C++ API för att exportera OFT till FLATOPC

Förvandla OFT till FLATOPC i C++-applikationen utan att behöva Microsoft Word eller Outlook

 

Är du en C++-utvecklare som vill lägga till funktioner för e-postkonvertering i dina applikationer? Genom att använda Aspose.Oft for C++ kan du konvertera OFT-filformat till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Words for C++ API, kan du exportera HTML till FLATOPC. Båda API:erna kommer under paketet Aspose.Total for C++ .

C++ API för att konvertera OFT till FLATOPC

  1. Öppna OFT-filen med MailMessage klassreferens
  2. Konvertera OFT till HTML genom att använda medlemsfunktionen Save
  3. Ladda HTML genom att använda klassen Document
  4. Spara dokumentet i FLATOPC-format med metoden Save och ställ in Flatopc som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total.Cpp eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

// load the OFT file to be converted
System::SharedPtr<MailMessage> msg = MailMessage::Load(u"sourceFile.oft");
// save OFT as a HTML 
msg->Save(u"HtmlOutput.html", SaveOptions::get_DefaultHtml());  
// load HTML with an instance of Document
System::SharedPtr<Document> doc = System::MakeObject<Document>(u"HtmlOutput.html");
// call save method while passing FlatOpc as save format
doc->Save(u"convertedFile.FlatOpc");

Analysera OFT-fil via C++

Du kan inte bara konvertera din OFT till FLATOPC, utan du kan läsa, manipulera och analysera OFT-dokument. Du kan få ämne, adress, text, mottagares information för e-postmeddelandet genom att använda MapiMessage-klassen av Aspose.Oft for C++ API. Du kan till exempel söka efter en specifik avsändar-e-post för konverteringen genom att använda egenskapen get_SenderOftAddress().

// create an instance of MapiMessage from file
System::SharedPtr<MapiMessage> msg = MapiMessage::FromFile(dataDir + L"message.oft");
// get subject
System::Console::WriteLine(System::String(L"Subject:") + msg->get_Subject());
// get from address
System::Console::WriteLine(System::String(L"From:") + msg->get_SenderOftAddress());
// get body
System::Console::WriteLine(System::String(L"Body") + msg->get_Body());
// get recipients information
System::Console::WriteLine(System::String(L"Recipient: ") + msg->get_Recipients());

C++ API för att begränsa redigering av FLATOPC-filformat

Du kan också lägga till dokumentskyddsfunktioner i din app medan du exporterar dokumentet från OFT till FLATOPC. Att lägga till skydd till ditt dokument är en enkel process, eftersom allt du behöver göra är att tillämpa skyddsmetoden på ditt dokument. Du kan ställa in skyddstypen på Skrivskyddad för att begränsa användaren att redigera dokumentet.

// create a new document and protect it with a password.
auto doc = System::MakeObject<Document>();
// apply Document Protection.
doc->Protect(ProtectionType::ReadOnly, u"password");
// save the document.
doc->Save(u"DocumentProtection.PasswordProtection.FlatOpc");