C++ API för att konvertera MOBI till SXC

Exportera MOBI till SXC via C++ utan att använda Microsoft® Word eller Microsoft® Excel

 

Du kan enkelt inkludera MOBI till SXC-konverteringsfunktionen i dina C++-applikationer. Genom att använda funktionsrika, kraftfulla och lättanvända dokumentmanipulerings- och konverterings-API Aspose.Words for C++ , kan du exportera MOBI till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for C++ , kan du konvertera HTML till SXC. Båda API:erna kommer under paketet Aspose.Total for C++ .

C++ API för att konvertera MOBI till SXC

  1. Öppna MOBI-filen med Mobiument klassreferens
  2. Konvertera MOBI till HTML genom att använda medlemsfunktionen Save
  3. Ladda HTML-dokument med hjälp av klassreferens IWorkbook
  4. Spara dokumentet i SXC-format med hjälp av medlemsfunktionen Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total.Cpp eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Få åtkomst till MOBI-dokumentegenskaper via C++

Aspose.Words for C++ låter dig också komma åt dokumentegenskaperna för MOBI-filen och låter dig ta ett välgrundat beslut innan konverteringsprocessen. För att komma åt dokumentegenskaper kan du använda BuiltInMobiumentProperties för att få inbyggda egenskaper och [CustomMobiumentProperties](https:// reference.aspose.com/words/cpp/class/aspose.words.properties.custom_mobiument_properties) för att få anpassade egenskaper. Följande kodexempel visar hur man räknar upp alla inbyggda och anpassade egenskaper i ett dokument.

Spara SXC-fil för att streama via C++

Efter att ha konverterat MOBI till SXC, gör Aspose.Cells for C++ det möjligt för dig att spara ditt dokument för att streama. För att spara filer till en ström, skapa ett MemoryStream- eller FileStream-objekt och spara filen till det strömobjektet genom att anropa IWorkbook objektets Save metod. Ange önskat filformat med SaveFormat uppräkningen när du anropar Save .