C++ API för att exportera TEX till MARKDOWN

Återge TEX till MARKDOWN inom C++-applikationer utan att kräva någon tredjepartsapplikation

 

Aspose.Total for C++ filformatsautomatiseringsbibliotek tillåter C++-utvecklare att konvertera TEX till MARKDOWN i två enkla steg. För det första kan du använda Aspose.PDF for C++ API för att konvertera TEX-filformat till DOC. För det andra, genom att använda avancerad Word Document Processing API Aspose.Words for C++ , kan du exportera DOC till MARKDOWN.

C++ API för att rendera TEX till MARKDOWN

  1. Öppna TEX-filen med klassreferens Document
  2. Konvertera TEX till DOC genom att använda medlemsfunktionen Save
  3. Ladda DOC-filen med hjälp av Document klassreferens för Aspose.Words API
  4. Spara dokumentet i MARKDOWN-format med hjälp av medlemsfunktionen Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total.Cpp eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

// load TEX file with an instance of Document class reference
auto doc = MakeObject<Document>(u"sourceFile.tex");
// save TEX as a DOC 
doc->Save(u"DocOutput.doc", SaveFormat::Doc); 
// load DOC with an instance of Document
System::SharedPtr<Document> wordDoc = System::MakeObject<Document>(u"DocOutput.doc");
// save document as Markdown
wordDoc->Save(u"output.Markdown");  

Ändra lösenord för TEX-dokument via C++

I processen att rendera TEX till MARKDOWN kan du öppna en lösenordsskyddad TEX och även ändra dess lösenord. För att ändra lösenordet för en TEX-fil måste du känna till ägarlösenordet för det dokumentet. Du kan ladda lösenordsskyddade PDF-dokument med Aspose.PDF for C++ genom att ange dess ägarlösenord och använda ChangePasswords-metoden för att ändra lösenordet.

// load an existing TEX Document
auto doc = MakeObject<Document>(L"input.tex", L"owner");
// change password of TEX Document
doc->ChangePasswords(L"owner", L"newuser", L"newuser");
// save the document
doc->Save(L"output.Doc");

Begränsa MARKDOWN-filredigering via C++

Du kan också begränsa redigering av MARKDOWN-filer genom att använda Aspose.Words for C++ API. Ibland kan du behöva begränsa möjligheten att redigera ett dokument och endast tillåta vissa åtgärder med det. API låter dig styra hur du begränsar innehållet med hjälp av uppräkningsparametern ProtectionType . Följande kodexempel visar hur man begränsar redigering i ett dokument så att endast redigering i formulärfält är möjlig.

// load Doc with an instance of Document
auto doc = System::MakeObject<Document>("input.doc");
// document protection only works when document protection is turned and only editing in form fields is allowed.
doc->Protect(ProtectionType::AllowOnlyFormFields, u"password");
// save the protected document.
doc->Save(u"Protected.Markdown");  

Utforska TEX konverteringsalternativ med C++

Konvertera TEXs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera TEXs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera TEXs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera TEXs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera TEXs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera TEXs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera TEXs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera TEXs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera TEXs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera TEXs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera TEXs till PS (PostScript File)
Konvertera TEXs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera TEXs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera TEXs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera TEXs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera TEXs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera TEXs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera TEXs till MD (Markdown Language)
Konvertera TEXs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera TEXs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera TEXs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera TEXs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera TEXs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera TEXs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera TEXs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera TEXs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera TEXs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera TEXs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera TEXs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera TEXs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera TEXs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera TEXs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera TEXs till TXT (Text Document)
Konvertera TEXs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera TEXs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera TEXs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera TEXs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)