Konvertera JSON-format till PPSX via C++

C++ API för att tolka JSON till PPSX utan att använda Microsoft® PowerPoint

 

Du kan konvertera JSON till PPSX i vilken C++-applikation som helst i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Cells for C++ , kan du analysera JSON till PPTX. Efter det, genom att använda Aspose.Slides for C++ , kan du konvertera PPTX till PPSX. Båda API:erna kommer under paketet Aspose.Total for C++ .

Konvertera JSON-format till PPSX via C++

  1. Skapa ett nytt IWorkbook objekt och läs giltig JSON-data från filen
  2. Spara JSON som PPTX med metoden Save
  3. Ladda PPTX-dokument genom att använda klassen Presentation
  4. Spara dokumentet i PPSX-format med metoden Save

Konverteringskrav

Installera via Package Manager-konsolen i Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Ställ in layout och konvertera JSON-format till PPSX via C++

När du analyserar JSON till PPSX kan du också ställa in storleken på rader och kolumner genom att ladda JSON med klassen IWorkbook . Om du behöver ställa in samma radhöjd för alla rader i kalkylbladet kan du göra det genom att använda SetStandardHeight metoden för samlingen ICells . På samma sätt, för att ställa in samma kolumnbredd för alla kolumner i kalkylbladet, använd ICells-samlingens SetStandardWidth metod.

Konvertera JSON-format till PPSX med vattenstämpel i C++

Med hjälp av API:t kan du också konvertera JSON till PPSX med vattenstämpel. För att lägga till ett vattenmärke till ditt PPSX-dokument kan du först analysera JSON till PPTX och lägga till ett vattenmärke till det. För att lägga till en vattenstämpel, ladda den nyskapade PPTX-filen med klassen Presentation , hämta den första bilden, Lägg till en AutoShape av typen Rectangle, lägg till TextFrame till Rectangle, skapa Paragraph-objektet för en textram, skapa Portion-objekt för stycke, lägg till vattenstämpel med set_Text() och kan spara dokumentet till PPSX.

Utforska JSON konverteringsalternativ med C++

Konvertera JSONs till CHM (Compiled HTML Help File)
Konvertera JSONs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera JSONs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera JSONs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera JSONs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera JSONs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera JSONs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera JSONs till MOBI (Open Ebook Format)
Konvertera JSONs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera JSONs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera JSONs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera JSONs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera JSONs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera JSONs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera JSONs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera JSONs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera JSONs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera JSONs till PS (PostScript File)
Konvertera JSONs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera JSONs till WORD (WordProcessing File Formats)
Konvertera JSONs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

Vad är JSON filformatet

JSON (JavaScript Object Notation) är ett öppet standardfilformat för att dela data som använder läsbar text för att lagra och överföra data. JSON-filer lagras med tillägget .json. JSON kräver mindre formatering och är ett bra alternativ för XML. JSON härrör från JavaScript men är ett språkoberoende dataformat. Generering och analys av JSON stöds av många moderna programmeringsspråk. application/json är mediatypen som används för JSON. Grundstrukturen för en JSON-fil är en samling nyckel-värdepar, där värdena är av olika typer som siffror, strängar och booleaner. Arrayer och kapslade objekt kan också representeras i en JSON-fil. JSON används ofta i webbutveckling för att utbyta data mellan klienten och servern. Det används ofta i AJAX-applikationer, där klienten begär data från servern utan att uppdatera hela sidan. JSON används också som ett enkelt databasformat för att lagra och hämta data, samt för att serialisera datastrukturer till ett strängformat som kan lagras eller överföras över ett nätverk.

Vad är PPSX filformatet

PPSX är en PowerPoint-bildspelsfil. Det är ett XML-baserat format som lagrar bilder i en presentation. Den används för att lagra presentationer skapade i Microsoft PowerPoint. PPSX-filer liknar PPTX-filer, men de sparas i ett komprimerat format. PPSX-filer kan öppnas i PowerPoint 2007 eller senare.