Rendera MHTML till FODS i C++-applikationer

Konvertera MHTML till FODS i inbyggda C++-program utan att kräva Microsoft® Excel eller Adobe® Acrobat Reader

 

Att konvertera MHTML till FODS i C++ via Aspose.Total for C++ filformatsautomatiseringsbibliotek är en enkel process i två steg. I det första steget kan du exportera MHTML till XLSX genom att använda Aspose.PDF for C++ , därefter genom att använda Aspose.Cells for C++ Spreadsheet Programming API, du kan konvertera XLSX till FODS.

C++ API för att konvertera MHTML till FODS

  1. Öppna MHTML-filen med Document klassreferens
  2. Konvertera MHTML till XLSX genom att använda medlemsfunktionen Save
  3. Ladda XLSX-dokument med hjälp av klassreferens IWorkbook
  4. Spara dokumentet i FODS-format med hjälp av medlemsfunktionen Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total.Cpp eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Hämta eller ställ in MHTML-filinformation via C++

Aspose.PDF for C++ låter dig också få information om ditt MHTML-dokument och låter dig fatta välgrundade beslut innan din konverteringsprocess. För att få filspecifik information om en MHTML-fil måste du först anropa metoden get_Info() för Dokument klass. När DocumentInfo-objektet är hämtat kan du få värdena för de enskilda egenskaperna. Dessutom kan du också ställa in egenskaperna genom att använda respektive metoder i klassen DocumentInfo.

Spara FODS-filformat för att streama via C++

Aspose.Cells for C++ gör det möjligt att spara FODS-filformat för att streama. För att spara filer till en ström, skapa ett MemoryStream- eller FileStream-objekt och spara filen till det strömobjektet genom att anropa IWorkbook objektets Save metod. Ange önskat filformat med uppräkningen SaveFormat när du anropar Spara-metoden.

Utforska MHTML konverteringsalternativ med C++

Konvertera MHTMLs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera MHTMLs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera MHTMLs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera MHTMLs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera MHTMLs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MHTMLs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera MHTMLs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera MHTMLs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera MHTMLs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera MHTMLs till PS (PostScript File)
Konvertera MHTMLs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera MHTMLs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MHTMLs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera MHTMLs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera MHTMLs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera MHTMLs till MD (Markdown Language)
Konvertera MHTMLs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera MHTMLs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera MHTMLs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera MHTMLs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera MHTMLs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera MHTMLs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera MHTMLs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera MHTMLs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera MHTMLs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera MHTMLs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera MHTMLs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera MHTMLs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera MHTMLs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera MHTMLs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera MHTMLs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera MHTMLs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera MHTMLs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera MHTMLs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera MHTMLs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera MHTMLs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)