera EMLXs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera EMLXs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera EMLXs till JPEG (Joint Photographic Expert Group)
Konvertera EMLXs till MD (Markdown Language)
Konvertera EMLXs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera EMLXs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera EMLXs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera EMLXs till PDF (Portable Document Format)
Konvertera EMLXs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera EMLXs till PS (PostScript File)
Konvertera EMLXs till SVG (Scalar Vector Graphics)
Konvertera EMLXs till TIFF (Tagged Image File Format)
Konvertera EMLXs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera EMLXs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera EMLXs till XPS (XML Paper Specifications)