Konvertera JSON-format till CHM via C++

Analysera JSON till CHM i C++-program utan att använda Microsoft® Word

 

Genom att använda Aspose.Total for C++ kan du analysera JSON till CHM i dina C++-applikationer i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Cells for C++ , kan du exportera JSON till PDF. Efter det, genom att använda Aspose.Words for C++ , kan du konvertera PDF till CHM.

Konvertera JSON-format till CHM i C++

  1. Skapa ett nytt IWorkbook objekt och läs giltig JSON-data från filen
  2. Spara JSON som PDF med metoden Save
  3. Ladda PDF-dokument genom att använda klassen Document
  4. Spara dokumentet i CHM-format med metoden Save

Konverteringskrav

Installera via Package Manager-konsolen i Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Ställ in layout och konvertera JSON-format till CHM i C++

När du analyserar JSON till CHM kan du också ställa in storleken på rader och kolumner genom att ladda JSON med klassen IWorkbook . Om du behöver ställa in samma radhöjd för alla rader i kalkylbladet kan du göra det genom att använda SetStandardHeight metoden för samlingen ICells . På samma sätt, för att ställa in samma kolumnbredd för alla kolumner i kalkylbladet, använd ICells-samlingens SetStandardWidth metod.

Konvertera JSON-format till CHM med vattenstämpel i C++

Med hjälp av API:t kan du också analysera JSON till CHM med vattenstämpel. För att lägga till en vattenstämpel till ditt CHM-dokument kan du först konvertera JSON till PDF och lägga till en vattenstämpel till den. För att lägga till en vattenstämpel, ladda den nyskapade PDF-filen med klassen Document , ställ in olika egenskaper för textvattenstämpel, anrop SetText-metoden och skicka vattenstämpeltext och objekt för TextWatermarkOptions. När du har lagt till vattenstämpeln kan du spara dokumentet i CHM.

Utforska JSON konverteringsalternativ med C++

Konvertera JSONs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera JSONs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera JSONs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera JSONs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera JSONs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera JSONs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera JSONs till MOBI (Open Ebook Format)
Konvertera JSONs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera JSONs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera JSONs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera JSONs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera JSONs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera JSONs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera JSONs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera JSONs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera JSONs till PS (PostScript File)
Konvertera JSONs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera JSONs till WORD (WordProcessing File Formats)
Konvertera JSONs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

Vad är JSON filformatet

JSON (JavaScript Object Notation) är ett öppet standardfilformat för att dela data som använder läsbar text för att lagra och överföra data. JSON-filer lagras med tillägget .json. JSON kräver mindre formatering och är ett bra alternativ för XML. JSON härrör från JavaScript men är ett språkoberoende dataformat. Generering och analys av JSON stöds av många moderna programmeringsspråk. application/json är mediatypen som används för JSON. Grundstrukturen för en JSON-fil är en samling nyckel-värdepar, där värdena är av olika typer som siffror, strängar och booleaner. Arrayer och kapslade objekt kan också representeras i en JSON-fil. JSON används ofta i webbutveckling för att utbyta data mellan klienten och servern. Det används ofta i AJAX-applikationer, där klienten begär data från servern utan att uppdatera hela sidan. JSON används också som ett enkelt databasformat för att lagra och hämta data, samt för att serialisera datastrukturer till ett strängformat som kan lagras eller överföras över ett nätverk.

Vad är CHM filformatet

Kompilerad HTML-hjälp är ett Microsofts egenutvecklade onlinehjälpformat som består av en samling HTML-sidor, ett index och andra navigeringsverktyg. Formatet används ofta för mjukvarudokumentation. Det kompilerade HTML-hjälpformatet introducerades 1997 med lanseringen av Microsoft HTML Help Workshop. Formatet är baserat på HTML, med några tillägg som stöd för komprimerade hjälpfiler och en binär innehållsförteckning och index. Kompilerade HTML-hjälpfiler har filnamnstillägget .chm och kan visas med Microsoft HTML Help Viewer. HTML Help Viewer är ett Windows-program som installeras som en del av Windows 98, ME, 2000, XP och Vista. Formatet har efterföljts av formatet Help 2.0, som introducerades med Microsoft Visual Studio 2002. Hjälp 2.0 är baserat på XML och använder ett annat binärt innehållsförteckning och indexformat. Hjälp 2.0-filer har en . HxS filnamnstillägg.