C++ API för att konvertera WORDML till POTM eller onlineapp

Exportera WORDML till POTM i dina C++-program utan att använda Microsoft Word® eller PowerPoint

 

Aspose.Total for C++ består av kraftfulla filautomatiserings-API:er som gör det möjligt att automatisera WORDML till POTM-konvertering samtidigt som två av dess API:er används. Ladda ditt dokument med Aspose.Words for C++ och konvertera det till HTML, ladda sedan HTML-koden via PowerPoint-manipulation C++ API Aspose.Slides for C++ för att skapa en ny presentation och spara den som POTM.

WORDML till POTM-konvertering på C++

 1. Öppna WORDML-filen med Wordmlument klassreferens
 2. Konvertera WORDML till HTML genom att använda medlemsfunktionen Save
 3. Initiera ett nytt Presentation objekt
 4. Lägg till en AutoShape i din bild och lägg till AddTextFrame i den
 5. Ladda HTML-innehållet och skriv det i din presentationsfil
 6. Spara dokumentet i POTM-format med metoden Save och ställ in Potm som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total.Cpp eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

// load WORDML file with an instance of Wordmlument
Wordmlument wordmlument = new Wordmlument("template.wordml");
System::SharedPtr<Wordmlument> wordml = System::MakeObject<Wordmlument>(u"sourceFile.wordml");
// save the wordmlument in HTML file format
wordml->Save(u"HtmlOutput.HTML");
// load the desired the presentation
SharedPtr<Presentation> pres = MakeObject<Presentation>();
// access first slide
SharedPtr<ISlide> sld = pres->get_Slides()->idx_get(0);
// add an AutoShape of Rectangle type
SharedPtr<IAutoShape> ashp = sld->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, 10, 10, 700, 500);
// reset default fill color
ashp->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::NoFill);
// add TextFrame to the Rectangle
ashp->AddTextFrame(u" ");
// access the text frame
SharedPtr<ITextFrame> txtFrame = ashp->get_TextFrame();
// get Paragraphs collection
SharedPtr<Aspose::Slides::IParagraphCollection>ParaCollection = txtFrame->get_Paragraphs();
// clear all paragraphs in added text frame
ParaCollection->Clear();
// load the HTML file using stream reader
SharedPtr<System::IO::StreamReader> tr = MakeObject<System::IO::StreamReader>(HtmlOutput.HTML);
// add text from HTML stream reader in text frame
ParaCollection->AddFromHtml(tr->ReadToEnd());
// save presentation as Potm
pres->Save(output.potm, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Potm);         

Gratis onlinekonverterare för WORDML till POTM

Ladda lösenordsskyddat WORDML-dokument via C++

Förutom dokumentkonvertering tillåter Aspose.Words for C++ API massor av dokumentmanipuleringsfunktioner för C++-utvecklare. Om ditt Microsoft Word WORDML-filformat är lösenordsskyddat kan du fortfarande öppna det med API:et. För att ladda det krypterade dokumentet kan du använda en speciell konstruktoröverbelastning, som accepterar ett LoadOptions objekt. Detta objekt innehåller egenskapen Password, som anger lösenordssträngen.

// when loading password protected wordmlument, the password is passed to the wordmlument's constructor using a LoadOptions object.
auto options = MakeObject<LoadOptions>(u"wordmlPassword");
// load the wordmlument from the local file system by filename:
SharedPtr<Wordmlument> wordml = MakeObject<Wordmlument>(u"Encrypted.wordml", options);

Lägg till kommentarer i POTM-dokument via C++

Medan du sparar WORDML som POTM kan du också använda Aspose.Slides for C++ för att lägga till ytterligare funktioner i ditt POTM-dokument. Du kan till exempel lägga till kommentarer i din presentation. Presentationsbildkommentaren är kopplad till en viss författare. Klassen Presentation innehåller samlingen av författare i ICommentAuthorCollection som är ansvariga för att lägga till bildkommentarer. För varje författare finns det en samling kommentarer i ICommentCollection.

// instantiate Presentation class
SharedPtr<Presentation>pres = MakeObject<Presentation>();
// access first slide
SharedPtr<ILayoutSlide>layout = pres->get_LayoutSlides()->idx_get(0);
// add empty slide
pres->get_Slides()->AddEmptySlide(layout);
// adding Author
SharedPtr<ICommentAuthor> author = pres->get_CommentAuthors()->AddAuthor(u"John Doe", u"MF");
// set position of comments
System::Drawing::PointF point = System::Drawing::PointF(0.2f, 0.2f);
// add slide comment for an author on slide 1
author->get_Comments()->AddComment(u"Hello John, this is a slide comment", pres->get_Slides()->idx_get(1), point, DateTime::get_Now());
// access ISlide 1
SharedPtr<ISlide> slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);
// save presentation as Potm
pres->Save(output.potm, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Potm); 

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera WORDML till POTM Online?
  Du hittar onlineappen för WORDML-konvertering ovan. För att starta konverteringsprocessen kan du lägga till WORDML-filen antingen genom att dra och släppa den eller genom att klicka i det vita området för att importera dokumentet. När du har lagt till filen kan du helt enkelt klicka på knappen "Konvertera". När WORDML till POTM-konverteringen är klar kan du ladda ner din konverterade fil med bara ett klick.
 • Hur lång tid tar det att konvertera WORDML?
  Hastigheten på denna onlinekonverterare beror till stor del på storleken på WORDML-filen som konverteras. Små WORDML-filer kan konverteras till POTM på bara några sekunder. Om du använder konverteringskoden i en C++-applikation kommer konverteringshastigheten att bero på hur väl du har optimerat din applikation.
 • Är det säkert att konvertera WORDML till POTM med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! Efter att din WORDML-fil har konverterats till POTM med vår onlinekonverterare, kommer nedladdningslänken för POTM-filen att vara tillgänglig omedelbart. Vi tar säkerheten och integriteten för dina uppladdade filer på allvar och raderar dem 24 timmar efter att konverteringsprocessen är klar. Var säker, ingen kommer att ha tillgång till dina filer. Vår konverteringsprocess, inklusive WORDML-konvertering, är helt säker. Vi tillhandahåller en gratis app för teständamål så att du kan verifiera resultaten innan du integrerar koden.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera WORDML?
  För online WORDML-konvertering kan du använda vilken modern webbläsare som helst, som Google Chrome, Firefox, Opera eller Safari. Men om du utvecklar ett skrivbordsprogram rekommenderas Aspose.Total WORDML Conversion API för smidig prestanda.

Utforska WORDML konverteringsalternativ med C++

Konvertera WORDMLs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera WORDMLs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera WORDMLs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera WORDMLs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera WORDMLs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera WORDMLs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera WORDMLs till PPTX (Open XML presentation Format)
Konvertera WORDMLs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera WORDMLs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera WORDMLs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera WORDMLs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera WORDMLs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera WORDMLs till PPTX (Open XML presentation Format)
Konvertera WORDMLs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera WORDMLs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera WORDMLs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera WORDMLs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera WORDMLs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera WORDMLs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera WORDMLs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera WORDMLs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)