C++ API för att rendera POWERPOINT till DOT eller onlineapp

Exportera POWERPOINT till DOT i C++-applikationer utan några Microsoft PowerPoint- eller Word-beroenden

 

Aspose.Total for C++ är ett komplett paket med C++ filformatsautomatiseringsbibliotek. Genom att använda de rika funktionerna i API:erna som finns i paketet kan vi enkelt konvertera PowerPoint POWERPOINT till Word DOT. För att utföra konverteringen kan du först använda Aspose.Slides for C++ API för att konvertera POWERPOINT till HTML. Därefter kan du konvertera HTML till DOT genom att använda funktionsrika Word Processing API Aspose.Words for C++ .

C++ API för att konvertera POWERPOINT till DOT

 1. Ladda POWERPOINT-fil med klassreferens Presentation
 2. Återge POWERPOINT till HTML genom att använda Save medlemsfunktion och ställ in HTML som SaveFormat
 3. Ladda den konverterade HTML-filen genom att använda klassreferensen Dotument
 4. Spara dokumentet i DOT-format genom att använda medlemsfunktionen Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total.Cpp eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

// Load POWERPOINT file
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"input.pptx");
// Save presentation in HTML format.
prs->Save(u"htmlOutput.html", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Html);
// load HTML with an instance of Dotument
System::SharedPtr<Dotument> dot = System::MakeObject<Dotument>(u"htmlOutput.html");
// save dotument in DOT format
dot->Save(u"output.dot"); 

Gratis onlinekonverterare för POWERPOINT till DOT

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera POWERPOINT till DOT Online?
  Online-app för POWERPOINT-konvertering är integrerad ovan. För att konvertera din POWERPOINT-fil till DOT med detta onlineverktyg kan du antingen dra och släppa POWERPOINT-filen till det angivna området eller klicka inuti det vita området för att välja filen från din enhet. När POWERPOINT-filen är vald klickar du på knappen Konvertera. När POWERPOINT till DOT-konverteringen är klar kan du ladda ner din konverterade DOT-fil med bara ett klick.
 • Hur lång tid tar det att konvertera POWERPOINT?
  Hastigheten på POWERPOINT till DOT-konvertering med denna onlinekonverterare beror till stor del på storleken på POWERPOINT-filen. Mindre POWERPOINT-filer kan konverteras till DOT på bara några sekunder. Dessutom, om du har integrerat konverteringskoden i din C++-applikation, kommer hastigheten på konverteringen att bero på hur väl du har optimerat din applikation för konverteringsprocessen.
 • Är det säkert att konvertera POWERPOINT till DOT med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! Efter konverteringsprocessen kommer nedladdningslänken för DOT-filerna att vara tillgänglig direkt. För att säkerställa din integritet raderas uppladdade filer efter 24 timmar och nedladdningslänkarna slutar fungera efter denna period. Du kan vara säker på att filkonvertering, inklusive POWERPOINT-konvertering, är helt säker och privat. Den kostnadsfria appen är i första hand integrerad för teständamål, så att du kan verifiera resultatet innan du integrerar koden.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera POWERPOINT?
  Online POWERPOINT till DOT-omvandlaren är kompatibel med alla moderna webbläsare, inklusive Google Chrome, Firefox, Opera och Safari, bland andra. Men om du arbetar med en stationär applikation kan du överväga att använda Aspose.Total POWERPOINT Conversion API, som är speciellt utformat för sömlös integration med C++-applikationer. Detta API erbjuder höghastighetskonvertering och avancerade funktioner som kan förbättra prestandan för din applikation. Dessutom stöder den ett brett utbud av filformat, vilket gör det till en mångsidig lösning för alla dina konverteringsbehov. Oavsett om du väljer att använda onlinekonverteraren eller API:t kan du vara säker på att dina filer är säkra och säkra under hela konverteringsprocessen.

Utforska POWERPOINT konverteringsalternativ med C++

Konvertera POWERPOINTs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera POWERPOINTs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera POWERPOINTs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera POWERPOINTs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera POWERPOINTs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera POWERPOINTs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera POWERPOINTs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera POWERPOINTs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera POWERPOINTs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera POWERPOINTs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera POWERPOINTs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera POWERPOINTs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera POWERPOINTs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera POWERPOINTs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)