C++ API för att konvertera WORD till PPS eller onlineapp

Exportera WORD till PPS i dina C++-program utan att använda Microsoft Word® eller PowerPoint

 

Aspose.Total for C++ består av kraftfulla filautomatiserings-API:er som gör det möjligt att automatisera WORD till PPS-konvertering samtidigt som två av dess API:er används. Ladda ditt dokument med Aspose.Words for C++ och konvertera det till HTML, ladda sedan HTML-koden via PowerPoint-manipulation C++ API Aspose.Slides for C++ för att skapa en ny presentation och spara den som PPS.

WORD till PPS-konvertering på C++

 1. Öppna WORD-filen med Wordument klassreferens
 2. Konvertera WORD till HTML genom att använda medlemsfunktionen Save
 3. Initiera ett nytt Presentation objekt
 4. Lägg till en AutoShape i din bild och lägg till AddTextFrame i den
 5. Ladda HTML-innehållet och skriv det i din presentationsfil
 6. Spara dokumentet i PPS-format med metoden Save och ställ in Pps som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total.Cpp eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

// load WORD file with an instance of Wordument
Wordument wordument = new Wordument("template.wordx");
System::SharedPtr<Wordument> word = System::MakeObject<Wordument>(u"sourceFile.wordx");
// save the wordument in HTML file format
word->Save(u"HtmlOutput.HTML");
// load the desired the presentation
SharedPtr<Presentation> pres = MakeObject<Presentation>();
// access first slide
SharedPtr<ISlide> sld = pres->get_Slides()->idx_get(0);
// add an AutoShape of Rectangle type
SharedPtr<IAutoShape> ashp = sld->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, 10, 10, 700, 500);
// reset default fill color
ashp->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::NoFill);
// add TextFrame to the Rectangle
ashp->AddTextFrame(u" ");
// access the text frame
SharedPtr<ITextFrame> txtFrame = ashp->get_TextFrame();
// get Paragraphs collection
SharedPtr<Aspose::Slides::IParagraphCollection>ParaCollection = txtFrame->get_Paragraphs();
// clear all paragraphs in added text frame
ParaCollection->Clear();
// load the HTML file using stream reader
SharedPtr<System::IO::StreamReader> tr = MakeObject<System::IO::StreamReader>(HtmlOutput.HTML);
// add text from HTML stream reader in text frame
ParaCollection->AddFromHtml(tr->ReadToEnd());
// save presentation as Pps
pres->Save(output.pps, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pps);         

Gratis onlinekonverterare för WORD till PPS

Ladda lösenordsskyddat WORD-dokument via C++

Förutom dokumentkonvertering tillåter Aspose.Words for C++ API massor av dokumentmanipuleringsfunktioner för C++-utvecklare. Om ditt Microsoft Word WORD-filformat är lösenordsskyddat kan du fortfarande öppna det med API:et. För att ladda det krypterade dokumentet kan du använda en speciell konstruktoröverbelastning, som accepterar ett LoadOptions objekt. Detta objekt innehåller egenskapen Password, som anger lösenordssträngen.

// when loading password protected wordument, the password is passed to the wordument's constructor using a LoadOptions object.
auto options = MakeObject<LoadOptions>(u"wordPassword");
// load the wordument from the local file system by filename:
SharedPtr<Wordument> word = MakeObject<Wordument>(u"Encrypted.wordx", options);

Lägg till kommentarer i PPS-dokument via C++

Medan du sparar WORD som PPS kan du också använda Aspose.Slides for C++ för att lägga till ytterligare funktioner i ditt PPS-dokument. Du kan till exempel lägga till kommentarer i din presentation. Presentationsbildkommentaren är kopplad till en viss författare. Klassen Presentation innehåller samlingen av författare i ICommentAuthorCollection som är ansvariga för att lägga till bildkommentarer. För varje författare finns det en samling kommentarer i ICommentCollection.

// instantiate Presentation class
SharedPtr<Presentation>pres = MakeObject<Presentation>();
// access first slide
SharedPtr<ILayoutSlide>layout = pres->get_LayoutSlides()->idx_get(0);
// add empty slide
pres->get_Slides()->AddEmptySlide(layout);
// adding Author
SharedPtr<ICommentAuthor> author = pres->get_CommentAuthors()->AddAuthor(u"John Doe", u"MF");
// set position of comments
System::Drawing::PointF point = System::Drawing::PointF(0.2f, 0.2f);
// add slide comment for an author on slide 1
author->get_Comments()->AddComment(u"Hello John, this is a slide comment", pres->get_Slides()->idx_get(1), point, DateTime::get_Now());
// access ISlide 1
SharedPtr<ISlide> slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);
// save presentation as Pps
pres->Save(output.pps, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pps); 

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera WORD till PPS Online?
  Du hittar onlineappen för WORD-konvertering ovan. För att starta konverteringsprocessen kan du lägga till WORD-filen antingen genom att dra och släppa den eller genom att klicka i det vita området för att importera dokumentet. När du har lagt till filen kan du helt enkelt klicka på knappen "Konvertera". När WORD till PPS-konverteringen är klar kan du ladda ner din konverterade fil med bara ett klick.
 • Hur lång tid tar det att konvertera WORD?
  Hastigheten på denna onlinekonverterare beror till stor del på storleken på WORD-filen som konverteras. Små WORD-filer kan konverteras till PPS på bara några sekunder. Om du använder konverteringskoden i en C++-applikation kommer konverteringshastigheten att bero på hur väl du har optimerat din applikation.
 • Är det säkert att konvertera WORD till PPS med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! Efter att din WORD-fil har konverterats till PPS med vår onlinekonverterare, kommer nedladdningslänken för PPS-filen att vara tillgänglig omedelbart. Vi tar säkerheten och integriteten för dina uppladdade filer på allvar och raderar dem 24 timmar efter att konverteringsprocessen är klar. Var säker, ingen kommer att ha tillgång till dina filer. Vår konverteringsprocess, inklusive WORD-konvertering, är helt säker. Vi tillhandahåller en gratis app för teständamål så att du kan verifiera resultaten innan du integrerar koden.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera WORD?
  För online WORD-konvertering kan du använda vilken modern webbläsare som helst, som Google Chrome, Firefox, Opera eller Safari. Men om du utvecklar ett skrivbordsprogram rekommenderas Aspose.Total WORD Conversion API för smidig prestanda.

Utforska WORD konverteringsalternativ med C++

Konvertera WORDs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera WORDs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera WORDs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera WORDs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera WORDs till JSON (JavaScript Object Notation File)
Konvertera WORDs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera WORDs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera WORDs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera WORDs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera WORDs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera WORDs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera WORDs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera WORDs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera WORDs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera WORDs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)