C++ API för att exportera TEX till DOT

Återge TEX till DOT inom C++-applikationer utan att kräva någon tredjepartsapplikation

 

Aspose.Total for C++ filformatsautomatiseringsbibliotek tillåter C++-utvecklare att konvertera TEX till DOT i två enkla steg. För det första kan du använda Aspose.PDF for C++ API för att konvertera TEX-filformat till DOC. För det andra, genom att använda avancerad Word Document Processing API Aspose.Words for C++ , kan du exportera DOC till DOT.

C++ API för att rendera TEX till DOT

  1. Öppna TEX-filen med klassreferens Document
  2. Konvertera TEX till DOC genom att använda medlemsfunktionen Save
  3. Ladda DOC-filen med hjälp av Document klassreferens för Aspose.Words API
  4. Spara dokumentet i DOT-format med hjälp av medlemsfunktionen Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total.Cpp eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

// load TEX file with an instance of Document class reference
auto doc = MakeObject<Document>(u"sourceFile.tex");
// save TEX as a DOC 
doc->Save(u"DocOutput.doc", SaveFormat::Doc); 
// load DOC with an instance of Document
System::SharedPtr<Document> wordDoc = System::MakeObject<Document>(u"DocOutput.doc");
// save document as Dot
wordDoc->Save(u"output.Dot");  

Ändra lösenord för TEX-dokument via C++

I processen att rendera TEX till DOT kan du öppna en lösenordsskyddad TEX och även ändra dess lösenord. För att ändra lösenordet för en TEX-fil måste du känna till ägarlösenordet för det dokumentet. Du kan ladda lösenordsskyddade PDF-dokument med Aspose.PDF for C++ genom att ange dess ägarlösenord och använda ChangePasswords-metoden för att ändra lösenordet.

// load an existing TEX Document
auto doc = MakeObject<Document>(L"input.tex", L"owner");
// change password of TEX Document
doc->ChangePasswords(L"owner", L"newuser", L"newuser");
// save the document
doc->Save(L"output.Doc");

Begränsa DOT-filredigering via C++

Du kan också begränsa redigering av DOT-filer genom att använda Aspose.Words for C++ API. Ibland kan du behöva begränsa möjligheten att redigera ett dokument och endast tillåta vissa åtgärder med det. API låter dig styra hur du begränsar innehållet med hjälp av uppräkningsparametern ProtectionType . Följande kodexempel visar hur man begränsar redigering i ett dokument så att endast redigering i formulärfält är möjlig.

// load Doc with an instance of Document
auto doc = System::MakeObject<Document>("input.doc");
// document protection only works when document protection is turned and only editing in form fields is allowed.
doc->Protect(ProtectionType::AllowOnlyFormFields, u"password");
// save the protected document.
doc->Save(u"Protected.Dot");