C++ API för att exportera PDF till MHTML

Återge PDF till MHTML inom C++-applikationer utan att kräva någon tredjepartsapplikation

 

Aspose.Total for C++ filformatsautomatiseringsbibliotek tillåter C++-utvecklare att konvertera PDF till MHTML i två enkla steg. För det första kan du använda Aspose.PDF for C++ API för att konvertera PDF-filformat till DOC. För det andra, genom att använda avancerad Word Document Processing API Aspose.Words for C++ , kan du exportera DOC till MHTML.

C++ API för att rendera PDF till MHTML

  1. Öppna PDF-filen med klassreferens Document
  2. Konvertera PDF till DOC genom att använda medlemsfunktionen Save
  3. Ladda DOC-filen med hjälp av Document klassreferens för Aspose.Words API
  4. Spara dokumentet i MHTML-format med hjälp av medlemsfunktionen Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total.Cpp eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

// load PDF file with an instance of Document class reference
auto doc = MakeObject<Document>(u"sourceFile.pdf");
// save PDF as a DOC 
doc->Save(u"DocOutput.doc", SaveFormat::Doc); 
// load DOC with an instance of Document
System::SharedPtr<Document> wordDoc = System::MakeObject<Document>(u"DocOutput.doc");
// save document as Mhtml
wordDoc->Save(u"output.Mhtml");  

Ändra lösenord för PDF-dokument via C++

I processen att rendera PDF till MHTML kan du öppna en lösenordsskyddad PDF och även ändra dess lösenord. För att ändra lösenordet för en PDF-fil måste du känna till ägarlösenordet för det dokumentet. Du kan ladda lösenordsskyddade PDF-dokument med Aspose.PDF for C++ genom att ange dess ägarlösenord och använda ChangePasswords-metoden för att ändra lösenordet.

// load an existing PDF Document
auto doc = MakeObject<Document>(L"input.pdf", L"owner");
// change password of PDF Document
doc->ChangePasswords(L"owner", L"newuser", L"newuser");
// save the document
doc->Save(L"output.Doc");

Begränsa MHTML-filredigering via C++

Du kan också begränsa redigering av MHTML-filer genom att använda Aspose.Words for C++ API. Ibland kan du behöva begränsa möjligheten att redigera ett dokument och endast tillåta vissa åtgärder med det. API låter dig styra hur du begränsar innehållet med hjälp av uppräkningsparametern ProtectionType . Följande kodexempel visar hur man begränsar redigering i ett dokument så att endast redigering i formulärfält är möjlig.

// load Doc with an instance of Document
auto doc = System::MakeObject<Document>("input.doc");
// document protection only works when document protection is turned and only editing in form fields is allowed.
doc->Protect(ProtectionType::AllowOnlyFormFields, u"password");
// save the protected document.
doc->Save(u"Protected.Mhtml");  

Utforska PDF konverteringsalternativ med C++

Konvertera PDFs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera PDFs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera PDFs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera PDFs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera PDFs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera PDFs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera PDFs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera PDFs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera PDFs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera PDFs till PS (PostScript File)
Konvertera PDFs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera PDFs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera PDFs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera PDFs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera PDFs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera PDFs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera PDFs till MD (Markdown Language)
Konvertera PDFs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera PDFs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera PDFs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera PDFs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera PDFs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera PDFs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera PDFs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera PDFs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera PDFs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera PDFs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera PDFs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera PDFs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera PDFs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera PDFs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera PDFs till TXT (Text Document)
Konvertera PDFs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera PDFs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera PDFs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera PDFs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)