Rendera TEX till CSV i C++-applikationer

Konvertera TEX till CSV i inbyggda C++-program utan att kräva Microsoft® Excel eller Adobe® Acrobat Reader

 

Att konvertera TEX till CSV i C++ via Aspose.Total for C++ filformatsautomatiseringsbibliotek är en enkel process i två steg. I det första steget kan du exportera TEX till XLSX genom att använda Aspose.PDF for C++ , därefter genom att använda Aspose.Cells for C++ Spreadsheet Programming API, du kan konvertera XLSX till CSV.

C++ API för att konvertera TEX till CSV

  1. Öppna TEX-filen med Document klassreferens
  2. Konvertera TEX till XLSX genom att använda medlemsfunktionen Save
  3. Ladda XLSX-dokument med hjälp av klassreferens IWorkbook
  4. Spara dokumentet i CSV-format med hjälp av medlemsfunktionen Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total.Cpp eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Hämta eller ställ in TEX-filinformation via C++

Aspose.PDF for C++ låter dig också få information om ditt TEX-dokument och låter dig fatta välgrundade beslut innan din konverteringsprocess. För att få filspecifik information om en TEX-fil måste du först anropa metoden get_Info() för Dokument klass. När DocumentInfo-objektet är hämtat kan du få värdena för de enskilda egenskaperna. Dessutom kan du också ställa in egenskaperna genom att använda respektive metoder i klassen DocumentInfo.

Spara CSV-filformat för att streama via C++

Aspose.Cells for C++ gör det möjligt att spara CSV-filformat för att streama. För att spara filer till en ström, skapa ett MemoryStream- eller FileStream-objekt och spara filen till det strömobjektet genom att anropa IWorkbook objektets Save metod. Ange önskat filformat med uppräkningen SaveFormat när du anropar Spara-metoden.